fbpx

Noored tahavad rohkem infot vaimse tervise ja seksuaalteemade kohta

Teeviit tiim koos vabatahtlikega osales Paides Arvamusfestivalil, et uurida noortelt, millised teemad on nende jaoks olulised, millest peaks Teeviit rohkem oma kanalites rääkima ja millistest teemadest räägitakse üldse noortele liiga vähe. Kahe päeva jooksul koguti arvamust üle poolesaja noorelt ning saadi kinnitust, et jätkuvalt pakub peamiselt noortele huvi töö- ja õppimisega seotud teemad, aga ka suhted ja seksuaalsus ning järjest enam ühiskonnas tõusnud vaimse tervise temaatika.

Noored tõid välja, et üks olulisemaid teemasid on seotud tulevikuga – töö- ja karjääriotsused, iseseisev elu ning soov saada teadmisi, kuidas teha peamiseid eluotsuseid. Sama olulisena toodi välja ka õppimise ja kooli teema, aga ka huvihariduse võimalused ning hobidega seotud teemad.

Märkimisväärselt palju märgiti, et noorte jaoks on oluline teema vaimne tervis ja suhted nii sõprade kui ka pereliikmetega. Ühtlasi toodi välja, et infot vaimse tervise kohta leiab vähe või see ei ole noortele sobivas vormis esitatud. Noored pakkusid, et Teeviit võiks rohkem kajastada nii füüsilise kui ka vaimse tervise temaatikat, sealhulgas rääkida toitumise valikutest ja võimalustest. Lisaks vaimse tervise temaatikale koorus küsitlusest välja tõsiasi, et noortega räägitakse liiga vähe seksuaalteemadel (sh näiteks LGBT) ning nad sooviksid sel teemal rohkem infot.

Läbivalt kajas noorte arvamuses ka seisukoht, et huvi pakuvad ka keskkonna ja kliima teemad, millest võiks Teeviit kanalites rohkem juttu olla.

Ligi pooled (41%) vastanutest on viimase aasta jooksul külastanud Teeviit portaali või kuulanud Teeviit saateid (podcaste, live, veebinare). Peamiselt on saadud infot Teeviit portaali kohta sotsiaalmeediast, sõprade ja tuttavate käest või mõnel sündmusel. Arvamusfestivalil viisid küsitlust läbi Teeviit tiim ja vabatahtlikud.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus