fbpx

Mõned soovitused ehk juhend juhendmaterjalide kasutamiseks:

 • Töötuba “õige ja vale info eristamine” on teemade ülene ja sobib sissejuhatuseks enne igat temaatilist töötuba. Töötoas õpitakse ära tundma usaldusväärseid infoallikaid, mis on hea eeldus teisteks töötubadeks.
 • Juhendmaterjalide kirjakeelt on soovituslik suupäraseks muuta. Lähtu sinule sobivast viisist ja ära kaota oma isikupära. Sõnastused on juhendmaterjalides pigem universaalsed ja emotsioonitud.
 • Arutelud sõltuvad noortegrupi huvidest ja vajadustest, seega võib ülesannete aruteluküsimusi täiendada jooksvalt töötoa läbiviimise ajal. Lisaküsimused on oodatud. Kui kohe vastuseid ei tea, otsi koos noortega.
 • Iga grupi dünaamika on erinev, seega muuda julgelt arutelu küsimusi või tegevuste järjekorda, kui see tundub noortele sobivaim. Tegevusi võib ära jätta ja juurde lisada, läheneda rohkem grupitöödena või individuaalsemalt.
 • Kui tead mõne tegevuse juures paremat või mugavamat tööriista või meetodit, siis usalda iseennast.
 • Hinda osalejate vanust ja lähtu sellest tegevuste elluviimisel (nii sõnakasutus kui meetodid).
 • Loo usaldusväärne õhkkond. Mõned töötoad võivad aruteludes isiklikuks minna. Seega hinda teemavalikul grupi omavahelisi suhteid ja/või lähtu neist tegevuste elluviimisel. Mõni töötuba vajab konfidentsiaalsuslepingut.
 • Lisamaterjalides leiduvaid allikaid täienda enda teadmistele ja infole tuginedes. Kui tead usaldusväärset infoallikat, mida lisamaterjalides ei ole, siis kasuta info edastamisel ka neid. Kui mõni video sobib rohkem või tead sobivamat filmi, siis tutvusta seda.
 • Hinda, kui palju sa mõnest teemast tead. Siis saad arvestada, kui palju aega töötoa ettevalmistus võtab. Mõned materjalid (kindlasti kõik veebiversioonid) eeldavad mõne digitööriista kasutamist, seega vajab töötuba tehnilist ettevalmistust. Kui mõni teema on võõras, kuid soovid õppida koos noortega, siis uuri piisavalt ette ja/või tea, kuidas ja kust usaldusväärset infot teema kohta kiirelt leida.
 • Võid teha teema kohta ette esitluse, kus oluline info kirjas. See aitab ka sinul endal infot paremini meelde jätta ja info edastamisel ei eksi. Kui tead teemast piisavalt või kasutad muid meetodeid tegevuste elluviimiseks, siis pole ka esitlus oluline.
 • Mõned juhendid sisaldavad töölehti. Need on head tööriistad, mida saad töötoa läbiviimisel kasutada. Võid ka ise töölehti vastavalt vajadusele juurde teha või kasutada teistsugust ülesannet.
 • Juhendid koosnevad plokkidest, kus sissejuhatavalt on kirjas õpiväljundid; milliseid vahendeid töötoa läbiviimiseks vaja on; mida on soovituslik ette valmistada. Töötuba on üles ehitatud: sissejuhatav tegevus – põhitegevus – kokkuvõtlik tegevus-reflektsioon. Viimases plokis on lisamaterjalid, mida on soovituslik ettevalmistuseks kasutada ja mis on usaldusväärsed allikad noortele edastamiseks.
 • Lisamaterjalidest leiad noorteinfoga seotud materjale ja läbivalt on töötoa ülesannetes noorteinfoportaali teeviit.ee tutvustav ülesanne.
 • Palun täida ära “töötoa järgses” plokis olev vorm. Seda vajame statistikaks.
 • Suuna noori täitma teeviit.ee/infotuba lehel olevat tagasisidet. Näiteks samal ajal, kui ise materjalides registreerimise vormi täidad (vt. juhend) või palu neil kodus tagasisidet anda.
0
TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus