SA Kiusamisvaba Kool: iga 5.kooliõpilane kannatab õppeaasta jooksul kiusamist

28.12.2020
Maris Praats, sisuloome tiimijuht

SA Kiusamisvaba Kool oli üks organisatsioonidest, kes ka annetamistalgutel osales ja annetusi kogus. Kes te olete ja kust te tulete?

Uuringute põhjal kannatab umbes 20% ehk iga 5. kooliõpilane õppeaasta jooksul kiusamist ehk korduvat ja tahtlikku kahjustamist, mille eest tal on end raske kaitsta. Ja selle näitajaga ollakse kahjuks erinevate edetabelite tipus: probleem on tõsine. Selle lahendamiseks ja leevendamiseks sündis täpselt 8 aastat tagasi, 2012. aasta detsembris SA Kiusamisvaba Kool missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks, kusjuures muutust soovime luua just teadus- ja tõenduspõhiselt ning oleme kõiksugu võimalikest tööriistadest välja valinud Turu Ülikoolis välja töötatud KiVa programmi.

Ja et seda programmi aina enamate Eesti koolideni viia, kogumegi mh annetusi ning lõime kaasa ka annetamistalgutel! 

Kui 2013/2014. õppeaastal ehk KiVa pilootaastal kasutas programmi 20 kooli, siis selleks sügiseks on meie võrgustikus üle 100 aktiivse KiVa-kooli ja -õppekoha. Ja loodame kasvõi pisikeste sammudega oma koolide võrgustikku igal õppeaastal kasvatada. Kui suure või väikse sammu astuda saame, sõltubki nii riiklikust – kahjuks veel ebastabiilsest – toetusest, erinevatest projektivahenditest ning annetajate panusest.

Koolide huvi just teadus- ja tõenduspõhise kiusuennetuse järele aina kasvab. Aina enam soovitakse läheneda jätkusuutlikult ja süsteemselt, mitte niisama juhuslikult reageerida. Kui meil ressursse rohkem ja püsivamalt käes oleks, suudaksime ka koolide, aga ka nt lapsevanemate nõudlusele paremini vastata.

Millega teie organisatsioon tegeleb?

Kogu meie vabaühenduslik tiim tegeleb aktiivselt sellega, et KiVa programm Eesti koolideni jõuaks, ning enamik tiimist tegeleb ka sellega, et KiVa-koolide võrgustikku juba astunud koolid saaksid programmi järjepidevalt ja mõjusalt rakendada. Kuna KiVa programm on kooliterviklik ning üks süsteemsemaid lahendusi kogu maailmas, tähendab see mitmekülgseid materjale ja koolitusi, samuti igakevadist õpilasküsitlust, enda pidevat täiendamist, kolleegide motiveerimist, lapsevanemate kaasamist jpm. Sellelt rongilt on lihtne maha kukkuda, kui seda kõike tundub liiga palju olevat ning tekib kiusatus teha pigem vähem kui rohkem. Selleks, et hoog sees püsiks või osataks seda uuesti üles leida, on meie tiimis nt ka KiVa-koolide mentorid, kes on kooliperedele mõtte- ja teekaaslaseks esimesest koolitusest alates.

Ja saame KiVa-koolide tööd – ja selle kaudu ka enda tööd – hinnata tulemuslikuks ja mõjusaks: KiVa-koolides on kiusamise ohvrite osakaal olnud järjepidevas languses ning pikaajaliste rakendajate puhul võime õpilasküsitluste põhjal öelda, et ohvrite osakaal jääb u. 14% ligi. Sealjuures näitas koroonakevade järel läbi viidud küsitlus, et KiVa programm on edukaks abiliseks ka küberkiusamise ennetamisel ja vähendamisel, samas kui programmi mitte kasutanud koolides küberkiusamise kogemine kasvas, nagu prognoosisid ka eksperdid.

Kuidas teie tegemistesse panustada saab?

Eelkõige oleme keskendunud sellele, et KiVa tööriistakomplekt ja -süsteem, mis kõige tõhusamalt toimib, jõuaks Eesti koolideni ning leiaks siis järjepidevat rakendamist. Et meil oleks seda lihtsam teha, on abiks, kui aina enam inimesi saab teadlikumaks sellest, mis üldse on kiusamine ja millised tagajärjed sellel on – ning miks tasuks kiusamist vähendada ja ennetada just teadus- ja tõenduspõhiselt. Selle teadlikkuse tõusu kaudu on võimalik jõuda järgmiste sammudeni: kasvab nende lapsevanemate, kooliperede ja kogukondade hulk, kes on valmis ja motiveeritud kiusamist süsteemselt ja järjepidevalt, kooliterviklikult ning teadus- ja tõenduspõhiselt ennetama; ning nende inimeste hulk, kes on valmis ühele vabaühendusele selleks tegevuseks annetama.

Kui selle intervjuu lugeja on juba praegu valmis meie missiooni toetama, siis seda saab teha aadressil kiusamisvaba.ee/toeta, või kui ta on juba ka valmis süsteemse muutuse loomiseks oma koolis, siis programmiga liitumise esmast sooviavaldust saab täita aadressil kiusamisvaba.ee/liitu

Millised on teie organisatsiooni väärtused?

Sõnastasime tiimiga 2018. aastal 5 väärtust, milles oma igapäevas aina enam lähtuda püüame: julge areng, järjepidev pühendumine, teadus- ja tõenduspõhisus, heaolu ja rõõm ning tundetaiplik suhtlus. Teeme tiimiga regulaarselt tööd, et mõtestada, mida need väärtused meie tegevustes võiks tähendada, kuidas aru saame, et neid kanname. Näiteks lihvime parasjagu väärtuste arengumaatriksit, mille põhjal igaüks saab end analüüsida, kas ta on ühe või teise väärtuse puhul alles alustav, arenev, hea või edasijõudnud.

Küsimustele vastas sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend