fbpx

Noortel seisab tööturul ees keeruline aeg

Noorte esimene töökogemus võib olla ka vabatahtlik töö

Kuigi eriolukord on nüüdseks lõppenud, on registreeritud töötuse määr jõudnud 7,8% peale, mis on üle 50 000 inimese (neist ca 6100 on 16-24-aastased). Alates eriolukorra välja kuulutamisest on lisandunud ligi 14 000 töötut. Kui eelnevatel aastatel on märgata trendi, et sügisest kuni veebruarini registreeritud töötute arv suureneb ja alates märtsist hakkab jälle vähenema, siis sel aastal ilmselgelt sellist trendi ei ole. Küsimus on – kui kaua töötute arv jätkab kasvamist? Mustemad stsenaariumid näevad ette, et aasta lõpuks on meil juba üle 100 000 töötu, mis hetkeolukorraga võrreldes tähendab, et lisanduks sama palju töötuid kui juba praegu on.

Kuidas see kõik mõjutab noori? Juba praegu on näha, et 16-24-aastaste noorte töötute arv on kasvanud teistest vanuserühmadest kiiremini. Kui 16-18 aastased moodustavad kuni 24-aastastest noortest töötutest marginaalse osa (alla 10 %), sest paljud on veel täiskohaga hõivatud õpingutega ja pere poolt ülalpeetavad ning otsivad palgatööd ainult koolivaheajaks, siis 18-24-aastasi mõjutab praegune olukord enim. Sellesse vanusevahemikku jäävad tihtipeale esmased tõsisemad töökogemused (täiskohaga töötamine, erialane töö, pikemaajalisem töösuhe jms). Eelmise kriisi kogemusest võib öelda, et majandussurutised mõjutavad niikuinii noorte töötamist teistest vanusegruppidest rohkem. Siis tõusis noorte töötuse määr 12%-lt 33%-ni (võrreldes üldise töötuse määraga, mis oli alla 3% ja tõusis ligi 15%-ni).

Kuna praegune kriis on tabanud kõige valusamini turismi, hotellindust, toitlustust, teenindust, meelelahutust – valdkondi, kus noored tihti tööelu alustavad, siis seda enam lisandub töötute näol just noori. Kardan, et suve teises pooles ja uue õppeaasta algul lisandub veel teine laine noori, kes kooli lõpetades ja sügisel õpinguid mitte jätkates ei leia endale erialast ega lihttööd. Kas see väga selgelt ka Töötukassa registreeritud töötute arvudes väljendub ei ole kindel, kuid suur risk on neil noortel sattuda NEET staatusesse.

Mida võiks siis see noor teha, kes praegu endale tööd ei leia? Igasugune töökogemus on parem kui kogemuse puudumine. Kes otsivad suveks tööd peavad sel aastal suurema tõenäosusega leppima paratamatusega, et palgatööd ei leidu ja vaatama vabatahtliku töö, praktika või töövarjutamise suunas. Kes mõtlesid sügisest asuda täiskohaga tööle peavad võib olla kaaluma edasi õppimist.
Kõik noored (16+ noored) võivad töö- ja haridusteemade läbi arutamiseks pöörduda Töötukassa karjäärispetsialistide poole, kel on tõsine plaan täiskohaga tööle asuda, saavad end töötuna arvele võtta. Seeläbi avanevad neile erinevad nõustamisteenused, tööturukoolitused, praktika, noore palgatoetus ja veel mitmeid teisi teenuseid, mis suurendavad võimalust tööle saada. Kui noor kahtleb, siis hea koht alustamiseks ongi karjäärispetsialist, kellega kohtumiseks ei pea end arvele võtma ja kes oskab arutada noorega koos läbi töötuna arvele võtmise mõttekuse.

Lugu on taasavaldatud minukarjaar.ee lehelt. Originaal asub siin: https://www.minukarjaar.ee/et/uudised/noortel-seisab-tooturul-ees-keeruline-aeg

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus