fbpx

„Nopi Üles!“ ootab taas ettevõtlike noorte ideid

Noorte omaalgatusi toetav konkurss „Nopi Üles!“ ootab taas ettevõtlike noorte ideid.

Noorte omaalgatuslike ideede projektifond Nopi Üles on mõeldud 7-26 aastastele noortele kogukondlike ideede elluviimise toetamiseks. Tegevused edendavad noorte aktiivset eluhoiakut, panustades kodukoha arengusse. Iga projekt, milleks võib olla näiteks sündmus, üritus, koolitus või vahendi(te) soetamine, leiab toetust kuni 1800 euro väärtuses, kuid seejuures on lubatud lisaks kohaliku omavalitsuse või KOV hallatava asutuse oma- ja kaasfinantseering summas kuni 900 eurot (loe täpsemalt juhendist). Projektikonkursile on oodatud vähemalt kaheliikmelised noortegrupid.


Kuidas “Nopi Üles!” toel oma ideid ellu viia? 

1. Esimeses etapis kirjeldavad osalejad ideed – mida ja kellega koos soovitakse teha, tegevuse eesmärke, selle mõju kogukonnale ning vajadusi idee elluviimiseks. Link kirjelduse esitamiseks on leitav SIIN. Kõikide idee esitajatega võetakse ühendust tegevuskava viimistlemiseks ja toetuse vajaduse määratlemiseks.

2. Teises etapis loovad taotlejad projektist video või postri, mis laetakse „Nopi Üles!“ Facebook´i lehele. Toetusekõlbulikuks loetakse iga idee, mis kogub kahe nädala jooksul vähemalt 200 meeldimist. Vähem meeldimisi kogunud projektide hindamiseks kaasatakse noortemeelne komisjon.

3. Toetav kogukond ja sõbrad jälgivad projektide läbiviimist, sündmusi ja aruandlust Nopi Üles blogi vahendusel.


Rohkem infot projektikonkursi kohta!

Noorte ideede projektifondi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus