Sooga seotud mõisted – mida need tähendavad?

Artiklis oleme selgitanud erinevaid sooga seotud mõisteid.

Sooga seotud mõisted:

Binaarne ja mittebinaarne soosüsteem – binaarne soosüsteem jagab inimesed kaheks: meesteks ja naisteks. See jagunemine tuleneb bioloogilisest soost, mille arst määrab sünnil või ultrahelis lähtuvalt genitaalidest. Kuigi kaasaegses Lääne kultuuris vaadeldakse sugu binaarselt, on mittebinaarne soosüsteem tegelikult sama vana kui ühiskond ja on eksisteerinud eri kultuurides üle maailma. Mittebinaarne soosüsteem on paljudes kultuurides tänagi veel elujõuline, näiteks põlisameeriklastel, hindudel jm.

Mittebinaarse sooidentiteediga inimene – inimene, kes ei määratle oma sooidentiteeti binaarse soosüsteemi järgi. Selline sooidentiteet võib olla nt naise ja mehe vahel, mõlemad korraga, sootu, muutuv või koosneda mitmest soost. Mittebinaarne inimene võib end nimetada ka transsooliseks, kuna tema sünnil määratud bioloogiline sugu ja/või juriidiline sugu ei kattu tema tunnetusliku sooga.

Intersooline inimene – inimene, kes on sündinud kehaga, mille sugukromosoomid, hormoonitasemed või muud füüsilised asjaolud ei vasta bioloogilise naise või mehe normidele. Intersoolisus võib olla tuvastatav sünnil, aga võib ka selguda vanemas eas. Kui see ei tekita inimesele vaevusi, siis ei vaja see meditsiinilist sekkumist. Üks suurimaid probleeme on see, et intersoolisi lapsi opereeritakse ilma nende nõusolekuta, mis võib hilisemas elus neile keha- või identiteediprobleeme tekitada.

Genderqueer – lai mõiste inimeste kohta, kes tunnevad, et nende sootunnetus või sooline eneseväljendus ei vasta ühiskondlikele normidele.

Cross-dresser – inimene, kes võtab (aeg-ajalt) üle mõned teise soo elemendid (riietumine, käitumismaneerid, kosmeetika jne), kuid on rahul oma sünnil määratud sooga sooga ega soovi soolist üleminekut.

Cis-sooline inimene (ladina k. cis – “samal pool”), ka paiksooline inimene – inimene, kelle sünnil määratud bioloogiline, juriidiline, sotsiaalne ja tunnetuslik sugu kattuvad. Näiteks on cis-soolisel inimesel peenis, dokumentidesse on ta märgitud mehena, ta tunneb end mehena ning tema sooline eneseväljendus vastab mehele esitatud ootustele (näiteks kannab ta nö meesteriideid).

Asooline inimene – inimene, kes identifitseerib end sootuna, kes ei taju endal ühtegi tunnetuslikku sugu.

Transsooline inimene (ladina k. trans – “teisel pool”) – inimene, kelle tunnetuslik ja sotsiaalne sugu ei vasta tema bioloogilisele soole ja/või juriidilisele soole. Näiteks võib transsoolisel inimesel olla sündides vagiina ja tema dokumentidesse on märgitud, et ta on naine, ent tema tunnetuslik sugu on mees. Pole teada, kuidas transsoolisus kujuneb. Transsoolise inimese sooline üleminek võib, kuid ei pruugi sisaldada nimemuutust, dokumentide muutmist (nimi, soomarker), eneseväljenduse muutmist (meik, riietus), hormoonravi, rinna- ja genitaalide operatsiooni.

Sooneutraalsus on mõiste, mis kirjeldab nähtusi, milles sugu ei ole määrav. Näiteks on sooneutraalsed enamik seadustest (st seadus kohtleb eri soost inimesi samamoodi), kaubad ja teenused (nt ühistransport, toidupood), teatud eranditega haridus (st igaüks saab kooli minna) jne. Sooneutraalsus võib endas peita ka soopimedust, st olukorda, kus soospetsiifiliste vajadustega ei arvestata (nt seadused või meetmed, mis on justkui sooneutraalsed, kuid päriselus mõjutavad ülekaalukalt vaid ühte sugu). Sooneutraalsus ei tähenda sugude eiramist või kaotamist.

Soorollid on ühiskondlikud ettekujutused sellest, milline peaks üks ühest või teisest soost inimene oma elus tegema, kuidas elama, mis rolli täitma jne. Need arusaamad sõltuvad kultuurist ja võivad eri kultuurides erineda. Näiteks on kultuuriliselt üsna kindlad soorollid kodu- ja pereelus: kes peaks palka teenima, kes kodu eest hoolitsema, kes lapsi kasvatama jne. Kuna soorollid on kultuuris juurdunud, võib olla raske nende piiratust märgata ja neist loobuda.

Soostereotüüp on lihtsustatud ja eelarvamuslik arusaam soorollidest.

Soovoolavus (ing. k. gender fluid) – inimese sooidentiteet, mis ei seostu ühegi kindla tunnetusliku sooga, vaid liigub nende vahel või üleselt.

Sugu on osa inimese identiteedist. Sugu koosneb bioloogilisest soost (suguorganid, hormoonid, kromosoomid; inglise keeles sex), juriidilisest soost (soomarker dokumentidel), tunnetuslikust soost (inglise keeles gender), sotsiaalsest soost (soorollid) ja soolisest eneseväljendusest (välimus, maneerid jms). Kui need elemendid kattuvad, on inimene cis-sooline, kui tunnetuslik sugu ei kattu bioloogilise ja/või juriidilise sooga, on inimene transsooline.

Artikli kirjutas noorteinfoportaali Teeviit ekspert Liis Enson.

Skip to content