Planeeritud juhuslikkus: kuidas juhused võivad aidata oma rada leida?

03.08.2018
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Kas Sa tead, kui paljud inimesed töötavad täna erialal, mida kunagi õppisid? Millised juhuslikud kohtumised või ootamatud võimalused on aidanud sinul selgust luua, millega sooviksid tulevikus tegeleda?

Kui inimestelt uuriti, kuivõrd on soodne juhus mõjutanud nende karjääri, siis kaks kolmandikku küsitletutest tõi välja, et juhusel on olnud oluline roll nende karjääri kujunemisel.

Kui juhuslikkus on niivõrd tähtis element karjäärivalikute valemis, siis kuidas ise teadlikumalt juhusega arvestada, planeerides iseenda karjääri?

Stanfordi ülikooli professor John D. Krumboltz leiab, et juhust saab ja peab arvesse võtma. Ta toob välja, et selguse puudumine ja kõhklused on loomulik osa karjääritee kujunemisest, mitte „viga“, millele tuleb kiiremas korras lahendus leida. Tuleb osata märgata ja kinni haarata juhustest, mis pakuvad kogemusi iseenda ja erinevate elualade avastamiseks. Just juhus võib olla see, mis loob selguse karjäärivalikutes. Krumboltz nimetab seda planeeritud juhuslikkuseks.

Kui edasiste sihtide määratlemine on keeruline, siis tasub võtta teistsugune vaatenurk.

 • Mõtle üldisemalt, millised valdkonnad sind huvitavad, mida pead karjäärivalikute puhul oluliseks.
 • Uuri, milliseid oskusi ja teadmisi on nendel aladel tulevikus vaja.
 • Mida saad teha juba täna teha, et soovitud suunas liikuda?

Planeeritud juhuslikkus tähendaks teadlikult erinevate tegevuste kaudu uurimist ja katsetamist, et läbi proovida mõttes mõlkunud plaane või hoopis avastada enda jaoks uusi võimalusi.

Kuidas see välja näeks?

 • Näiteks osaleda mõnel huvipakkuval koolitusel, kursusel või laagris;
 • rääkida erinevatel elualadel tegutsevate tuttavatega nende töövaldkonnast;
 • käia töö- või tudengivarjuks, otsida praktikavõimalusi;
 • vaadata silmaringi laiendavaid TED kõnesid;
 • proovida ennast erinevates rollides vabatahtliku töö kaudu.

Viis oskust, mida vajad võimaluste märkamiseks:

 1. Uudishimu: oskus avastada uusi arenguvõimalusi;
 2. Järjekindlus: oskus pingutada edasi vaatamata tagasilöökidele;
 3. Paindlikkus: oskus muuta hoiakuid ja kohaneda muutuvate asjaoludega;
 4. Optimism: oskus näha avanevates võimalustes teostuvaid variante;
 5. Riskide võtmine: oskus tegutsedes olukorras, kus tulemused ei ole ette teada.

Kuidas oma karjääri kujundamisel märgata selgust loovaid juhuseid?

 • Milline on olnud juhuste roll sinu senistes valikutes? Mis rajad viisid sind nende juhuslike sündmusteni? Mis oli eelduseks?
 • Mõtle edasistele pidepunktidele enda karjääri kujundamisel: Mida ootad oma õpingutelt ja tööelult?Millises suunas soovid ennast arendada? Mida juurde õppida, mida teisiti proovida?
 • Tee konkreetsed sammud, et olla avatud erinevatele võimalustele: Millised tegevused aitaksid avastada sulle sobivaid karjäärivalikuid? Milline kogemus avardaks sinu vaatevälja karjääriteel?

Alati ei ole võimalik ega vajalik paika panna selgelt määratletud sihte ja üksikasjalikku karjääriplaani. Saab võtta üldisema kursi, ennast teadlikult ette valmistada ja soovitud suunas tegutseda ning olla uudishimulik ja avatud planeeritud juhustele.

Kui soovid oma karjäärivalikuid läbi arutada, siis võta ühendust Töötukassa karjäärispetsialistiga!

Autor Anna Gramberg, Tartumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja. Lugu ilmus algselt persoonibrändi portaali blogis, täismahus artiklit saad lugeda siit.

Artikkel on avaldatud 2022. aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend