Üliõpilaskonna Sihtasutus ja OLE ROHKEM. mõtteviis – mis, milleks ja kuidas?

12.11.2020
Maris Praats, sisuloome tiimijuht

Tartu on tudengilinn. Justnimelt tudengi-, mitte pelgalt ülikoolilinn. Selleks, et tudengipõlve jooksul saaks iga noor end arendada võimalikult mitmekülgselt, mitte ainult valitud eriala raames, on vaja arengut soosivat keskkonda. Siin on oluline roll Üliõpilaskonna Sihtasutusel, kes OLE ROHKEM. mõtteviisi abil Tartust kõige arendavamat tudengilinna kujundab. Millega täpselt tegu, kuidas see kõik käib ning mis kõige olulisem, kuidas tudengina parimal moel areneda – sellest kõigest räägivad kolm ägedat ÜKSAkat Joanna, Alice ja Hain. 

Üliõpilaskonna Sihtasutus, sageli kompaktsema ja suupärasema lühendiga ÜKSA, on Tartu tudengiorganisatsioon, mille eesmärgiks on muuta Tartu kõige arendavamaks keskkonnaks noortele. ÜKSA usub, et kõige parem viis tudengina areneda on teha seda tudengiorganisatsiooni kuuludes. Oma eesmärgi elluviimiseks on ÜKSA loonud tudengiaktiivsuse brändi OLE ROHKEM., mille alla on koondatud kõik sama mõtteviisi järgivad tegevused ja üritused. Järgnevas intervjuus saadki sellest lähemalt lugeda. Aga saame kõigepealt kolme ÜKSA liikmega tuttavaks.

Tutvustage ennast. Kes te olete ja mida ÜKSAs teete?

Joanna: „Olen ÜKSA tegevjuht, ÜKSAs olen nüüdseks erinevates rollides tegutsenud juba üle 4 aasta. Tegevjuhina juhin organisatsiooni: motiveerin oma juhte, vean eest arendusarutelusid ja tegutsen selle nimel, et ÜKSA tegevused ja otsused toetaksid meie eesmärki muuta Tartu kõige arendavamaks keskkonnaks noortele.”

Alice: „Olen personalijuht ja hetkel läheb minu teine aasta ÜKSAs. Minu vastutusaladesse kuulub kõik, mis seostub meie liikmete ja nende heaoluga. Ma juhin personalitiimi, mis motiveerib ja koolitab meie liikmeid, korraldab arenguvestlusi ja suhtleb kõigi meie liikmetega igakuiselt nende heaolu osas.“

Hain: „Hetkel olen Võrgustiku valdkonna juht, lisaks veel Võrgustiku haldusmeeskonna juht ning OLE ROHKEM. Lugude tiimi liige. Minu tegevusteks on eelkõige juhtida oma tiimi nii, et ÜKSAl oleks pidev suhtlus OLE ROHKEM. Koostöövõrgustiku liikmetega ning et me koos kogu Võrgustikuga liiguksime ühise eesmärgi poole. Lugude tiimis olen eelkõige nõustava isikuna ning aitan ka tehniliste lahendustega. Olen ÜKSAs kolmandat aastat.“ 

Ja nüüd asja juurde. Mis on täpsemalt ÜKSA ehk Üliõpilaskonna Sihtasutus ja millega see tegeleb?

Hain: „ÜKSA on tudengiorganisatsioon, millel on suur visioon, et Tartust saaks maailma kõige arendavam keskkond noortele. Kogu meie töö seisneb selles, et me liiguksime oma visioonile lähemale.“

Joanna: „ÜKSAsse kuulub 40 vabatahtlikku. Arendame Tartu tudengiorganisatsioone ja populariseerime neisse kuulumist. Meie haldame OLE ROHKEM. Koostöövõrgustikku, kuhu kuulub 61 erinevat tudengiorganisatsiooni. Korraldame neile erinevaid koolitusi, võrgustumise üritusi, kohtumisi ja loome neile uusi võimalusi organisatsiooni ja selle liikmete arenguks. 

Teisalt on suur osa meie tegevustest suunatud tudengiorganisatsioonidega liitumise populariseerimisele: selleks kasutame OLE ROHKEM. brändi, mille nime alt oma tegevusi korraldame. Näiteks jagame igal sügisel pea kõigile Tartu esmakursuslastele OLE ROHKEM. logoga rebasekotte ja korraldame Raekoja platsil tudengimessi, kus saavad värsked ja juba vanemad tudengid organisatsioonidega tutvuda ja endale kõige sobivama leida.

Alice: „Me oleme ülelinnaline organisatsioon, kuhu on oodatud arenguhuvilised andekad tudengid, kes tahavad koos midagi ägedat korda saata. Usume, et Tartust saab kõige arendavam keskkond noortele, kui me tudengiorganisatsioone arendame ja nemad seeläbi noortele arendavaid võimalusi pakuvad.”

ÜKSA kasutab tudengiorganisatsioone arendades ja nendesse kuulumist propageerides OLE ROHKEM. brändi nime. Kuidas seletaksid, millist mõtteviisi OLE ROHKEM. bränd endas kannab?

Hain: „Mina näen seda eelkõige tudengiaktiivsuse brändina. See ütleb, et „ole rohkem kui lihtsalt tudeng ja liitu tudengiorganisatsiooniga”. Organisatsioonid, kes seda brändi kasutavad ja selle alla koondunud on, jagavad sama mõttelaadi. Samuti kannavad üritused, mis kasutavad seda brändinime, sama sõnumit edasi.”

Alice: „OLE ROHKEM. on liikumine, mõtlemisviis, suhtumine ellu, võrgustik, pere. Ta on üleskutse olla rohkem kui lihtsalt tudeng või noor ja teha oma eluga midagi ägedat ja liituda tudengiorganisatsiooniga, arendades seeläbi  kogu Tartut.“

Milliseid eesmärke ÜKSA endale seadnud on ja millised eesmärgid on juba saavutatud?

Hain: „Rääkides konkreetselt oma valdkonnas toimuvast, siis oleme vastu võtnud kuni 2025. aastani kehtiva Võrgustiku strateegia. Võrgustiku strateegia on suures osas ka ÜKSA strateegiaks ning sellekohaselt on meie eesmärkideks tõsta Võrgustiku liikmesorganisatsioonide kvaliteeti, luua ja hoida OLE ROHKEM. kogukonda, suunata tudengeid organisatsioonidesse ning suurendada Võrgustiku tuntust.“

Joanna: „Olen nõus, et viimase aja suurim saavutus on Võrgustikule strateegia loomine – kui varem oli OLE ROHKEM. Võrgustik pigem lihtsalt koht, kus tudengiorganisatsioonid kokku said, siis nüüd on meil selged eesmärgid ja visioon, kuidas peaks tudengiorganisatsioonide kogukond Tartus arenema.” 

Oleme nüüdseks palju rääkinud tudengiorganisatsioonidest ja ÜKSA rollist nende arendamisel. Kindlasti huvitab üht (tulevast) tudengit küsimus, miks ei piisa tudengiaja sisustamiseks pelgalt ülikoolist. Miks peaks üks tudeng tudengiorganisatsiooniga liituma?

Joanna: „Sest see pakub kõike, millest ülikoolis vajaka jääb – kogukond, kes on sulle toeks ja mõttekaaslaseks, võimalusi päris elus asju katsetada ja sellega ennast tundma õppida, avastada, mida sulle teha meeldib ja mida mitte ning annab võimaluse sulle olulisse eesmärki panustada. Tartus on umbes 70 tudengiorganisatsiooni, kus on meeletult võimalusi teha ükskõik mida unistad. See kõik annab väga palju juurde edasiseks eluks.“

Alice: „Tõesti on tudengiorganisatsiooniga liitumine võimalus leida oma kired ja armastus elus. Teha midagi täiesti erialavälist või siis just vastupidi saada praktikat erialastel teemadel. Leida oma tulevane tööandja või alluv või idee ettevõtteks või mõista ülidselt, mida sa oma eluga peale hakkad. Väga paljud tulevad tudengiorganisatsiooni tegema midagi täiesti uut ja neile võõrast ning mõistavad, et see on töö, mida nad tahavad nüüd terve elu teha. Ma arvan, et see on päris äge.“

Hain: „Kaspar Kruup, kes oli OLE ROHKEM. brändi üks loojatest, sõnastas selle minu arust väga ilusasti: „Kui sa tuled ülikooli ning sul ei ole muud mõtet, kui õppida ja pidu panna, siis miks sa siin oled? Tudengina on võimalus teha ja kogeda nii paljut ning esitada endale erinevaid väljakutseid. Kui sa tuled ülikooli, siis sa võid teha väga ägedaid asju väga vähese aja jooksul ning õppida ja areneda palju rohkem, kui ainult koolis õppides.” Tudengiorganisatiooniga liitumine saab pakkuda sulle mitmekülgset arengut valdkondades, mida ülikool ei paku, leida endaga sarnaselt mõtlevaid ja meeldivaid inimesi ning võimalust panustada suurte ühiskondlike muutuste loomisesse.”

Miks Sina ÜKSAga liitusid?

Joanna: „Käisin 5 aastat tagasi Tartu Tudengiorganisatsioonide Aastakohtumisel, mis oli OLE ROHKEM. Võrgustiku algusüritus põhimõtteliselt. Sattusin sinna juhuslikult, kui veel gümnaasiumis olin, kuid sain kohe aru, et see suurelt mõtlev ja inspireeriv seltskond on see, kellega tahan rohkem koos viibida. Ülikooli astudes otsisin üles seda üritust korraldanud organisatsiooni, kelleks oli ÜKSA.”

Alice: „Liitusin ÜKSAga, sest enne ülikooli olin juba harjunud pühendama end koolivälistele tegevustele (mōnikord rohkem kui koolile) ja kogu aeg midagi juhtima ja korraldama. Teadsin, et võõras linnas ülikoolis tunnen sellest puudust. Mul vedas vâga, et minu armas sõbranna kutsus mu ÜKSAsse ja teda kuulates tundsin, et missioon ja tegevused, mille eest hakkan vastutama, on mulle südamelähedased. ÜKSAsse astumine ei olnud otsus, mida pidin kaua kaaluma. Mujalt oleks sellised võimalusi raske saada.”

Hain: „Ma liitusin ÜKSAga, sest tahtsin ennast õpingute kõrvalt veel rakendada. Olin ülikooli astudes tegemishoos ja väga tugeva pealehakkamise mentaliteediga. Sai mitmesse kohta kandideeritud ja vestlustel käidud, aga langetasin otsuse selle pealt, et ÜKSAl oli suurejooneline visioon ning siin tundusid olevat sellised maailmamuutjad, kellega tasuks kampa lüüa. Mulle läks korda ka OR. bränd, sest tundsin, et see resoneeris minu tolleaegse suhtumisega väga hästi, ning tahtsin seda ka ise kehastada. Plusspunkte andsid ÜKSAle ka sõbra soovitus liituda ja juba tuttavate nägude olemasolu.”

Kes ÜKSA töid ja tegemisi korraldavad? Millised inimesed sellesse tudengiorganisatsiooni kuuluvad?

Joanna: „ÜKSAs tegutseb vabatahtlikuna 40 tudengit. Meil on nii pikaajalise kogemusega tudengeid kui ka esmakursuslasi, kelle jaoks ÜKSA on esimene tudengiorganisatsioon. Liikmete valikul on olulisim, et meie liikmetel oleks sära ja motivatsiooni just ÜKSA eesmärgi nimel tegutseda ja oma vastutust tõsiselt võtta. Nii oleme loonud suure tiimi, kes kõik siiralt usuvad, et Tartu saab kõige arendavam tudengilinn olla. ÜKSAs alati olnud kõige ägedam seltskond, kellega saab mõelda ja teha suuri tegusid ning lisaks ka veeta väga toredalt vaba aega.”

Alice: „ÜKSAs tegutsevad kõige aktiivsemad ja andekamad noored. Me valime enda liikmeid läbimõeldult, et tiim klapiks omavahel. Meie liikmed on maailma kõige paremad ja nende silmad säravad tahtest saata korda midagi ägedat. ÜKSA fantastilised noored kujundavadki Tartut ja Tartu tulevikku.”

Hain: „ÜKSA taga on alati olnud ägedad ja tugeva eesmärgitunnetusega inimesed.”

Nagu näha pingutab ÜKSA koostöös kõigi teiste Tartu tudengiorganisatsioonidega, kes OLE ROHKEM. mõtteviisi jagavad, igakülgselt selle nimel, et Tartu oleks maailma kõige arendavam keskkond noortele. Tudengiorganisatsiooni kuulumine annab kogemustepagasi, mida ainult ülikoolipingist ei saa, võimaldab leida üles oma anded ja tugevused ning loob väärtuslikke kontakte tulevikuks. Tudengil jääb üle vaid sellest võimalusest kinni haarata. 

Ja lõpetuseks.

Alice: „Mine tudengiorganisatsiooni. Sa ei kahetse.”

Küsitles ja artikli koostas Hannabel Aria ÜKSA lugude tiimist.

See artikkel on valminud Noorsootöö nädal 10 #looniseomaelu raames, mis toimus 23.-30.november 2020. Vaata rohkem noorsootoonadal.ee

Vaata ka kogemus- ja inspiratsioonilugusid meie Teeviit tulevikku Youtube kanalist.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend