fbpx

VeniVidiVici programmi algataja: tulemuste saavutamiseks on vaja siirast soovi

05.11.2020
Maris Praats, sisuloome tiimijuht

Seekordne artikkel on valminud koostöös VeniVidiVici-ga. Enda loo räägib programmi algataja Teele Jakobson. 

Milline taust teil on? (õpingud, varasem noorsootöö kogemus, noortevahetused jne)
Pärit olen Lõuna-Eestist, peale gümnaasiumi lõpetamist suundusin õppima Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö ja lastekaitse erialale, kõrvalerialana terviseedendus. Lisaks olen end täiendanud Anneli Sootsi Tervisekoolis toitumisnõustaja erialal. Noorsootööga olen seotud aastast 2011.

Kust tekkis idee luua Eesti sisene noortevahetus?
Läbi juhuse sattusin klassikaaslastega ENTRUM programmi, mille eesmärk oli aidata edendada ja kujundada noortes ettevõtlikku hoiakut. See programm oli meile toona väga võõras ja ei osanud midagi sellest oodata. Ühest laupäevasest juhuslikust üritusest tekkis minu jaoks 3aastane tugev side ENTRUM programmiga, kust sai alguse ka VeniVidiVici loomine. Praeguseks on mõttevälgatusest kasvanud elujõuline mittetulundusühing, teeme koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga, Kultuuriministeeriumi ning rohkem kui 180 üldhariduskooliga üle Eesti. VeniVidiVici Õpilasvahetusest on osa võtnud ligi 800 noort.

Kuidas saada endale esimesed koostööpartnerid? 
Kuna sellisel kujul riigisisest õpilasvahetust varem ei eksisteerinud, oli alguses idee tutvustamine ning eesmärkide ja kasutegurite selgeks tegemine üsna keeruline. Kui juba esimesed õpilased vahetuses osalesid, tekkis ka teistel koolidel ja õpilastel huvi, reaalne teavitustöö ning osalejate kogemused aitasid palju kaasa koostööpartnerite leidmisele.

Kuidas Teil meeskond tekkis?
ENTRUM programmis osalesime koos sõbrannadega, kellega koos ka meeskonna moodustasime. Aastate jooksul on koosseis küll muutunud, kuid tiimis on töötanud nii need, kes on ise õpilasvahetuses osalenud kui ka need, kel huvi noorsootöö ja lõimumisvaldkonna vastu.

Mis on olnud kõige keerulisem? Suurimad väljakutsed?
Algus oli keeruline, kogu programmi käivitamine, koostööpartnerite leidmine, noorte motiveerimine. Igapäevatöös on kõige keerulisem kindlasti järjepidevuse hoidmine, uute eesmärkide seadmine, õnneks on meil pisike, aga tore ja motiveeritud meeskond, kellega koos eesmärkide poole liikuda. Suurimateks väljakutseteks võib pidada majutusperede leidmist, mistõttu on alternatiividena järjest rohkem levinud linna-sisesed õpilasvahetused ning sugulaste-tuttavate näol majutajate kaasamine.

Mida olete tööst õppinud?
Ma olen aru saanud, et tulemuste saavutamiseks on vaja siirast soovi, erksat mõtlemist, teadmisi ja tugevat meeskonda. Sageli tulebki arvestada, et unistuste täitmise eel võivad teele sattuda erinevad takistused, pärssivad faktorid, erinevate vaadetega inimesed, huvide konfliktid ning ajapuudus. Mul oli alguses raske leppida tagasilöökidega ning mõista, miks asjad ei õnnestu hoolimata sellest, et mul on soov olemas. Rasketes olukordades on mind aidanud mõtlemine, et iga mõõna taga on tõus ning igast olukorrast peab olema väljapääs.

Kui palju noori on praeguseks osalenud?
Iga aastaga on õpilasvahetuses osalenud õpilaste arv kasvanud, viimastel aastatel on õpilasvahetuses osalenud üle 200 noore, kokku läbi aastate üle 800. Pakume õpilasvahetuste kõrval praegu ka e-keelepraktika võimalust, seda võimalust kasutab kuus umbes 50 noort.

Mis motiveerib sellist programmi töös hoidma? Miks peaks üks noor sellises programmis osalema?
Peamine põhjus on usk enda töö vajalikkusesse – õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate tagasiside on see, mis meid igapäevaselt innustab. Õpilasvahetuses osalemine aitab noortel end uues keskkonnas proovile panna, arendada sotsiaalsust ja sotsiaalseid oskusi, soodustab keeleõpet ning lõimumisprotsessi õpihimuliste aktiivsete noorte seas, aitab luua sõprussuhteid ja sisendada noortesse arengutahet, mis kanduks edasi ka tulevikustegemistesse.
Iga õpilasvahetus on individuaalne ja täidab erinevaid eesmärke, kuid kõik noored võiks õpilasvahetuses osaleda, et võtta sellest kaasa enda jaoks oluline rikastamaks kogemustepagasit.

Kuidas te näete seda programmi 5 aasta pärast?
Usun, et VeniVidiVici toimetab aktiivselt ka 5 aasta pärast, loodetavasti osalevate õpilaste ning koolide arv kasvab iga aastaga. Võimalik, et VeniVidiVici pakub lisaks õpilasvahetustele ja e-keelepraktikale veel erinevaid võimalusi lõimumisvaldkonna aktiviseerimiseks.

See artikkel on valminud Noorsootöö nädal 10 #looniseomaelu raames, mis toimus 23.-30.november 2020. Vaata rohkem noorsootoonadal.ee 

Vaata ka kogemus- ja inspiratsioonilugusid meie Teeviit tulevikku Youtube kanalist.

Küsis noorteinfoportaali Teeviit sisuloome tiimi koordinaator Maris Praats 2020. aastal.

 

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend