fbpx

Sisekaitseakadeemias toimub lisavastuvõtt

Oma õpingutest Sisekaitseakadeemias ja südamelähedasest erialast räägivad Sisekaitseakadeemia päästekolledži kadett Jane Peiponen ja justiiskolledži kadett Aleksei Bronzov.

Lisavastuvõtt korrektsiooni ja päästekorraldaja erialadele avatakse, sest põhivastuvõtu korras õppekohad ei täitunud. Ometi on vajadus valdkonna spetsialistide järele suur. Avaldusi saab esitada läbi SAIS-i 30. juulist – 9. augustini. Täiendava vastuvõtuga avaldused esitanud kandidaatidega viiakse vajalikud testid ja katsed ning kutsesobivusvestlused läbi augustikuu keskel. Vastuvõttu puudutav info on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehelt: https://www.sisekaitse.ee.

Rakenduskõrgharidusõpe ehk korrektsiooni eriala annab vanglatöötajale väärtuslikud teadmised õigusest, haldusest, juhtimisest, sotsiaalteadustest ja psühholoogiast ning vangla toimimisest üldiselt. Kõik need teadmised-oskused aitavad kindlustada õiguskorda vanglates ja suunata vange õiguskuulekale teele, tugevdades nii kokkuvõttes riigi siseturvalisust.

Õppeaeg on kolm aastat ja õpe toimub Tallinnas Sisekaitseakadeemia kaasaegses õppekompleksis.  Õppimise ajal on korrektsiooni eriala üliõpilasele ette nähtud riiklik stipendium. Lisaks on võimalik saada ka ametkondlikku stipendiumi – kui õppimise ajal ei töötata, kaalutud keskmine hinne on üle 3,6 ja vähemalt 80% ulatuses osaletakse ettenähtud õppetööl. Kokku on stipendiumid vähemalt 760 eurot kuus. Õppur saab endale tasuta vormiriietuse ning talle on kindlustatud töö vanglateenistuses.

Häirekeskuse visiooniks on olla tark ja uuendusmeelne asutus, kes märkab inimesi ja abivajadust ning loob ühiskonnas turvatunnet. Nende eesmärgiks on anda igale inimesele hoolivat ja asjatundlikku abi. Vastates aastas miljonile hädaabikõnele, on just päästekorraldaja võtmelüliks abivajaja ja –andja vahel.

Töö vanglateenistuses – ainult julgetele! Oma kogemust jagab korrektsiooni eriala tudeng Aleksei.

Aleksei Bronzov on vanglateenistuses töötanud 15 aastat ning väljakutsed ja arenemisvõimalused ei näi lõppevat. Suur soov panustada riigikaitsesse just vangistuse täideviimise vaatepunktist on motiveerinud teda omandama uusi teadmisi Sisekaitseakadeemia justiitskolledžis korrektsiooni erialal.

Nii nagu paljud, alustas ka Aleksei karjääri vanglaametniku erialalt. Veendunud, et töö ja valdkond on huvitav ja südamelähedane otsustas ta oma teadmisi täiendada korrektsiooni erialal.

„Ootan väga õpingute lõppu, et saaksin senisest enam panustada taasühiskonnastamisse ehk kinnipeetavate sujuvat ühiskonda naasmisse läbi omandatud teadmiste.“  Aleksei on veendunud, et tema töö aitab kaasa terve ja sidusa ühiskonna loomisele.

Aleksei räägib suure entusiasmiga, et kuigi on vanglas töötanud erinevatel ametikohtadel, on tal endiselt mõtteis rida ametikohti, kus näeb võimalust omalt poolt lisaväärtust pakkuda. „Olen töötanud vanglas viiel ametikohal – valvuri, vanemvalvurina, inspektor-kontaktisikuna, inspektorina ja korrapidaja abina. Minu soovi areneda ja näha vanglatööd erinevatelt külgedelt on alati toetatud ning selleks ka võimalused vangla poolt loodud.“

Vanglas töötades on Alekseil avanenud võimalus teha koostööd teiste sisejulgeoleku asutustega nagu politsei- ja piirivalveamet ning ka kohtutega. Kui küsida Alekseilt näiteid erinevatel ametikohtadel ette tulnud ülesannete kohta, näib nimekiri väljakutseid pakkuv: DNA-proovide võtmine, dokumentide vormistamine, kinnipeetavate vastuvõtmine vanglasse,  samuti ka vabastamisega seotud toimingud ja etapeerimine ehk vangide saatmine vajalikesse sihtkohtadesse, kui selleks peaks vajadus olema. Lisaks on ta olnud ka juhendaja uutele töötajatele.

Aleksei kinnitusel seda, et vanglatöös midagi arusaamatuks jääb, karta pole vaja: „Kõik toimub vastavalt väljaõppele ning see on vanglas väga heal tasemel!“ Vajalikud oskused, mida iga ametkoht eeldab õpitakse selgeks töö käigus ning alati on abiks kolleegid, kes toetavad ja juhendavad. „Uutel töötajatel on vanglas alati juhendaja ning üksi ei jäeta kedagi.“

Vanglaametnikuks sobivad julged, spordilembesed ja teotahtelised noored, kes on nõus mõttega, et üksi ollakse tugev, aga koos ollakse tugevaimad. Iseloomuomadustest toob Aleksei välja hea suhtlemisoskuse, sihikindluse, hoolivuse ja edasipüüdlikuse. Aleksei lubab, et ees ootab põnev, rutiinivaba ja väljakutseteerohke töö.

Põnevamatest eesootavatest õpiväljunditest toob ta välja sügavad teadmised sotsiaalteadustest, õigusvaldkonnast ja taasühiskonnastamise protsessist. Viimane eeldab veel eriti laiade teadmiste kogumist, sest õpetatakse nii suhtlust, psühholoogiat kui muud põnevat.

„Julged teevad julgeid valikuid, seega ole julge ja tule meie ridadesse!“ lõpetab Aleksei.

Rakenduskõrgharidusõpe ehk korrektsiooni eriala annab vanglatöötajale väärtuslikud teadmised õigusest, haldusest, juhtimisest, sotsiaalteadustest ja psühholoogiast ning vangla toimimisest üldiselt. Kõik need teadmised-oskused aitavad kindlustada õiguskorda vanglates ja suunata vange õiguskuulekale teele, tugevdades nii kokkuvõttes riigi siseturvalisust.

Õppeaeg on kolm aastat ja õpe toimub Tallinnas Sisekaitseakadeemia kaasaegses õppekompleksis.  Õppimise ajal on korrektsiooni eriala üliõpilasele ette nähtud riiklik stipendium. Lisaks on võimalik saada ka ametkondlikku stipendiumi – kui õppimise ajal ei töötata, kaalutud keskmine hinne on üle 3,6 ja vähemalt 80% ulatuses osaletakse ettenähtud õppetööl. Kokku on stipendiumid vähemalt 760 eurot kuus. Õppur saab endale tasuta vormiriietuse ning talle on kindlustatud töö vanglateenistuses.

Sisekaitseakadeemia päästekorraldaja eriala tudeng Jane Peiponen räägib, miks ta sellise elukutse kasuks otsustas.

Enne akadeemiasse õppima asumist oli Janel tekkinud pooleaastane paus. Ta oli oma eelmisel töökohal kogenud läbipõlemist ja see tegi teda edasiste plaanide osas ettevaatlikuks.

„Ühel hetkel nägin sotsiaalmeedias kuulutust, et päästekorraldaja erialale on välja kuulutatud lisavastuvõtt. Varasemalt ei olnudki ma mõelnud, et kes see päästekorraldaja õigupoolest on. Peale kuulutuse nägemist uurisin asja ja rääkisin ka sugulastega, kes Politsei- ja piirivalveametis töötavad, ning sain positiivset julgustust,“ sõnas Jane.

„Ma olen varasemalt töötanud korrakaitseametnikuna, lastekaitsespetsialistina ja kriminaalhooldusametnikuna. Olen kogu elu töötanud ametikohtadel, kus on minu eesmärgiks inimeste aitamine. Minu jaoks on päästekorraldajaks olemine kõigele eelnevale loogiline jätk,“ märkis Jane.

Päästekorraldaja töö eesmärk on inimesi aidata. Kõige tähtsam on välja selgitada hädaabinumbrile helistava inimese mure ja selleks tuleb osata inimest kuulata ning küsida õiged küsimusi. Kui on selge, millist abi inimene vajab saadetakse vajadusel inimese juurde kõige õigem ressurss politsei, pääste ja/või kiirabi näol. Väga tihti saab ka inimest aidata soovitades tal helistada perearstile või suunates kõne edasi heade koostööpartnerite telefonidele.

Päästekorraldaja peab olema väga kõrge empaatiaga ja rahulik. Väga oluline iseloomuomadus on ka kannatlikkus, sest ärevil inimesel võib kuluda info edastamiseks rohkem aega. Oluline on veel vene keele oskus, kuna hädaabinumbrile tehtavatest kõnedest on väga paljud ka venekeelsed. „Õnneks saab vene keele kenasti koolis selgeks,“ julgustab Jane!

„Sa ei ole 100% kindel, kas see eriala on sinule sobiv? Mina ka ei olnud. Ma ei olnud kindel ka veel enne praktikat. Ja see on okei. Aga kui mõte ja soov sinnapoole kaldub, siis tule ja õpi. Sa ei ole üksi ei koolis ega hiljem ka töösaalis. Ja igav ei hakka kohe kindlasti.

Ma julgustan kõiki tulema päästekorraldaja eriala õppima, kunagi pole hilja vahetada elukutset ja proovida midagi uut. Meiega koos õpivad väga erinevas vanuses inimesed, isegi vanaema staatuses naisterahvaid on selle eriala lõpetanud. Päästekorraldus on südamega tunnetatav töö, millega saad anda panuse Eesti turvalisusesse,“ julgustab Jane.

Päästekorraldaja erialal õpitakse vastu võtma ja menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Eriala edukalt lõpetanud saavad tööd Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Sisekaitseakadeemia õppekeskustes on loodud kõik tingimused nii sportimiseks, puhkamiseks kui ka õppetööks. Kõigil akadeemias õppijail on kogu õpiaja jooksul võimalus elada õppehoonete vahetus läheduses asuvas ühiselamus. Lisaks sellele makstakse kõigile päevaõppe kadettidele põhistipendiumi ja tublimad õppurid saavad taotleda ka lisastipendiume.

Korrektsiooni eriala foto autor on Arno Mikkor, Päästekolledži eriala foto autor on Häirekeskus

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus