fbpx

SisuAkadeemia – sisuloome on igapäevaelu osa

06.04.2020
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Teeviit on kajastanud erinevate noorte kogemuslugusid seoses SisuAkadeemiaga. Seekord tegime loo SisuAkadeemia projektijuhi ning koolitajatega.

SisuAkadeemia projektijuht on Tuuliki Rohtla, kes tutvustab projekti järgmiselt: Anija vallavalitsus koostöös kuue kohaliku omavalitsusega Harjumaal (Rae, Viimsi, Jõelähtme, Raasiku, Kose vallad ning Maardu linn) viivad läbi uut ja innovaatilist noorteinfo valdkonna projekti nimega SisuAkadeemia. Eelpool nimetatud omavalitsused moodustavad Harju kööstöögrupi (Harju KTG). Projekti eesmärk on noorteinfo jõudmine oma sihtgrupini läbi nende kanalite ja platvormide, mida noored igapäevaselt kasutavad ning jälgivad. Selleks loodi Youtube keskkonda igale Harju kööstöögrupi (Harju KTG) omavalitusele noorte oma kanal, mis toodab noorteinfo kvaliteetset sisu. 

Noored koolitatakse sisuloojateks, kes edastavad oma piirkonna noortele suunatud informatsiooni oma Youtube kanali kaudu. Noored jõuavad edaspidi erinevate noorsootöö tegevustesse just nende kanalite kaasabil, kus tulevastest ja toimunud sündmustest avaldatakse videoklippe, vloge ning muid põnevaid noori huvitavaid teemasid.

SisuAkadeemia tegevus pakub noortele võimaluse saada uusi teadmisi ja omandada tulevikuks uusi kasulikke oskusi. Antud tegevuse kaasabil saab pakkuda noortele uusi väärtusi nagu esinemisoskus, monteerimine, sisuloomine, loomingulisus, eetika ning tehnika- ja digipädevuse omandamine ja arendamine. Noorsootöö tegevused tuuakse noortele lähemale, kaasates neile mentoriks ja koolitajaks Eestis ja noorte seas tuntud suure jälgijaskonnaga youtuber Martti Hallik ning teisi tehnilise valdkonna spetsialiste nagu Rando Mere, Karola Koopuu ja Aleksandr Tokarev.

Lisaks projekti käigus koolitatakse ka kohalikke noorsootöötajaid, näiteks on nad saanud macOS arvutiprogrammi koolitusi, droonikoolituse ja sel aastal saavad veel lisaks ühe droonikoolitusele ka kaamera kasutamise koolituse.

Sisuakadeemia põhikoolitaja

Rando Mere on SisuAkadeemia põhikoolitaja, kelle igapäeva töö on teletootmine ja otseülekannete tootmine. Rando on olnud koolitaja kõik 3 hooaega ning teda  kaasati juba planeerimise faasis. Samuti oli tal võimalus varasema kogemuse põhjal suunata ja läbimõelda projekti sisu. Rando jaoks ei ole olnud koolitamise juures midagi rasket, sest noored on väga ägedad ja annavad inspiratsiooni. Kuigi toob välja, et eks veidi väsitav on koolitamine ikka.

Rando jaoks on olnud üllatav see, et olles meediavaldkonnas ise kogenenud ning selles ka igapäevaselt töötamas, on noortelt palju õppida meediatarbimise ja kultuurikohta. Noored on õpetanud talle, et valdkonnaspetsialistina ei tohi jääda ainult enda teadmistele ning tuleb koguaeg ise ka juurde õppida, ei tohi paigal sammuda.

Rando jaoks on oluline õpetada noortele meediateadlikkust, sest maailmas on 2 tüüpi väärtust- väärtus mida pakub materiaalne asi, oskus ehk  reaalne väärtus ning meedia tegeleb väärtuse eksponeerimisega. Seetõttu on meil vaja neid, kes neid turundavad, mida ka SisuAkadeemias õpetatakse. See on sümbioosis tekkiv asi- ühte ei saa eksisteerida teiseta. Sisuakadeemia keskendub peamiselt meedia loomisega, kuid puudutakse ka ohutu käitumise teemad, näiteks kuidas inimesed tõlgendavad midagi internetis ja kuidas saada üle kehvadest kommentaaridest. Muuhulgas räägime ka, kuidas saab pildiliselt ja heliliselt mõjutada vaatajat vaatama.

Siseakadeemias käime läbi kõik teemad spetsiifiliselt. Samuti keskendume  pigem võimalusele, et loome noortel soovi õppida iseseisvalt edasi. Tehnilist poolt on kerge googlest õppida,  mistõttu suuname neid sealt ka õppima. Sisuakadeemias osalejate teadmised on erinevad ja mõnel isegi on juba olemas töökogemus, seetõttu tuleb teha kõigile õppimine huvitavaks ja et kõik saaksid mingeid uusi teadmisi. Sisuakadeemia puhul on hea, et  kõik koolitajad räägivad isikliku kogemuse põhjal, mistõttu noored kuulavad rohkem ning saavad ka mentoritelt küsida, et kuidas Sina seda teed. 

Noored annavad inspiratsiooni

Üks SisuAkadeemia koolitajatest juba kolmandat lendu järjest on Karola Koopuu. Ametilt on Karola mootorspordifotograaf ning SisuAkadeemia koolitajate tiimiga liitus ta läbi teise koolitaja, Rando kaudu. Ta liitus tiimiga, sest talle meeldib noori motiveerida ja läbi oma kogemuse neid julgustada ning õpetada.

Karola tõi välja, et kõige suurem väljakutse seoses SisuAkadeemiaga on leida see tasakaal, et kõik õpilased õpiksid sellest programmist midagi enda jaoks. SisuAkadeemia lennud ning grupid nendes on olnud väga erinevad: 4 eesti keelset ja 1 vene keelne grupp, kes kohtuvad üks kord nädalas. Samuti varieerub noorte vanus 3-11 klassini, mistõttu nende teadmised ning arusaam asjadest on väga erinevad. Lisaks on üheks keeruliseks aspektiks noorte erinevad iseloomud ja isiksused, nagu gruppides ikka tavaks.

Samas tõi Karola välja, et noored on alati väga vabad ja sõbralikud, mistõttu on nendega hea koostööd teha: “Me toonitame iga koolitustsükli alguses, et ennekõike on tulnud noored siia koguma teadmisi ise-enda jaoks ja meie koolitajatena oleme SisuAkadeemias selleks, et olla noortele sellel teekonnal suunajaks ja inspiratsiooniks. Seetõttu on neil, kes koolitust jätkavad, juba see õige mind-set olemas ning seeläbi ollakse uute teadmiste osas ka rohkem avatud.”

Karola tõi välja, et noorte teadmiste vahe on grupiti väga erinev. Tihti on vanemate klasside õpilastel rohkem teadmisi kui noorematel, mistõttu läheb suurematega õppimine kiiremini ja nooremad peavad tehnilisemate teemade juures vahel rohkem pingutama, et tempos püsida: “SisuAkadeemiasse on alati sattunud just need nö teravamad algklassi noored, kellel on väga lai silmaring ning üllatuslikult suur teadmistepagas video valdkonnas, et kõik on alati kuidagi nii loomulikult paika loksunud.”

Karola jaoks on oluline õpetada noortes meediapädevusi, et nad oskaksid ennast väljendada ja teeksid seda mõtestatult ning turvaliselt. Kuna erinevates keskkondades on käitumine erinev, on oluline tõsta noortes teadlikkust, et kuidas teatud olukordades käituda. Tähtis on jälgida mida postitada ja mõelda, kellele see suunatud on ning kus seda teha võiks. Näiteks tõi ta kodus vs avalikus ruumis filmimise: esimeses stsenaariumis näitad sa avalikkusele oma isiklikku kodu koos oma maise varaga ja teises oled neutraalsel pinnal. Noored aga tihti ei tule ise selle pealegi. 

Karola jaoks on oluline noori julgustada ise infot otsima. Näiteks annab ta erinevate teemade juures noortele märksõnad, mida nad huvi korral ise edasi uurida ja avastada saaksid. Oluline on leida üles asjakohane info, sest internetis on väga palju erineva kvaliteediga materjali, mis alati ei pruugi lihtsalt arusaadav olla. Oluline on noori julgustada erinevate allikatega katsetama ning küsima näpunäiteid tuttavatelt oma ala tegijatelt. Karola on näiteks enamus oma foto- ja video-alased teadmised ise nö käigu pealt uurides ja õppides omandanud: “Ise-õppimise võlu on selle paindlikkuses, kuid sul peab olema siht silme ees, vastasel juhul võib teekond kergelt pooleli jääda. Kui otsustad aga koolis teadmisi omandada, siis veendu enne, et eriala, mida õppima asud, kattub sinu vajadustega.” 

Rääkides õppimisest ja õpetamisest, siis Karola sõnul on ta läbi noorte koolitamise alati ise midagi uut õppinud ja see on ka põhjus, miks ta noortega tegeleb: “Noored on tohutu inspiratsiooni allikas: iga inimene meie teel õpetab meile midagi. Noored suudavad suurepäraselt kastist välja mõelda ning olukordi teise nurga alt vaadata. See on tohutult rikastav kogemus!”

Ja lõpuks on kõige tähtsam see, et mida iganes sa siin elus teed, tee seda kire ja pühendumusega, siis tulevad ka teised asjad järgi: “Ole julge, enesekindel ja usu sellesse, mida sa teed. Alati on kuskil keegi, kes ütleb, et see, mida sa tegid on täielik jama. Kõigile ei saagi meeldida, põhiline on, et sa ise rahul oled ja protsessi naudid. Elame ju selleks, et toita oma kirge,” muljetab Karola. 

Sisuloome – see on elu osa

Aleksandr on juba 3 hooaega järjest SisuAkadeemia vene grupi koolitaja. Teda kutsuti SisuAkadeemiasse koolitama ning põhiideeks on näidata noortele, et kõik ei ole nii raske ja kõike on võimalik õppida. Meediaoskus on tänapäeval väga tähtis ning SisuAkadeemia roll on näidata ja õpetada, et videotöötlus ei ole sugugi raske ning selle õppimisega on võimalik tulevikus palju kasu saada, näiteks leida töö sellises SisuAkadeemias võivad osaleda kõik noored ja see on osaleja jaoks tasuta, olemas on kõik tehnika, selleks et proovida ja katsetada. Sisuakadeemias õpetatakse ja antakse praktilisi nõuandeid, kuidas olla filmimisel parem.

Aleksandri jaoks ei ole õpetamine olnud raske. Ta üritab tunde planeerida nii, et oleks palju praktilist, et tähelepanu ära ei kaoks. Igapäevaselt tegeleb Aleksandr enda videokooliga, mistõttu on ta harjunud koolitama, kuid nii noorte koolitamine on ka talle väljakutseks. Esimesed 2 SisuAkadeemia lennu osalejad oli noored vanuses 10-12 aastat ning viimasel hooajal 16-18 aastased.  Kõik Aleksandri õpetatud grupid on olnud vene keelsed. Peamiselt õpetatakse SisuAkadeemias, mis on üldse kaamera, kuidas töötab, kuidas kaader valmis panna, heli, droon ja lõpuks ka montaaž. 

Aleksandri jaoks on olnud üllatav, et kõik noored käivad tunnis ja on huvitatud õppimisest ning teevad ilusti kodutöid. Algselt oli raske saada noorte tähelepanu, kuid ta seletas ära, mis on see tähtis ja tundides annab palju proovida ja katsetada, et tähelepanu ei kaoks.

Oluline on see teema, sest iga päev võtame telefoni, välja teeme video ning laeme selle üles, seetõttu on oluline teada, kuidas midagi teha. See on elu osa. Ilma selleta on raske. 

Isiklikult on saanud Aleksandr töötada vanemate ja nooremate inimestega mistõttu see andis julgust. Üleüldiselt meeldib talle seletada inimestele ja näidata. Ta on muutunud selle projekti käigus rohkem enesekindlamaks. Tuleb olla avatum, be open, sest paljud inimesed kardavad filmimist ja kardavad olla ja rääkida. SisuAkadeemia on vajalik, sest inimestel on huvi selle teema vastu ja seda on meil igapäevases elus vaja.

SisuAkadeemia projekti tegevuse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Küsis Teeviit sisuloome tiimijuht Maris Praats 2020. aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus