fbpx

Tänavune noorsootöö nädal keskendub noorte osaluse ja ettevõtlikkuse teemale

Traditsiooniliselt novembris aset leidev üle-eestiline noorsootöö nädal toimub sel aastal 23.–30. novembril 2020 ning keskendub noorte osaluse ning ettevõtlikkuse teemale. Nädala programm valmib koostöös noorte endi, noorteinfoportaal Teeviit vabatahtlike, noorsootöötajate ning noortevaldkonna partneritega.

Noorsootöö nädal toimub käesoleval aastal kümnendat korda ning on üle-eestiline noorteinfo sündmus, mis aitab noortel mõista ja mõtestada neile suunatud infot ja tegevusi oma elu paremaks korraldamiseks. Juttu tuleb osalemisvõimalustest, ettevõtlikkusest, enesearengust ja sellest, kuidas noorsootöö ning noortevaldkond selleks kõigeks erinevaid võimalusi loob. Oluline on olla noortega dialoogis, pakkudes tegevusi neile endile olulistel teemadel ning viia plaanitu ellu just koostöös noorte endiga.

Noorsootöö nädala eesmärk on tõsta esile noortevaldkonna- ja noorsootöö võimalused. Seda just mitteformaalse õpikeskkonna loomisel koos noorte endi ja noorsootöötajatega – selliselt saab toetada noorte terviklikku arengut. Fookuses on noorte osalus, kaasatus ja kaasarääkimine noortele endile olulistel teemadel, noorte ettevõtlikkus ja noorte endi suured teod ning omaalgatused. Kogu noorsootöö nädal on kantud vajadusest tõsta noorte endi soovid, unistused, mõtted, teod, tegevused ning hääl kohalikul ning üleriigilisel tasandil esile.

Noorsootöö nädala eestvedaja Kadri Koort toob välja, et möödunud aastal toimunud noorsootöö nädala tagasisides püstitasid noored mitmeid teemasid, mille kohta soovivad nad rohkem infot. Samuti soovivad noored arutelusid ning mõttevahetusi väga erinevatel teemadel – näiteks paelub neid kliima, tervise, suhtlemise, vabatahtliku töö ja tööhõivega seonduv. Noorsootöö nädal loob platvormi noortele endile avada oma mõtted ja kutsuda ellu tegevused neile huvipakkuvatel ning olulistel teemadel, arendades sellega noorte osalust ja ettevõtlikkust.

Noorteinfoportaal Teeviit sisuloome tiimijuht Maris Praats, kes on ka Väike-Maarja valla noortevolikogu esimees, pikaajalise kogemusega osaluse valdkonnas ja algatanud mitmeid noortele suunatud tegevusi, ütleb et noorte osalusele ja ettevõtlikusele on oluline tähelepanu pöörata, sest noorsootöös on noortel võimalik palju areneda ning uusi asju katsetada, mis annab tulevikus kooli- ja tööelus suure eelise.

Teeviit algatab nädala raames sotsiaalmeedia kampaania ning pakub temaatilist infot läbi digitaalse noorteinfo meetodite, toimuvad veebinarid ja avaldatakse taskuhäälingusaated noortele endile olulistel teemadel. Noored ise on väljendanud, et soovivad avada, miks on noorsootöö ja noortevaldkonna tegevused noorte arengus ning nende kujunemisel olulise tähendusega. Samuti soovitakse tuua tähelepanu noortega töötava spetsialisti ametile, noorsootöö asutustele ning noorte endi ägedatele tegevustele.

Visuaalse identiteedi kujundamiseks on 7-26 aastastele noortele algatatud joonistuskonkurss, mille raames kutsub Teeviit noori joonistama ja kujundama noorte ning noorsootööga seotud elemente ja märksõnu, mida kasutatakse veebilehe, plakati ja sotsiaalmeedia kujundustel. Loe rohkem konkursist Teeviit portaalist: https://www.teeviit.ee/osale-noorsootoo-nadal-10-otsib-visuaali/.

Noorsootöö nädala raames kutsub noorteinfoportaaal Teeviit traditsiooniliselt noori ja noortevaldkonna töötajaid, noorsootöö- ja haridusasutusi, noortevaldkonna partnereid, otsustajaid ning teisi osapooli (lapsevanemad, kogukond, siduspartnerid) noortega neile olulistel teemadel arutlema ning temaatilisi sündmusi korraldama, toetades sellega noorte osalust, kaasatust, omaalgatust ja ettevõtlikkust, aga ka enesearengut, potentsiaali rakendamist ning noortele oluliste teemade mõtestamist.

Noorsootöö nädala tegevused koondatakse temaatilisele veebilehele, mis avaldatakse sügisperioodil. Rohkem infot ja küsimused kadri.koort@entk.ee või teeviit@teeviit.ee.

2020. aastal toimuvaid noorsootöö nädala tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus