fbpx

Noorte kogukonna arengule suunatud omaalgatuslike ideede projektifond Nopi Üles!

Sul on idee ja soovid seda oma kodukohas koos teiste noortega ellu viia? Selleks on olemas kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuslike ideede elluviimise toetamise projektifond Nopi Üles!. Fond on mõeldud kõigile 7-26 aastaste noortele, kellel on soov oma kodukohas midagi põnevat ära teha ja kes ise esitavad vastava projektitaotluse.

Lähemalt Nopi Üles! ideede projektifondist:


  • Projektikonkursile on oma ideid esitama vähemalt 2-liikmelised noortegrupid;
  • Idee peab olema noorte endi poolt valitud ja esitatud ning noored ise viivad projekti hiljem ka ellu;
  • Noorte ideed ja projektid peavad edendama noorte aktiivset eluhoiakut ja panustama kodukoha arengusse;
  • Oma idee taotluse saab projektifondi esitada jooksvalt, kuid mitte varem, kui 2 kuud enne tegevuse algust. Ühe projekti läbiviimise aeg võib olla kuni 4 kuud.
  • Iga projekt, milleks võib olla näiteks sündmus, üritus, koolitus või vahendi soetamine, leiab toetust kuni 1800 euro väärtuses. Lisaks on lubatud kasutada KOV-i või KOV-i hallatava allasutuse (noortekeskus, rahvamaja jne) kaasrahastust kuni 900 eruro ulatuses. Muud rahalised kaasfinantseeriungud pole lubatud.
  • Projekte rahastatakse kuni 2020. aasta lõpuni, projekti tegevused peavad olema ellu viidud (sh aruanne esitatud) hiljemalt 30. november 2020.

Projektikonkurss koosneb kahest etapist ehk osast:


1. Esimeses etapis kirjeldavad osalejad ideed – mida ja kellega koos soovitakse teha, tegevuse eesmärke, selle mõju kogukonnale ning vajadusi idee elluviimiseks. Link kirjelduse esitamiseks on siin.

2. Kõikide idee esitajatega võetakse ühendust tegevuskava viimistlemiseks ja toetuse vajaduse määratlemiseks. Teises etapis loovad taotlejad projektist video või postri, mis laetakse „Nopi Üles!“ Facebook´i lehele.

Toetusekõlbulikuks ehk projektile rahalise toetuse saaks loetakse iga idee, mis kogub avalikule hindamisele jõudes kahe nädala jooksul vähemalt 200 meeldimist. Vähem meeldimisi kogunud projektide hindamiseks kaasatakse noortemeelne komisjon.

Toetav kogukond ja sõbrad jälgivad projektide läbiviimist, sündmusi ja aruandlust Nopi Üles! blogi vahendusel.


Kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimise toetamise projektifondi “Nopi Üles!” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Koostatud Nopi Üles! allika põhjal  

 

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus