Valga Avatud Noortekeskus: tegevus toimub virtuaalselt Discordis

05.05.2020
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Järgnev lugu tutvustab Valga Avatud Noortekeskuse virtuaalset noortekeskust Discordis. Oma kogemust jagavad noorsootöötaja Siret Kõrge koos Valga avatud noortekeskuse noortega. 

Kuidas sündis idee viia tegevus virutaalkeskkonda?

Idee katsetada e-noortekeskust just Discordis tuli noortelt endilt – seal Valga valla noortekeskustel veel oma nurka pole, miks mitte nüüd ära teha, kui eriolukord välja kuulutati. Kui esimesed liigutused serveri tarvis tegime ise, siis pealehakkajad ja teadlikumad noored tulid kohe punti, et e-noortekas hoogsamalt jalule lükata. Server sai kasutajatele avatud sisuliselt loetud tunnid peale selle loomist, testiperioodist ei olnud juttugi – tuleb õppida käigupealt koos noortega ja noortelt.

Ühest küljest tõi selline kiirkäik kaasa pisemaid peavalusid, sest oli e-noortekas alles kujunemas, aga me ei osanud loota, et juba paari päevaga on ligi 100 noort kohal, kellele kõigile sooviks ju kohe midagi toredat pakkuda. Teisalt on noortega “koos kasvamine” olnud suur motiveeriv jõud võõra keskkonna endale sobivaks ja arusaadavaks tegemisel.

Kuidas lahendasite korralduslikud küsimused, näiteks kodukord ja administreerimine?

Näiteks kodukorra tõstsime kiirkorras peaaegu üks-ühele argisest noortekeskuse ruumist ümber e-noortekasse ja kui esialgu tekitas see mõneti segadust (sest kogu e-noorteka seltskond ei ole varasemalt noortekeskuste külastajad), aitasid just noored ise kodukorda kohandada internetikeskkonnale sobivamaks. Noortega arutlemise käigus on mitmed teisedki muutused e-noorteka ilmes toimunud – on muutunud ja vahetunud teemakanalid, jaotatud rollid ning nende õigused ja kohustused. Isegi pealtnäha pisiasjad, nagu erinevate kasutajarollide nimevärv on olnud mitmel korral teemas ja muutunud, sest kui noortel on ikka väga head argumendid, miks peaks see olema kollane ja mitte roheline, siis saagu see värv kollane.

Peatuksin pikemalt meie tublidel administraatoripoistel, kes kohe avamisjärgselt abikäe ulatasid. On väga suur rõõm ja abi, kui noored sedasi aktiivselt ka arenduse poole pealt kaasa tulevad. Tagasivaatavalt nad ütlevad, et eks suuresti isiklikust hasardist sai see tehtud. Oli võimalus kätt proovida Discordi serveri tehnilisema poole kallal ja ikka sedasi, et sellest ka teistele rõõmu ja kasu oleks. Poisid tõid muu tubli töö lisaks ka e-noortekasse kohale bot’id, ehk automatiseeritud süsteemid, mida saab käskudega suunata. Sedasi tegid nad endale asja põnevamaks – said õppida ja katsetada kuidas bot’e meie vajadustele vastavalt seadistada ning millist lisandväärtust need võivad serverisse tuua – ja lihtsustasid noorsootöötatel korrahoidmist – näiteks üks bot tunneb ära sobimatuid sõnu ja kustutab sellise sisuga sõnumid automaatselt. Muidugi vajavad sellised lahendused ikka jätkuvalt suunamist ja kohandamist, niiet needki on mitmed muutused ja parandused läbi teinud.

Millised on teie hinnangul viruaalkeskkonna võlud ja valud?

Kogu selle jooksva arengu käigus on olnud oluline ka meil lahti mõtestada, mis moodi Discord sisuliselt toimib ja kuidas seda kõige paremini oma töös kasutada. Discord pole võluvits, kuhu eriolukorra ajal koonduda lootuses kõigi noorteni jõuda ning neid eriti aktiivselt kaasata. Oleme ära näinud Discordi tugevused tavapärasemate online-noorsootöö kanalitega võrreldes, aga ka olulised nõrkused.

Kuna tegemist pole sotsiaalmeedia kanaliga, pole siin ka erilist statistikat, millega kaasatavust ja tähelepanuäratamist mõõta. Liikmete arv näitab ainult potentsiaalset arvu silmapaare, kelleni sisu jõuab, sest tegemist on ikkagi suhteliselt kinnise keskkonnaga. Kui näiteks Facebookis jõuavad noortekeskuse postitused ka mitte-jälgijate silmade ette läbi kellegi like’i või jagamise, siis Discordi sisu levimiseks väljapoole “siseringi”, peaks keegi selle eraldi salvestama või kopeerima ning teadlikult edasi jagama.

Teine erinevus on Discordi ülesehitus, mis sarnaneb struktuurilt pigem foorumiga, kuhu on lisatud ekraanijagamise ja grupikõne funktsioon. Teksti- ja häälkanalite süsteem tagab selle, et ka suurtes serverites on kõigile liikmetele just tema jaoks huvipakkuv teema kergesti leitav ja selgelt ülejäänud jutust eraldatud. Selline struktuur on kasulik ka meie jaoks – näiteks noor saab oma õhtusöögi pildi postitada just kokandusringi kanalisse noorsootöötajate kokkamis-üleskutsetele lisaks ning keegi, kes parasjagu inspiratsiooni vajab, saab just sinna uudistama minna.

Kuna e-noortekasse on tulnud palju noori, kes pole varem Discordi kasutanud, näeme selgelt, kuidas foorumi-laadne struktuur võib esialgu mitmeid kohutada. Ka ülejäänud online keskkondades ei saa eeldada, et kõik panevad like’i või kommentaari, et täpselt näha, kelles üleskutse midagi äratas. Tuleb lihtsalt omalt poolt võimalikult mitmekülgsetel teemadel huvi tekitada. Mõni toimetab saadud teadmistega omaette edasi, mõne haarab näiteks Discordi näitel aktiivsemalt kaasa rääkima ja ise panustama juba järgmiste teemade loomisel. Seeläbi on mitmed ka kiiremini kohanenud uues keskkonnas.

Kuidas on noored virtuaalkeskkonnaga kohandunud?

Alati on muidugi ka liikmeid, kes igas keskkonnas lihtsalt tahavad silma peal hoida infol ja teiste tegemistel. Ei saa ka nüüd eeldada, et Discordis oleksid nad koheselt ärksamad vestluskanalites osalema, eriti kui kuklas on teadmine, et mitusada silmapaari saavad lugeda neid vestlusi. Discord pakub ka võimalust privaatselt omavahel suhelda või väiksemates gruppides. Oleme saanud tagasisdet, et mitmed noored, kes on kontakti saavutanud just üldises e-noorteka avalikus vestluskanalis, on mõningate jututeemadega liikunud edasi privaatsõnumitesse. Ka noorsootöötajatele kirjutatakse mõne jutuajamise puhul privaatselt Discordis. Väga vahva on näha üksteisega kokku klappimas neid noori, kes ühest kandist, aga pole varem kokku puutunud, kui ka kaugeltkandi noori meie piirkonna noortega. On isegi sedasi läinud, et mõned liitumisel bravuursemad ja piire katsetanud noored said eraviisilisemate vestluste käigus väga toredateks ja nüüdseks asjalikeks kaasalööjateks e-noortekas.

Piiride katsetamine tuleb ühelt poolt praegusest segasest olukorrast ja teadmatusest, kaua selline eriolukord veel kesta võib. Noored tahavad end kuskil välja elada ja kuna Discord pakub väga suurt anonüümsust, saab kergema südamega öelda, “mis sülg suhu toob”. Teiselt poolt ongi just nimetatud anonüümsus üks okkaline tee e-noortekas kodukorra tagamisel.

Kuidas tagada turvalisus ja milliseid kokkuleppeid selleks noortega sõlmisite?

Otsustasime ka meie, et ootame liikmetelt pärisnime kasutamist, et noored võtaksid teadlikuma vastutuse oma sõnade eest, kui võibolla varjunimi sunniks võtma. Samas just noortel, kes harjunudki peamiselt liikuma internetikeskkondades, kus pigem ei kasutata pärisnimesid ja pilte, oli nähtavalt keeruline e-noortekas enda jaoks õiged piirid üles leida. Mitmel korral postitati materjali, mille nad kas ise või noorsootöötaja tähelepaneku peale ära kustutasid ja lisasid “õige jah, siin olen ma ju oma nimega, siia seda pigem ei postitaks”.

Oleme anonüümsuse ja pärisnimede teemal korduvalt arutlenud nii noortega kui omavahel ning hetkel valinud kesksema tee – kes tunneb end e-noortekas mugavalt kasutamaks pärisnime, kirjutab selle alt ja teistel on võimalus kasutada viisakat varjunime, kui noorsootöötajatega on kokku lepitud ja vähemalt nemad teavad, kes selle nime alt kirjutab.

Alles hiljuti tegime ka otsuse jagada rohkem õigusi neile, kes on oma isiku nii-öelda kindlaks teinud noorsootöötajatele, väikese motivatsioonina. Nimelt on kõigil õigus küll sõna võtta e-noortekas, aga linke ja pilte saavad postitada need, kes on võtnud suurema vastutuse oma nime alt postitamise näol.

Eks ole Discordil oma võlud ja valud, ning seetõttu see kindlasti ei saa suuremahuliselt asendada teisi noorsootöö kanaleid, aga neid toetama natuke omamoodi õhkkonnaga on kasulik. Oleme teinud e-noortekaga liitumise avatuks kõigile noortele, seega jõuavad meie juurde noored ka kaugemalt. Omakandi nooredki on leidnud tee teiste piirkondade e-noortekatesse. Seeläbi on leidnud kontakti eakaaslased, kellel muidu poleks võibolla kunagi teed ristunud. On olnud vahva ja õpetlik kogemus noortega ühiselt oma nurgakest uues keskkonnas kujundada.

Valga Avatud Noortekeskus, 2020. aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend