fbpx

Noorsootöö nädal 11 “#teenendalehead”

Üle-eestiline noorsootöö nädal #teenendalehead leiab aset 22.-30. novembrini 2021 ning võtab sel aastal fookusesse vaimse tervise ja digitaliseerumise. Eesmärgiks on toetada nii noori kui noorsootöötajaid nende ettevõtmistes ja tegevustes ning ühiselt mõtestada, mida on meie ellu toonud digitaliseerumine ja kuidas hoida  oma vaimset tervist.

Vaimse tervise ja digitaliseerumise teemat käsitletakse oluliste fookustena ka mitmetel konverentsidel, kogumikes, raportites ja uuringutes. Nii on näiteks EU Kids Online uuringust selgunud, et küberkiusamine on noorte seas kasvanud ja teemale on oluline tähelepanu pöörata just ka vaimse tervise seisukohast, kuna kiusamine ja küberkiusamine võib tekitada negatiivseid mõjusid nagu ärevus, stress ja kurbus. Samas aruandest Health at a Glance: Europe 2020 ja Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust selgub, et elanikkonna seas on tõusnud erinevad vaimse tervise probleemid nagu stress, ärevus ja depressioon. Eelkõige on haavatasse olukorda sattunud just noored, keda ohustavad vaimse tervise probleemid enim. Seetõttu on väga oluline jagada noortele temaatilist infot, võtta nendega ette erinevaid tegevusi ning aidata neil omandatud kogemusi mõtestada. Seda aitab noorsootöö nädal kui platvorm ja üle-eestiline sündmus toetada.

Nädala planeerimisse ja korraldamisse on kaasatud nii noored noortevaldkonna tööajad ja asutused ning teemaga seotud koostööpartnerid. Näiteks on toimunud kohtumised Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumisega ja mitmete noorteorganisatsioonidega. Noorteinfoportaal Teeviit poolt korraldatud tegevuste elluviimisesse on kaasatud noored vabatahtlikud, kes aitavad luua noortesõbraliku kommunikatsiooni ning noorte ootustele vastava sisu. 

Neljapäeval, 30.09.2021 kell 11.00-12.40, toimub noorsootöö nädalat tutvustav veebiseminar“Nutikalt, turvaliselt ja informeeritult”. Juttu tuleb noorsootöö nädalast, vaimsest tervisest, digitaliseerumisest ning infot jagatakse Noorte Heaks projektikonkursi 2. vooru kohta, mille fookuses on samuti vaimne tervis ja digiteema. Registreeru veebinarile siin. Veebiseminar salvestatakse ja see on hiljem järelvaadatav Youtube kanalist “Teeviit tulevikku”. 

Noorteinfoportaal Teeviit ja Haridus- ja Noorteamet kutsuvad noori,noorte- ja haridusvaldkonna töötajaid ning -asutusi, noortevaldkonna partnereid, otsustajaid ning teisi osapooli fookusteemadel arutlema ning temaatilisi tegevusi korraldama. 

2021.aasta noorsootöö nädala teavitustegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Lisainfo:

Liis Enson
noorteinfo peaekspert
Noorteosakond
Haridus- ja Noorteamet
liis.enson@harno.ee 
www.harno.ee

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus