fbpx

Olulised oskused ja pädevused tulevikutööks

14.08.2018
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Kas Sina tead, millised on olulised oskused ja pädevused tulevikutööks?

Mõningad oskused tulevad sulle alati kasuks ja eriti veel siis, kui püüdled oma unistuste töökoha poole. Igal töötajal on vaja tööga toimetulekuks häid eriala- ja üldoskuseid. Erialased oskused on töövestlusel kui pilet tööturule. Millised on aga üldoskused, mis aina enam hinda lähevad ja töötajal olema peaks?

OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringutes on tööandajad toonud välja mitmeid erinevaid oskusi, mida tuleviku töötajal kindlasti vaja läheb. Neid oskusi ei saa alati koolis tunnis õppida, vaid neid saab kujundada ja arendada erinevate tegevuste käigus nii koolis, tööl kui eraelus.

  • Koostöö- ja meeskonnatöö oskus

Enamasti me keegi ei tööta üksi. Et olla edukas, peab oskama koostööd teha erinevate inimestega, sh ka virtuaalset koostööd. Meeskonnatöö toimimiseks on samuti tarvis osata ülesandeid delegeerida, kaaslasi motiveerida ning võtta ja jagada vastutust.

  • Suhtlemisoskus, sh eri kultuuride tundmine

Kuna Eestis tööjõudu napib, asuvad koos tööle aina erinevad inimesed – vanemad ja nooremad generatsioonid, eri kultuuridest pärit inimesed, erivajadustega inimesed jne. Aina tähtsamaks muutub nende kõigiga suhtlemisel arvestamine, suhtluspartneri mõistmine ja tema seisukohtadest arusaamine. Lisaks tuleb igas töökohas kasuks oskus oma mõtteid argumenteeritult, selgelt, julgelt ja veenvalt edasi anda. Ja kuna 80% Eesti rikkusest tuleb välismaalt, siis on oluline ka võõrkeele oskus, et eri riikide klientidega ja kolleegidega suhelda.

  • Probleemide lahendamise oskus

Aina vähem on selliseid töid, kus probleemide lahenduskäik on ette öeldud. Tee, kuidas tulemused saavutada, tuleb ise välja mõelda. Oluline on enne tegutsemist hinnata ka lahendustee teostatavust. Kui lahendamist vajav probleem tundub esialgu liiga suur, siis tuleb see osadeks jagada ja osadele lahendused leida. Probleemide lahendamine eeldab nii iseseisvust kui vastutustunnet.

  • Kohanemisvõime ja õpioskus

Elu muutub kiiresti, me ei tööta enam ühel töökohal pikki aastakümneid. 46% töökohtade sisu muutub suurel määral järgmise 15 aastaga. Sellise olukorraga aitavad toime tulla tahe ja uudishimu ning valmisolek pidevalt uusi asju õppida. Niimoodi lood baasi vajaliku töökogemuse kiireks omandamiseks ning arened juba mõne kuuga hinnatud töötajaks ja kolleegiks.

  • Analüüsi ja kriitilise mõtlemise oskus

Meil on taskus terve maailma tarkus, mis annab aina rohkem infot. Seetõttu muutub aina olulisemaks tarkus selle info põhjal uut väärtust luua. Paraku ei ole kogu info tõene ja kasulik. Oluline on mõista nii numbrilist kui tekstilist sisu, seda kriitiliselt hinnata, nende põhjal seoseid luua ja uusi järeldusi teha.

  • Tehnoloogia kasutamise oskus

Tehnoloogia areng toob iga päev uusi võimalusi, mis meie tööd lihtsamaks muudavad. Need võimalused tuleb aga ära tunda ja kasutusele võtta. Nutikus ja julgus valida, vajadusel tellida sobivaid tehnoloogilisi lahendusi ning neid oskuslikult kasutada, aitab oma tööprotsesse lihtsustada. Kõik algab uudishimust uusi lahendusi katsetada.

  • Tervikpildi kasutamise oskus

Lisaks oma tööülesannetele tuleb aru saada, kuidas sinu töö panustab asutuse üldistesse eesmärkidesse, toodetesse või teenustesse. Siis oskad näha, mida saaksid muuta, et üldtulemus paraneks. Sel juhul oled tööandjale väärtuslik töötaja ning hinnatud ka kolleegide seas.

Kiirete muutusega aitavad toime tulla uudishimu, avatud meel ja katsetamisjulgus. Tekkivaid muutusi märgates ja nendega paindlikult kohanedes me tööta ei jää.

 

Loodud koostöös Kutsekojaga. Vaata täpsemalt oska.kutsekoda.ee.

 

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus