fbpx

Riigikogu valimiste ABC

Iga nelja aasta tagant valitakse uus Riigikogu koosseis ning kõik vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud saavad oma esindaja valida. Sellest, mis on Riigikogu ja millega see tegeleb, saad ülevaate käesolevast artiklist.

Mis on Riigikogu ja selle roll?
Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, mille koosseisu valib rahvas neljaks aastaks. Riigikogusse kuulub 101 liiget, kes langetavad riigi elu enim mõjutavaid otsuseid. Näiteks Vabariigi Valitsuse moodustamine ja püsimine, seaduste väljatöötamine, muutmine ja täiendamine ning riigieelarve kinnitamine.

Kuidas Riigikogu töötab?
Riigikogu tööperioodi nimetatakse istungjärguks ja aastas on kaks korralist istungjärku. Riigikogu töö toimub täiskogu istungitel, komisjonides ja fraktsioonides. Riigikogu istungid on avalikud ja neid saab jälgida istungisaali rõdult või otseülekandena sotsiaalmeediast. Kinniseks kuulutatakse istungid, kus Riigikogu peab arutama küsimusi, mille avalik arutelu võiks kahjustada riiki või selle julgeolekut või tuua avalikuks riigisaladusi. Seni on seda tehtud vaid ühel korral, kui ratifitseeriti relvahanke lepingut.

Kuidas Riigikogu valitakse?
Aktiivne valimisõigus on kõigil 18-aastaseks saanud teovõimelistel Eesti kodanikel. Passiivne valimisõigus ehk õigus olla valitud on kõigil 21-aastaseks saanud hääleõiguslikel Eesti kodanikel.

Riigikogu valimised toimuvad iga nelja aasta järel. Järgmised Riigikogu valimised toimuvad 2027. aastal. Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes. 

Valimisringkonnad ja kandidaadid
Riigikogu valimistel on kandidaadid jagatud 12 valimisringkonda ning iga hääletaja saab valida kandidaadi sellest ringkonnast, kuhu ta sisse kirjutatud on. Näiteks, kui sa elad Tallinna kesklinnas, siis saad valida kandidaadi valimisringkonnast Tallinna Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita linnaosa. Kui elad Kuressaares, siis valimisringkonnaks on Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa.

Valimisteenistuse lehelt leiad nimekirja kõikidest ringkondadest. Selleks, et leida need kandidaadid, kelle vahelt saad valida, vali ringkond, kuhu oled ametlikult sisse kirjutatud. Valimisteenistuse lehel on kandidaadid jagatud erakondade järgi, va juhul, kui tegemist on üksikkandidaadiga. Kandidaadi nimele klikates leiad info tema sünniaja, erakondliku kuuluvuse, hariduse ja töökohta. Samuti saavad kandidaadid lisada sinna oma kontaktandmed, sh viite kodulehele. Selleks, et kandidaadi ja tema vaadete kohta rohkem infot saada, tuleb valijal aga infot ise otsida. Kui tegemist on erakonna nimekirjas kandideerijaga, tasub vaadata erakonna kodulehte, kust leiab tihtipeale valimiste erilehe ja viited programmile. Samuti on võimalik kasutada näiteks Google otsingumootorit ja kandidaadi sotsiaalmeedia lehekülgi, et lisainfot leida.

Allikas: www.riigikogu.ee
Allikas: www.valimised.ee
Allikas: www.salk.ee

Artikli autor on Eesti Noorteühenduste Liit.
Artikkel on valminud Teeviit osaluse teemakuu raames 2023. aastal.

Skip to content