fbpx

Tallinna noored hakkavad pakkuma ideid kodukoha arendamiseks

Soomes välja töötatud noorteprogramm Gutsy Go laieneb sel aastal ka välisriiki ning esimesena saavad sellest 13.-17. septembril osa Eesti noored. Gutsy Go pakub enam kui sajale Tallinna noorele võimalust tegutseda oma kogukonna paremaks muutmise nimel.

Programmi on kaasatud Kalamaja Põhikooli ja Ehte Humanitaargümnaasiumi 8. klasside õpilased, kelle ülesandeks on leida lahendus mõnele kohalikku kogukonda puudutavale probleemile. Õpilased jagatakse tiimideks ning juhendaja kaasabil viiakse nädala jooksul oma idee ellu. Ideed võivad olla seotud koolisuhete ja konfliktide lahendamise või näiteks vanemate inimeste üksinduse leevendamisega.

Tallinna haridus- ja noorsootööd kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev peab noorte ideid linna heaolu arendamiseks oluliseks. „Tallinna linn panustab noorte kujunemisse aktiivseks ühiskonnaliikmeks noorsootöö kaudu, sh võimaldades neil osaleda rahvusvahelistes projektides. Endise Ehte Humanitaargümnaasiumi õpilasena ja Kalamaja elanikuna ootan põnevusega, mida pakuvad Põhja-Tallinna noored välja oma kogukonna elu paremaks korraldamiseks,“ sõnab Belobrovtsev.

Kogu protsessi ideest teostuseni jäädvustavad noored oma mobiiltelefonidega ning professionaalse meediatiimi toel viimistletud dokumentaalfilmid esilinastuvad 17. septembril kinos Sõprus. Videoid jagatakse laiemale publikule sotsiaalmeedia vahendusel, et inspireerida ka teisi noori ja suunata täiskasvanute tähelepanu teemadele, mis noori hetkel kõige enam kõnetavad.

Gutsy Go eesmärk on tekitada ühes piirkonnas positiivne muutus terve generatsiooni (14-aastaste noorte) väärtustes ja suurendada nende kogukonda kuulumise tunnet. Lisaks pakub projektis osalemine noortele vaheldust tavapärasest õppetööst, arendab nende probleemi lahendamise oskusi, õpetab üksteisemõistmist ja aitab avastada iseennast.

Tallinna linna ja Soome Gutsy Go tiimi koostöös toimuvast üritusest võtavad lisaks noortele osa ka kohalikud õpetajad ja noorsootöötajad ning erinevad koostööpartnerid.

Soome suurima innovatsiooni-ideevõistluse võitnud Gutsy Go on noorte eraldumist ja ühiskondlikku eristumist pidurdav õppemeetod. Soomes on programmi kaasatud juba pea 3000 noort.

Foto allikas: Gutsy Go Facebooki leht

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus