Noored õppisid virtuaalreaalselt uusi ameteid

09.09.2021
Maris Praats, sisuloome tiimijuht

Tartu Tervishoiu Kõrgkool viis 2019. aasta algusest kuni 2021. aasta augustini Haridus- ja Noorteameti tellimusel läbi praktilise väljundiga virtuaalreaalseid töötubasid noortele, mis tutvustasid bioanalüütiku ja õe ameteid. Töötubade eesmärk oli siduda omavahel haridus- ja tööelu, suurendades nii noorte kokkupuudet töömaastikuga, tõsta konkurentsivõimet kui ka anda suuniseid teadlikuma karjäärivaliku tegemiseks. Peamiseks sihtrühmaks olid 15–19 aastased noored, kuid töötubades osales ka nooremaid ja vanemaid.

Töötubade käigus oli noortel võimalik virtuaalreaalsete prillide vahendusel sattuda õe ja bioanalüütiku igapäevatöö keskmesse ning jälgida nende tegutsemist kriisiolukorras. Lisaks sai töötubades ülevaate ametite haridus- ja töövõimalustest ning praktiseerida erialaseid töövõtteid. Nii oli võimalik bioanalüütiku töötoas analüüsida kunstvere- ja bakteriproove ning ära tunda vähkkasvajat, õe töötoas harjutada õigeid elupäästvaid esmaabi võtteid. Töötubasid viidi läbi nii avatud noortekeskustes, üldhariduskoolides kui ka malevates, laagrites, karjäärimessidel ja infopäevadel. 

Kuigi viimase pooleteise aasta jooksul seadis COVID-19 nakkushaigust põhjustav koroonaviiruse levik töötubade korraldamisele suured piirangud, sai tänu heale koostööle Haridus- ja Noorteametiga ning töötubadest huvitatud asutustega projekt edukalt ellu viidud. Projekti käigus jõuti töötubasid läbi viia kõikides Eesti maakondades ja 40-s erinevas kohalikus omavalitsuses. Kokku korraldati 137 töötuba, nendest 70 bioanalüütiku ja 67 õe ametit tutvustavad. Kuna huvi töötubade vastu oli äärmiselt suur, siis jõuti esialgu planeeritust palju rohkemate noorteni – töötubadest sai osa 1 787 noort, mis on 587 noort rohkem kui esialgu planeeritud (1 200).

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poolse projektijuhi Gerit Dreyersdorffi sõnul julgustasid töötoad ka kõrgkooli astuma ning järele proovitud erialasid õppima, kuivõrd juttu jätkus alati pikemaks ja noored küsisid erialade kohta täpsustavaid küsimusi.

Töötubade toimumist rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESFi kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Virtuaalreaalsuse videode looja: Civitta koostöös Maru VR Productioniga

Fotod: Gerit Dreyersdorff

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend