fbpx

Väärtushinnangud – mis on sulle tähtis?

Väärtused on sinu sisemised tõekspidamised, mis näitavad, mida sa hindad ja tähtsaks pead. Väärtused on inimese jaoks maailmas orienteerumise põhimõtted. Nii võivad näiteks meie põhiväärtusteks (ilma milleta on elus raske hakkama saada) olla sõprus, perekonna turvalisus, eneseteostus, sotsiaalne tunnustus või midagi muud.

Oma väärtustest juhindud Sa iga päev, igas olukorras, iga ülesande puhul ja suhtlemisel teiste inimestega. Näiteks kui Sulle on tähtis Sinu hea tervis, siis tõenäoliselt hoiad seda hoolikalt – teed sporti ja toitud tervislikult. Väärtused kujunevad välja keskkonna ja kasvatuse mõjul, kuid lõplikult valime nad ise.

Väärtushinnangute kujunemine


Sinu väärtushinnangud kujunevad pika aja vältel, muutuvad läbi mitmesuguste kogemuste ning erinevate inimestega suhtlemise teel. Nii näiteks võivad meile teismelisena olla kõige tähtsamaks sõbrad ja tunnustus nende seas, vanuse kasvades hakkame enam väärtustama tervist ja perekonda. Ühiskonna arenguga kaasnevad alati ka muutused inimeste väärtushinnanguis ja eelistustes. Üks tendents on näiteks, et mida kõrgemaks muutub inimese haridustase, seda enam kalduvad inimeste väärtushinnangud materiaalsetelt väärtustelt vaimsetele.

Väärtused ja vajadused


Tõeliste väärtuste poole liikudes tunned ennast enesekindlalt, entusiastlikult ega kahtle oma valikutes. Väärtused juhivad käitumist ja motiveerivad sinu eesmärkide püstitamist. Oluline on teada, et väärtusi mõjutavad ka vajadused. Tavaolukorras terve ja tervikliku isiksuse juures on vajadused tasakaalustatud ja harmoonilised. Mõnikord aga ei teadvusta inimene oma tegevuse tõelisi motiive. Üks ja seesama vajadus võib erinevatel inimestel avalduda erinevalt ja panna nad erinevalt käituma.

Vajaduste teadvustamine ja tunnetamine annab võimaluse rahuldust pakkuvalt oma eesmärkide poole püüelda. Mõtle oma väärtushinnangud ja vajadused läbi, et need ei juhiks sinu käitumist alateadlikult.

Hea näite karjääri ja töötegemiste kontekstis! Kui väärtustad meeldivat töökollektiivi, siis oled ka ise selle meeldiva kollektiivi loojaks. Kui väärtustad innovatsiooni, siis oled ise üks uute ideede ja lahenduste loojatest.

Kui tegeled Sulle tähtsate asjadega, tunned elust rohkem rõõmu. Mida paremini sobib Sinu tulevane töö Sinu väärtushinnangutega, seda pühendunumalt tulevikus tööd teed ning rahulolevam oled.


TÖÖLEHTVäärtused – mis on sulle tähtis?

Antud tööleht on loodud karjääri ja töötegemise keskselt, kuid sama meetodit saad kasutada ka muudes eluvaldkondades. Lae tööleht alla.

Näide töölehelt – ülesanne 1

Mida sina väärtustad? Millise vajaduse rahuldamisega on sinu jaoks seotud töötegemine?

Motiveerib sind töötasu?  Meeldiv kollektiiv? Huvitavad arenguvõimalused? Õppimishuvi? Kuulsus? Autoriteet?

Vaata väärtuste ratast ja reasta need tööga seotud väärtused enda jaoks tähtsuse järjekorras. Kirjuta üles kolm enda jaoks kõige olulisemat väärtust, mida töö peaks sulle pakkuma.

Tööleht jätkub, selleks lae tööleht alla.

 

Koostatud Rajaleidja allikate põhjal

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus