fbpx

Viljandi noored korraldasid sündmuse „Inspireerides teineteist“

21.01.2019
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Detsembris 2018. aastal toimus Viljandis noorte eestvedamisel projektsündmus  „Inspireerides teineteist“. Noori inspireerisid erinevad töötoad ning esinejad nagu näiteks Rozell ft Merilin Mälk ning Keerdtrepp. Sündmuse korraldamiseks said noored rahalist tuge noore omaalgatuste fondist Nopi Üles!.


Kes kuulusid projektisündmuse “Inspireerides teineteist” meeskonda?

Projektimeeskonnas oli 6 noort, neist 5 noort Viljandi Jakobsoni Gümnaasiumist ja üks noor Holstre koolist.

Miks te otsustasite sellise sündmuse korraldada ning mis on selle eesmärk? 

Me soovisime, et sellest sündmusest saaksid osa võimalikult paljud kogukonna noored. Meie eesmärgid kogu korraldamise protsessis oli ka see, et:

  • sündmuse teema kõnetaks noori;
  • külalisesinejad oleksid noortele inspireerivad;
  • ning kogu programm oleks noortele huvipakkuv ja ka meeldejääv.

Meie sündmusest valmis ka kokkuvõttev video!

Kui palju kogukonna noori sündmusel osales?

Sündmusel osales umbes 80 noort. Kasutasime selleks registreerimise lehte ja meil oli selle jaoks ka eraldi noor, kes palus noortel end registreerida sündmusel osalejaks, mis kulges ladusalt.

Rääkige täpsemalt, mis sündmusel toimus?

  1. Tutvustasime võimalusi, kuidas noored ka ise saaksid sündmuse korraldamises osaleda – algusest korraldamises planeerimisest kuni sündmuse toimumise lõpuni. Noortetubades on suurepärased võimalused oma ideid koos teiste noortega teistele noortele läbi viia.
  2. Meie kogukonna noored tutvusid külalisesinejatega, kes viisid läbi erinevaid töötube. Töötoad olid teemadel, mis noori inspireerisid, innustasid ja millest oli võimalik huvitavaid ja kasulike mõtteid endaga kaasa viia. Samuti olid töötoad lisaks inspireerivatele sõnumitele ka lõbusad ja rõõmsad.

Väga oluline oli see, et kokku said paljud kogukonna noored, keda huvitas meie sündmus ning kellest osad olid noortetoas esimest korda. See sündmus ühendas noori ja tutvustas, millised võimalused on noortel endil noorsootöös kaasa lüüa.

Kas täitsite endale püstitatud eesmärgid?

Tunneme, et eesmärk sai väga hästi täidetud. Sündmusele tulid kohale noored, kes Viljandi Avatud Noortetuba tihedasti külastavad, aga ka väga suur hulk noori, kes olid noortetoas esimest korda. See oli väga tore näha noori nii Viljandi linna koolidest kui ka maakonna erinevatest õppeasutustest. Samuti oli tore see, et kohal olid ka mõned lapsevanemad, et noortetoa tegemistega tutvuda.

Mis noori sündmusel inspireeris?

Väga inspireerivad olid peaesinejate lood oma elust (Rozell ft Merilin Mälk). Noored rääkisid ehedalt oma noore elu tõusudest ja mõõnadest. Nende jutust selgus, et alati ei pruugi olla esimene valik õige, kuid ei tohi käega lüüa, vaid edasi proovida. Samuti soovitati otsida julgelt tuge lähedastelt, sõpradelt ja noorsootöötajatelt, kuulata vanemaid inimesi ja nende elutarkusi, mitte tormata kui kohe ei ole tulemus see, mida ootad.

Samuti oli väga inspireeriv töötuba Mikael Parmanilt (Keerdtrepp asutajalt), kes lähenes töötoas ka sellistele teemadele, millega võivad kõik noored elus kokku puutuda: erinevate tööandjate lubadused töötasude maksmiste suhtes, mis viisid Mikaeli ühel hetkel liigse usaldamise tõttu suurde mõõnaseisu, kus tuli leida jõudu, et kuidagi elus edasi tegutseda. Ta oli alustanud oma iseseisvat elu, kuid noorena ei olnud nii tugev juriidilistes küsimustes ning tööandjalt lüüasaanuna kolis ta tagasi vanemate juurde, kus ta leidis uue jõu ja tahte, et alustada uuesti ja algusest.

Kas noortele meeldis toimunud sündmus?

Kogukonna ja noorte tagasiside on olnud suurepärane. Noortele meeldis, et sündmus oli huvitav ja samas ka väga lõbus. Just lõbus ja rõõmus sündmus oli väga oluline märksõna, mida noortelt kuulsime. Noortele meeldis väga, et töötubasid viisid läbi just noored, kes rääkisid oma elust ja tegemistest ehedalt ja nii, kuidas asjad elus tegelikult kulgevad. Neil oli hea meel, et külalisesinejateks oli kutsutud ka Eestis, oma tegevusaladel tuntud noored, keda oli väga huvitav näha ja kuulata.

Mida ise läbi sündmuse korraldamise õppisite?

Me õppisime väga palju just korraldamise poolt, kuidas üht sündmust algusest lõpuni õnnestunult läbi viia. See protsess oli aeganõudev aga väga huvitav, alustades eesmärgi paika panemisest, tegevuskava loomisest, projektikirjutamisest ja sündmuse läbi viimisest. Raske oli esialgu kavandada eelarvet ja esinejatelt pakkumisi saada ning ka esinejatega honorari suhtes läbirääkimine oli uus, kuid saime selle kohta juhendajalt väga palju häid  juhiseid.

Eriti hästi läks sündmuspäev, mis sujus hästi ja tõi kohale suure hulga noori, kuna olime püüdnud sündmuse reklaamimisega jõuda väga paljude noorteni. Kirjutasime koolidesse e-mailid ja kutsed, rääkisime palju tuttavate noortega peagi tulevast sündmusest, läbi koolide õpilasesinduste jagasime infot ning samuti oli väga oluline sotsiaalmeedias reklaamimine. Ajaliselt oli sündmus õige pikkusega, programm oli täidetud nii, et vahepeal oli aega ka kehakinnitamiseks ja niisama olemiseks ja suhtlemiseks. Püüaksime järgmisel korral jõuda veel rohkemate noorteni ja leida veel paremaid võimalusi selle reklaami mõjuks, näiteks koolidesse sündmust tutvustama minna.

Mis teid sündmuse korraldamise juures enim inspireeris?

Me ise saime projektimeeskonnaga väga palju inspiratsiooni edasiseks ja mõtteid järgmisteks sündmusteks. Oleme tagasiside põhjal kuulnud, et inspireerisime ka teisi noori, kes sooviksid ise midagi noortele korraldada ning õppida korraldustööd. Me inspireerisime noori ka selles, et Viljandi Avatud Noortetuba on avatud kõikidele noortele ja mitte ainult üritustel osalemiseks, vaid ka igapäevaseks külastamiseks.

Kuidas projekt mõjutas piirkonna noori?

See oli kindlasti pikemaajalisema mõjuga projekt, mis andis noortele inspiratsiooni ka ise ideedega välja tulla ning midagi põnevat, lõbusat ja harivat korraldada. Me soovime kindlasti midagi korraldada taas ja noorte käest kogutud soovide ja mõtete realiseerimisega edasi minna.


Noorte ideede projektifondi Nopi Üles! tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Artikkel koostatud Viljandi noorte projekti blogispostitus NopiÜles blogis põhjal 2019. aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus