Noorte piirkondlikute ideede projektifond Nopi Üles!

Sul on idee ja soovid seda oma kodukohas koos teiste noortega selle ellu viia? Selleks on olemas noorte piirkondlikute ideede projektifond Nopi Üles! Fond on mõeldud 7-26 aastaste noorte kogukondlike omaalgatuslike ideede elluviimise toetamiseks. See tähendab seda, et noored ise avaldavad soovi oma kodukohas ise midagi põnevat teha ja esitavad ise projektitaotluse.

Lähemalt Nopi Üles! ideede projektifondist:

  • Projektikonkursile on oodatud vähemalt kaheliikmelised noortegrupid
  • Noorte ideed ja projektid peavad edendama noorte aktiivset eluhoiakut ja panustama kodukoha arengusse
  • Iga projekt, milleks võib olla näiteks sündmus, üritus, koolitus või vahendi soetamine, leiab toetust kuni 2000 euro väärtuses
  • Projekte rahastatakse kuni 2018. aasta lõpuni

Projektikonkurss koosneb kahest etapist ehk osast. Esimeses etapis kirjeldavad osalejad ideed – mida ja kellega koos soovitakse teha, tegevuse eesmärke, selle mõju kogukonnale ning vajadusi idee elluviimiseks. Link kirjelduse esitamiseks on siin.

Kõikide idee esitajatega võetakse ühendust tegevuskava viimistlemiseks ja toetuse vajaduse määratlemiseks. Teises etapis loovad taotlejad projektist video või postri, mis laetakse „Nopi Üles!“ Facebook´i lehele. www.facebook.com/nopiules.

Toetusekõlbulikuks ehk projektile rahalise toetuse saaks loetakse iga idee, mis kogub kahe nädala jooksul vähemalt 200 meeldimist. Vähem meeldimisi kogunud projektide hindamiseks kaasatakse noortemeelne komisjon.

Toetav kogukond ja sõbrad jälgivad projektide läbiviimist, sündmusi ja aruandlust Nopi Üles! blogi vahendusel.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.


Koostatud
Nopi Üles! allika põhjal  

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus