MTÜ Seiklushunt: on aeg muuta avalike sündmuste praktikaid

11.05.2020
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Noorteinfoportaali Teeviit maikuu pealkirjaks on “Kõik algab meist enesest- ära oota homset!”. Peamiselt keskendume sellel kuul keskkonna teemadele. Seetõttu oleme teinud loo MTÜ Seiklushundiga, kes osales eelmisel aastal Keskkonnakäpa konkursil.  Enda kogemusi jagab Eliisa Saksing.

Kust tekkis idee keskkonnasõbralikeks sammudeks oma võistlustel?

Idee hakkas idanema 2016. aastal, mis iseenesest pole üldsegi ammu – ning seda kummalisem on fakt, et alles viimastel aastatel on märkama hakatud avalike ürituste keskkondlikku mõju. Väga pikka aega on normina võetud festivalidel kuhjades laiuvad ühekordsete nõude hunnikud, eri liiki jäätmete samasse konteinerisse valamist. Lisaks ka tegurid nagu mürareostus, pinnase tallamine, transport. Kuigi kodustes tingimustes me sorteerime jäätmeid, joome mitmekordselt kasutatavast tassist ning sööme korduskasutatavatest nõudelt, siis miskipärast kodust väljudes need käitumisharjumused kaotavad ning avalikul üritusel haarame plasttopsi suunas ning sööme papptaldrikult, mis siis hiljem mõlemad segaolmes maanduvad.

Väljaspool Eestit, eelkõige Euroopa piires, leidub festivale, kus juba kümnendi on katsetatud erinevate roheliste praktikatega nagu näiteks topsiringlussüsteem, mobiili laadimiseks staatilistel jalgratastel elektri tootmine, näputoidud ühekordsete nõude vältimiseks, jäätmete liigiti kogumine, materjale taaskasutades festivaliala kujunduse loomine, autojagamise või ühistranspordi korraldamine spetsiaalselt festivaliks ja nii edasi.

Ka Eestis hakkasid üksikud festivalid ja asjahuvilised ühel hetkel mujal toimuvast eeskuju võtma, kuid nende seas polnud veel spordiürituste korraldajat. Seega mõtlesime, et on aeg. On aeg muuta normiks saanud avalike spordiürituste praktikaid, panna nii meeskonda kui ka osalejaid märkama ürituskorraldust teise nurga alt ning jätta oma võistlustest maha võimalikult väike keskkondlik jalajälg.


MTÜ Seiklushunt tiim

Milliseid rohelisi samme oma üritustel ette võtsite

1.Kompostitavad taldrikud/ korduskasutatavad nõud

Kompostitavate taldrikute, lusikate, topside kasutamine aitab vähendada määrdunud plastikjäätmeid, mis muidu läheksid muu prügi hulka, mis viiakse prügimäele või põletatakse ära. Kompostitavaid sööginõusid ja -riistu kasutame just seepärast, et need saab panna biolaguneva prügi hulka.

NB! Kompostitavad on näiteks palmilehtedest või nisukliidest tehtud taldrikud. Kompostitavad biolagunevad nõud (mis vastavad standardile EN13432) vajavad tööstuslikku kompostimist, mille võimalusi on hetkel Eestis keeruline leida. 2019. aasta sügisel katsetasime orienteerumispäevakul Circup topsiloputusjaama abil ka plasttopside asemel korduskasutavatest klaasidest vee, tee pakkumist. 

Järgnevatel aastatel tahame minna täies mahus üle  korduskasutatavate nõude kasutamisele oma võistlustel – selle alustuseks kingime suurele osale oma võistlustel osalejaist matkanõude komplekti, mida nad saavad siis igal meie üritusel kaasas kanda ning kasutada.

2. Prügi sortimine

Sündmuste vajadused on erinevad – kasutatakse erineva otstarbega ja erinevas koguses prügikaste. Iganädalastel orienteerumispäevakutel piisab üld- ja plastikjäätmete jaoks mõeldud prügikastidest. Suurematel üritustel on olemas prügikastid ka kompostitavate taldrikute/toidujäätmete, ringlussevõetavate pudelite, pakendite ja üldjäätmete jaoks. Samuti kogume paberit ja pappi, kuid see toimub kulisside taga (nt toitlustajate alal). Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuidas koguda kokku joogitopsid, toidujäätmed rajal asuvatest toitlustuspunktidest.

3. Võistlussärk ei ole hinna sees

Paljudel spordiüritustel saab osalemistasu maksmisel kaasa tasuta võistlussärgi, mis aga tähendab, et aja jooksul koguneb osalejatel riidekappi suur hulk särke, mida nad enam kunagi ei kanna. Seiklushundi üritustel ei ole võistlussärk hinna sees, vaid osalejad saavad ise huvi korral särgi endale osta. Kui nad seda ei vaja, saavad nad liigtarbimise vältimiseks teha keskkonnasäästliku valiku.

4. Paberi korduskasutamine

Vanadele A4-formaadis orienteerumiskaartide teisele poole saab samuti trükkida. Samuti saab need pikema aja jooksul kokku koguda ning vastuvõtupunkti viia.

5. Haaknõelad

Tähelepanu on pööratud isegi nii väikeste ja esmapilgul tähtsusetute asjade kogumisele nagu haaknõelad, mida kasutatakse võistlusnumbrite kinnitamiseks. St osalejatel palutakse kas oma haaknõelad kodust kaasa võtta või korraldaja antud nõelad pärast võistlust tagastada, et need kaotsi ei läheks ning leiaksid veel ja veel kasutust.

6. Kaablivitsade korduskasutamine

Võistluskeskuses ning rajal erinevate visuaalide (bännerid, lipud, viidad jms) kinnitamiseks kasutatakse kaablivitsasid, mida saab sulgeda ja vitsa läbilõikamata taasavada. See võimaldab kinnitusi kasutada aastaid kuni loomuliku kulumiseni.

7. Auhinnad

Kinkekottide sisu puhul jälgitakse selle praktilisust. Suures osas antakse välja söödavaid auhindu, mis igaühel tarbimist leivad ning seega seisma ei jää. Pööratakse tähelepanu ka elamuskingituste pakkumisele, näiteks 2019 sügisel oli kõigil päevakutel käinute usinusauhinnaks pääse Eesti Spordi-ja Olümpiamuuseumisse.

Millised olid väljakutsed seoses muudatustega?

Kuigi neid on mitmeid, siis tooksin välja peamise, milleks oli, ja siiani kohati ka on, vastavate keskkonnasõbralike teenuste ja vahendite puudumine. Vabaõhuline avalik üritus vajab teistsugust lähenemist kui siseüritus. On tarvis ilmastikukindlaid jäätmekaste – piiratud ladustamis-ja transpordivõimaluste puhul kompaktseid ja lihtsasti paigaldatavaid. Seejuures peavad need olema ka kasutajale arusaadavad, st süsteemse värvigammaga, selgelt loetavate siltidega jms. Hetkel puudub teenusepakkuja, kes pakuks suures koguses vajalikke sorteerimisjaamu. Puudub ka jäätmekäitlejate võimekus liigiti kogutud jäätmetega tegeleda, näiteks on biojäätmete käitlemine veel arengus. Kui tahta kasutada komposteeruvaid nõusid, siis õigetes ning tööstuslikes tingimustes ka nende kompostimise suutlikkus on veel puudulik. Tahtes kasutada korduskasutatavaid nõusi, siis on keeruline omada ise sadades artiklites nõusid, vastutada nende pesu ning tagastamise eest. Spordiüritusele sobiva  süsteemi teenusepakkujaid aga ei eksisteeri (2016.a veel ei eksisteerinud, nüüd paar pakkujat vaikselt tegutsevad ja katsetavad).  


Teeviit soovib tele palju edu MTÜ Seiklushunt!

Artikkel on avaldatud 2020. aastal

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend