fbpx

Üleskutse: vabatahtlike koordinaator

13.06.2022
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Noorteinfoportaal Teeviit ootab endaga liituma koostööpartnerit, kelle roll on vabatahtlike tegevuse koordineerimine ja noorte kaasamise korraldamine 

Noorteinfoportaal Teeviit ootab enda tiimiga liituma vabatahtlike koordinaatorit, kelle ülesanne on juhtida noorte kaasamisega seotud tegevust digitaalse noorteinfo kättesaadavuse suurendamiseks. 

Teeviit töötab koos noortega alates 2018. aastast ning teeb aktiivselt koostööd 25 noore vabatahtlikuga, kes on seotud sotsiaalmeedia haldamise ja kujundustega, veebis avaldatavate sisukajastuste kirjutamise ja partnerite suhtlemisega, noorteinfo sündmuste planeerimise ja ettevalmistamisega, näiteks noorsootöö nädal, koolivaheaja programm, teemapõhised kampaaniad, infotegevused. Vabatahtlikud panustavad üleriigilise noorteinfo teenuse kujundamisse ja arendamisse. 

Peamine roll: Teeviit vabatahtlike võimestamine, kontakti loomine ja hoidmine, kaasamine tegevustesse, toetamine, motiveerimine ja võimetekohaste ülesannete pakkumine. 

Eeldused: Töökogemus noortega ja projektide juhtimise kogemus, teadmised noortevaldkonnast, noorte osalusest ja kaasatusest ning kogemus noorteinfo teemavaldkonna ja sündmusega. 

Tööaeg ja vorm: Töövõtulepingu alusel kaugtööna 35-40h nädalas (paindlik tööaeg noortega suhtlemiseks). Vajalik isikliku arvuti ja telefoni olemasolu. Tasu 1200€ (bruto) kuus. Töö on tähtajaline.

Ülesanded: 

  • Vabatahtlike värbamise korraldamine ning tugitegevused (seminarid, vestlused, koolitused, ülesannete ja tegevuste koordineerimine). 
  • Vabatahtlike panuse ja ülesannete koordineerimine. 
  • Infovahetuse korraldamine, sh Slack kanali haldamine ja (veebi)koosolekud.  
  • Sündmuste ja tegevuste põhiste tiimide töö koordineerimine, sh vabatahtlike tegevustesse kaasamine ja tagasiside, sisendi analüüs.  
  • Motiveerivad tegevused, sh kuu/aasta vabatahtliku valimine, tunnustamine, ühistegevuste korraldamine. 
  • Vabatahtlike kui nõuandva kogu idee loomine.  
  • Osalemine tiimi- ja töökoosolekutel. 

Anna endast märku ning saada oma elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 20. juuniks 2022 aadressile teeviit@harno.ee. 

Teeviit on Haridus- ja Noorteameti hallatav kanal noortele ja tegevus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine” ja toetab tegevuse 6.6 elluviimist “Digitaalse noorteinfo teenuse sisuline ja tehniline arendamine kättesaadavuse suurendamiseks”. Töö eest tasu maksmine toimub programmi eelarvest. 

Lisainfo: 

teeviit@harno.ee 
Kadri Koort 
Valdkonnajuht 
56 955 279

4+
TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus