fbpx

Mis vahe on noorteinfol ja tavalisel infol?

Infot on palju… Vaatame videoid Youtubes, jälgime teiste inimeste postitusi Instagramis, loeme uudiseid, kuulame muusikat. Info aitab kujundada meie teadmisi ja arusaama maailmast. Infot kõikidest kanalitest soovime saada selleks, et rahuldada enda vajadusi, kas või lihtsalt meelelahutuseks või mõnikord oluliste küsimuste vastamiseks. Tuleb tuttav olukord kui hommikul on vaja sobivaid riideid selga panna, siis tuleb kasuks vaadata ilmateadet. See on võib olla lihtne näide, kus otsustame info abil. Kuid kindlasti võib elus tulla selliseid olukordi, kus vajame erilisi teadmisi võimaluste kohta, näiteks huviringi või kooli valikul, aga ka tihti nõu delikaatse probleemi lahendamisel, näiteks tervise teemal või suhete puhul.

Noore east tulenevalt võib Sinu kogemuste nappus mõjutada Sinu võimet objektiivselt hinnata infot ja selle sisu mõtestada oma elu puudutavate küsimuste vastamiseks. Seega  arendatakse noorte toetamiseks noorteinfot.


Miks üldse tehakse vahet info ja noorteinfo vahel? Kui nn tavaline info ei ole sihitud konkreetsele  sihtgrupile, siis noorteinfo eesmärk on hõlmata kõiki noortele olulisi teemasid. Infot võib pidada noorteinfoks kui see omab konkreetset tähendust noorele ja loob seosed tema eluga. Noorteinfo üheks eriliseks omaduseks on see, et see on tehtud noorele atraktiivses vormis ja lihtsas arusaadavas keeles, mis loob temale võimaluse olla kursis tema eluga seonduvaga, tulla toime erinevate elu väljakutsetega ning tõstab tema huvi teada saada maailmas toimuva kohta. Informeeritud noored on ka julgemad ja aktiivsemad ühiskonnas.


Tänapäeva eesti noori kõige rohkem huvitab info õppimise, töötamise, vaba aja veetmise ja tervise kohta. (HTM 2016 uuringu põhjal)[1].  Noorteinfo hõlmab endas aga palju rohkemaid teemasid. Nimikiri teemadest ja küsimusest sõltub noorest, tema vanusest, tema elukohast, tema huvidest, vajadustest. Kust siis leida kvaliteetset noorteinfot?

Kui jääd hätta oma küsimustele vastuste leidmisel või tunned, et tahaksid oma küsimusi kellegagi läbi arutleda, siis pöördu oma piirkonna noortekeskusesse. Noorsootöötaja  üheks ülesandeks on vahendada noortele infot, aidata noortel info sisu mõista ning toetada noori kasutama infot iseseisvate otsuste tegemiseks. Noorsootöötaja jälgib, et noorteinfo on objektiivne ja usaldusväärne ning toetab noorte eneseteostust ja aktiivset osalust. Noorteinfo üheks suureks eeliseks on ka see, et ta on noortele kergesti kättesaadav. Seega ei pea noorteinfo saamiseks isegi kodust välja minema, noorteinfot saab ka internetis. Eestis noorteinfo põhiliseks internetkoduks on noorteinfoportaal Teeviit,  mis koondab usaldusväärset ja kvaliteetset infot erinevatel noortele huvipakkuvatel teemadel noortepärasel viisil ja kujul. Siin saab infot järgmistel teemadel: haridus ja õppimine, noorsootöö võimalused, töö ja karjäär, suhted ja turvalisus, tervis, ühiskond ja kodanik. Veebilehel on igal noorel võimalus registreeruda kasutajaks ning alustada isikliku kogemuste pagasi täitmisega, mis võimaldab omandatud kogemusi analüüsida ja mõtestada. Samuti on võimalus lugeda noorte kogemuslugusid nende osaluse, vabatahtliku töö, ettevõtlikkuse, vaimse tervisega seonduvate teemadega.

Tutvu kindlasti lähemalt TEEVIIT noorteinfoportaali võimalustega ja uuri  Sinu elu puudatavat infot  noortekeskuses!

 

Artikli koostas Tanja Dibou, noorsootöö lektor Tallinna Ülikoolis

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus