E-sport noorsootöös

Põhja-Tallinna Noortekeskus on e-spordiga mitmeid aastaid seotud olnud ja olulise väljundina on sündinud GiTGuD e-spordi turniiride sari noortele, mis tänavu aasta toimus juba kolmandat korda. E-sport on meie noortekeskusesse jõudnud aastate jooksul eelkõige tänu noortele, arvutimängudest huvitatud noorsootöötajatele ja noortekeskuse arvutipargi arendustöödele.

Arvutimängud on minu arvates väga oluline teema ka noorsootöös ja valdkond pakub avaralt võimalusi nii koostööks kui ka oskuste ja teadmiste arendamiseks. Pean tunnistama, et olen isegi arvutimängudega üles kasvanud ja armastan siiani neid aeg-ajalt mängida. Ei pea ennast küll e-sportlaseks, kuid arvutimängud, mida tavaliselt mängin, pakuvad mulle võimalust keskenduda vahelduseks ainult ühele asjale, põnevust ja strateegilise mõtlemise proovilepanekut ning fantaseerimise võimalust. Usun, et sarnaseid väärtusi pakuvad mängud ka noortele, ning ehk seetõttu olengi olnud huvitatud seda noorsootöö kaudu ka rohkem uurima, noori teekonnal toetama ja neile selles valdkonnas võimalusi pakkuma.

Tallinna noortekeskuste koostöös korraldatud e-spordi turniir GiTGuD on tõsiselt andnud märku sellest, kui vajalik on e-spordi käsitlemine noorsootöös. Noored ei ole enam niisama kodumängurite tasemel, vaid meil on juba olemas professionaalselt arvutimänge mängiv põlvkond. Samal ajal puuduvad või ei ole e-sportlastest noortele piisavalt kättesaadavad juhendajad või väljundtegevused e-spordis. Siinkohal olemegi Tallinna noortekeskustega võtnud endale rolli pakkuda noortele neid võimalusi e-spordis.

Noortekeskuste korraldatud e-spordi turniir on mingil määral ka omanäoline, sest kasutame ürituse korraldamisel ka noorte omaalgatust, kaasame noori vabatahtlikena ja toetame noortelt noortele tegevusi. Tänavu aasta registreerus noortekeskuste korraldatud e-spordi põhiturniirile 32 meeskonda ehk ligikaudu 180 noort. Lisaks nendele osales ligikaudu kakskümmend vabatahtlikku, kellest tahaksin siinkohal eriti välja tuua noorte korraldatud mängude striimid ehk kommentaaridega otseülekanded ja intervjuud YouTube’i keskkonnas GitGuD e-spordi põhiturniiri mängudest.

Samal ajal ei ole see turniir ainukene e-sporti hõlmav tegevus meie noortekeskuses. Arvutimängud pakuvad võimalust murda välja füüsilistest piiridest, mistõttu korraldame aastas ka noortekeskuste ühist Gaming-päeva programmi või pakume erinevaid digiteemalisi töötubasid.

Noortekeskuses oleme saanud noori ka töötubade kaudu arendada – näiteks korraldame juba aastaid IT-öö tegevusi, millega on mitmed noored meiega koos mängides üles kasvanud ja osalevad nüüd oma meeskonnaga meie turniiridel. Kogu see kompott toobki e-spordi noorsootöösse ja vastupidi. Siinkohal tahan ära mainida GiTGuD e-spordi turniiri 2021 korraldanud noortekeskused: Põhja-Tallinna Noortekeskus, Kesklinna Noortekeskus, Lasnamäe Noortekeskus, Kristiine Noortekeskus, Valdeku Noortekeskus, Haabersti Noortekeskus ja Mustamäe Avatud Noortekeskus. Samuti e-spordi turniirile alguse pannud endised noorsootöötajad: Tom Kasak ja Sander Alekand ning meie GiTGOD Ivar Olesk.

Artikkel on avaldatud 2021. aastal.

Skip to content