fbpx

Mis on poliitika ning mida tehakse poliitikas?

2019. aasta toob Eestis kahed valimised – märtsis Riigikogu ning mai lõpul Euroopa Parlamendi valimised. Eesti Noorteühenduste Liit kogus novembris projekti “Noored Otsustajad” raames üle Eesti gümnasistidelt küsimusi seoses valimistega. Noorte küsimustele on nüüd vastused olemas! Küsimustele jagab vastuseid näitleja ning (video)blogija Märt Koik.Poliitikat võib seostada sisuliselt kõigega meie ümber. Poliitika kujundamine on protsess, mille käigus erinevaid arvamusi, hoiakuid ning mõjusid arvestades jõutakse otsusteni, mis kujundavad kehtivaid reegleid.

Poliitika tegemine on justkui kompromissi otsimine erinevate osapoolte vahel ning see võib hõlmata väga laia teemade valikut: tänavatest kuni ühistranspordini, haridusest ettevõtluseni, põllumajandusest kultuurini ning kaubavahetusest tervishoiuni. Need kõik märksõnad on rohkemal või vähemal määral mõjutatud otsustest, mis sünnivad nii-öelda poliitika kujundamise käigus.

Ka meie riigi väiksust arvestades ei ole mõeldav, et need poliitilised otsused võetaks vastu korraga miljoni inimese poolt. Või siis, et sellest miljonist igale üksikule kodanikule kehtiksid talle meelepärased reeglid. Et poliitikate kujundamine oleks kodanike poolt kontrollitav, aga samas vähem ajamahukas, on üheks vahendiks valimised, mille käigus omale esindajad valitakse, kes need samad otsused ise langetavad.

Miks poliitikas nii palju kriitikat on?

Üks võimalus, kuidas ennast pildis hoida ning valijate silmis usaldust ning poolehoidu võita on läbi vastandumise. Pideva tõestamise, et meie oleme parimad, meie oleme võitjad ja teie olete võitjatega. Kuigi meediast vaatavad vastu pealkirjad ning tsitaadid, mida üks poliitik teisest arvab või kolmandaga teha ähvardab, siis tegelikkuses võivad need samad inimesed omavahel igati hästi läbi saada. See on lihtsalt üks võimalus kuidas pildile saada.

Teistpidi on kriitika andmine just opositsiooni ülesanne. Parlament jaguneb kaheks vastavalt sellele, kes parasjagu omavahel koostööd teevad. Koalitsioon on nende erakondade ühendus, kes on leppinud kokku ühtsetes eesmärkides ning valmis tegema koostööd moodustades näiteks valitsuse ja hääletades parlamendis sarnaselt.

Opositsiooni moodustavad seevastu kõik ülejäänud parlamendierakonnad, kelle ülesandeks ongi suhtuda kriitiliselt koalitsiooni ettepanekutesse. Alati ei pea vastanduma, ent seegi on võimalus, kuidas ennast oma valijate jaoks pildis hoida.


Rohkem infot leiab veebilehelt #poliitikudlubavad, kus leiad Valijakooli videod, erakondade profiilid (ülevaade nende maailmavaatest ja lubadustest) ning võimaluse teatada rikkumisest.

#Poliitikudlubavad on osaks Eesti Noorteühenduste Liidu projektist “Noored Otsustajad”, mille eesmärgiks on pakkuda kaasavat ning harivat kogemust 16-19-aastastele noortele seoses 2019. aasta valimistega. Projekti elluviimist toetavad Noorteagentuur Erasmus+ programm ning Eesti Noorsootöö Keskus.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus