Tartu rattaringlus: puhtam linnakeskkond

11.12.2019
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Detsembrikuu teemaks on keskkond. Selle teema raames tutvustame teile erinevaid aspekte keskkonnast. Täna toome Teieni loo, kuidas sai alguse Tartu rattaringlus.

Tartu rattaringluse rajamise mõtteid on mõlgutatud juba mõnda aega. Erinevates maailma linnades oli häid eeskujusid ja Tartu, kui uuendusliku meelega linn nägi siin huvitavat võimalust pakkuda nii linna elanikele, kui külalistele võimalust tervislikuks igapäevaseks liikumiseks.

Oluliseks aspektiks rattaringluse planeerimisel on olnud soov vähendada üha kasvavat autoliiklust ning tagada elanikele võimalikult puhas linnakeskkond. Konkreetsema vormi said ideed 2014 aastal, kui avanes võimalus taotleda CO2 kvootide müügist laekuvatest summadest rahastust rattaringluse loomiseks. Vastav taotlus esitati toona ka Majandusministeeriumile. Samal ajal koostati Arengufondi poolt äriplaan rattaringluse loomiseks 5-s Eesti linnas sh. Tartus. Paraku otsustati kvootide müügist saadud vahendid suunata teistesse valdkondadesse ja riiklikul tasandil jäi idee ootelehele. Tartu linn aga pidas rattaringlust oluliseks ning liikus teemaga tasapisi edasi, uskudes, et ühel heal päeval saab väärt mõte teoks. 2015 ja 2016 aastatel loodi koostöös ettevõttega Comodule Tartu rattaringluse prototüüp. Tegemist oli ilusa punase rattaga, mida sai lahti lukustada Tartu bussikaardiga ja kus ratta lukustamiseks kasutati bluetooth tehnoloogiat ning virtuaalseid rattaparklaid.

Tegemist oli üsna eesrindliku lahendusega, kuid asjad arenesid omasoodu.  Uue ja väga selge raami sai rattaringluse tulek Tartusse 2016 aastal koos majakalinnade projektiga SmartEnCity. Üheks projekti tegevuseks oli rattaringluse rajamise toetamine. Samal ajal avanes võimalus taotleda ka riigilt toetust rattaringluse loomiseks. Suuresti tänu välisrahastusele, kuid ka märkimisväärsele oma rahalisele panusele saigi teoks see, mida täna Tartus näeme. Rattaringluse aktiivne tehniline teostamine algas 2017 aasta kevadel, kui hakati koostama tehnilisi tingimusi ning viidi läbi veebipõhine ideekorje rattaringluse parklate võimalike asukohtade ja rattaringluse üldiste kasutuspõhimõtete (tasud, tasuta kasutuse pikkus jm.) kohta. Samal ajal uuriti lähemalt rattaringluste tehnilist poolt ning igapäevase opereerimise tingimusi mitmetes linnades: Kopenhaagen, Oslo, Montreal, Barcelona jt.

Paralleelselt tegeleti ärimudeliga (kas opereerida süsteemi ise või osta teenus sisse) ning koostöös ettevõttega Positium koostati soovitavate rattaparklate asukohtade kaart võttes aluseks inimeste igapäevaseid liikumisi mobiilpositsioneerimise andmetel. Tegemist oli üsna põhjaliku tööga, kus kasutati lisaks mobiilpositsioneerimise andmetele veel pea 20-t erinevat andmekihti (bussipeatused, koolid, töökohad jne.). Kõige tulemusena sõeluti välja peaaegu 90 enamsobivat asukohta rattaparklatele. Sealt edasi algas aga juba peenhäälestus, kus võeti arvesse lisaks Postiumi uuringu tulemustele veel avaliku küsitluse tulemused , maa-omand ja elektriühenduste võimalused. Selle ligi 1,5 aastat väldanud planeerimise tulemusena kinnitati algselt 67 parkla asukohta. Hilisemas lisati lähtuvalt elanike soovidest juurde veel 2 parklat. Parklate planeerimine ja ka hilisem rajamine oli projekti kõige mahukam ja detailiderohkem osa.

Peale tehniliste nõuete väljaselgitamist ning kirjapanemist viidi 2018 aasta algul läbi hanked nii rattaringluse seadmete (jalgrattad + parklad) ostmiseks , kui ka parklate aluste rajamiseks. Paralleelselt alustati ka elektriliitumiste taotlemist ning rajamist. Kuna esialgses plaanis oli avada rattaringlus juba 2018 hiliissuvel, siis oli kogu protsess äärmiselt ajakriitiline ja pingeline. Nagu taoliste suurte projektide puhul ikka juhtub, siis tekkisid nii mitmeski kohas ajalised viivitused ja lõpptulemusena otsustati protsessi käigus lükata süsteemi avamine 2019 aasta kevadesse. 

Kui rattaparklate aluste rajamise hange ja elektriühenduste loomine sujusid planeeritud tempos, siis rattaringluse seadmete ostu hange oli tõsine katsumus. Kuna meie sooviks oli soetada süsteem, mis kindlalt toimib, mida on juba ka praktikas kasutatud, siis tähendas see seda, et potentsiaalseteks pakkujateks said olla rahvusvahelised ennast tõestanud ettevõtted. Hankes seatud elektrirataste nõue küll jättis nii mõnegi tubli ettevõtte kahjuks kõrvale, kuid vaatamata sellele tegid hankel pakkumise 3 rahvusvahelist ja 1 kohaliku taustaga firmat. Nagu tehnilistes hangetes sageli juhtub nii läks ka meil, et tuli üsna palju tegeleda erinevate vaidlustega  ja kokku läbisime 3 kohtuvaidlust ning kaotasime nende tulemusena 6-kuud väärtuslikku aega. Enne vaidluste lõppu ja vastavaid kohtuotsuseid ei olnud võimalik hankelepingut allkirjastada ja tulenevalt ka tegeleda tehnilise teostusega. 

Aga lõppes kõik hästi ja 8. juunil 2019 avati Tartus rattaringlus. Kaks aastat suurt pingutust oli ennast ära tasunud kui Tartu rattaringluses läbiti esimeste päevade jooksul üle 40 000 km päevas. 3 kuuga läbiti kilometraaž, mis süsteemi tootja arvestuste järgi oleks pidanud läbitama 2-aasta jooksul.

Kokkuvõtvalt võib mainida, et üks-ühele ei saa ühegi linna kogemust mujale üle kanda. Iga linna rattaringlus on eripärane ja tuleb ikkagi algusest peale kohapeal luua. Kultuurilised-, seadusandlikud-, ärilised ja muud tavad on sedavõrd varieeruvad, et päris sarnaseid rattaringlusi ei olegi kohanud. 

Artikkel on avaldatud 2019. aastal

.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend