Noorsootöö nädal

Üle-eestiline noorsootöö nädal toimub juba 8. korda ja leiab sel aastal aset 19.–25. novembrini. Nädal keskendub noorsootöö võimalustele ja noorsootöötaja kutse väärtustamisele ning teemad võtab kokku pealkiri „Noori inspireerides”. Sellega seonduvalt kutsume asutusi üle Eesti korraldama noorteinfo eesmärki kandvaid sündmusi.

Teemanädala eesmärgiks on noortevaldkonna populariseerimine läbi noorsootöö võimaluste ja noorsootöötaja kutse. Täpsemalt on teemanädalaga soov tõsta esile noorsootöö valdkonda, üle Eesti pakutavaid noorsootöö võimalusi, tutvustada noorsootöötaja kutset ning pakkuda noortele kogemusi ning võimalust nende mõtestamiseks. Samuti on oluline anda noorsootöö valdkonna töötajatele võimalus nende poolt tehtavat head tööd esile tõsta nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Näiteid möödunud, 2017. aasta, sündmustest saab leida SIIT.

Selle aasta teemanädala läbiv märksõna on “inspiratsioon”, mis  peegeldab endas noorte julgustamist, innustamist, juhendamist ja suunamist tegema elus teadlikke ning iseseisvaid valikuid. Lisaks toimuvad nädala jooksul mitmed sündmused ja tegevused, mis on inspiratsiooniks ka noortevaldkonna tegijatele.

Teemanädalal kutsutakse eelkõige noorsootöö- ja hariduse valdkonna asutusi, aga ka kõikide teiste valdkondade organisatsioone ja asutusi, korraldama erinäolisi nädala eesmärki ja teemat kandvaid noorteinfo sündmusi üle Eesti. Esialgne sündmuse planeeritav arv on umbes paarsada sündmust nii noorsootöö asutuste, noortekeskuste, koolide, ülikoolide jt eestvedamisel. Sündmustest ja ettevõtmistest palume anda teada Eesti Noorsootöö Keskusele, mille järel avaldatakse need sündmuste kalendris ja interaktiivsel Eesti kaardil. Planeeritavaks sündmuseks võib olla töötuba, teemapäev, õppekäik, külalisesineja, kontsert või muu temaatiline sündmus.

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt planeeritavate tegevuste seas on nii üle-eestiliselt elluviidavad ideekorjed, veebinarid, traditsiooniline Facebooki kaanepildi üleskutse ning osalemine noortekonverentsil „Lahe Koolipäev“ koostöös Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduse Liiduga. Hea uudisena teatame, et ENTK noorsootöö nädala koostööpartneri Junior Achivementi eestvedamisel 22. novembril toimuv Töövarjupäev on samuti sündmuste kalendris. Sel aastal keskendume senisest enam sellele, et noored töövarjutaksid noorte- ja haridusvaldkonna töötajaid, sh ka õpetajaid, huvijuhte, noorsootöötajaid, huvikoolide õpetajaid, juhendajaid jt valdkonna töötajaid.

1+
TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus