fbpx

Mis on õpikogemus? Kust ja kuidas neid saab ja kuidas neid kirja panna?

20.01.2021
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Õppimisega seostub tavaliselt esimesena kool. Õppimiseks on kindlasti rohkem võimalusi ja võib isegi väita, et inimene õpib igal pool ja koguaeg. Õppimine pole vaid millegi meeldejätmine vaid uute teadmiste, kogemuste ja vilumuste omandamine. Asi ei piirdu ka vaid mäletamisega, vaid õppimise eesmärk on see, et õppija õpitava omaks võtab ja sellele vastavalt ka käituma hakkab.

Mis on õppimine ja õpikogemus?


Õppimiseks nimetatakse protsessi, kus praktilise kogemuse vahendusel kujunevad õppuri tegevusvõimes või käitumises suhteliselt püsivad muutused. Õppimine võib olla tahtlik ja tahtmatu. Mõni asi saab selgeks seetõttu, et seda spetsiaalselt õpid. Mõni teine asi jääb külge märkamatult ilma, et seda õppida tahtnud oleksidki. Õpikogemuste juures on oluline, et need oleks tähenduslikud ehk õppija peab tundma, et kogemus on tema jaoks loogiline ja sobitub tema varasemate teadmiste, arusaamade, uskumuste ja ootustega. Siinjuures on oluline õpikogemuse mõtestamine. Mõtestamisest loe lähemalt: Mis on kogemus ja kuidas seda kirja panna? ja Kust saada kogemusi ja kuidas see sulle tulevikus kasulik on?.

Õpikogemused aitavad meil saada eluks ja tööks vajalikke oskusi ja kogemusi, olgu selleks siis meeskonnatöö oskus, organiseerimisoskus või hoopis emotsioonidega toimetuleku oskus või hoopis mingi spetsiifiline oskus nagu näiteks lillede istutamine. Õpikogemusi võib saada juhuslikult, kuid kogemustepagasi kontekstis on oluline nende sihipärane ja eesmärgistatud hankimine. Peaks olema teadlik püüd saada juurde uusi vajalikke oskusi ning suurendada oma vilumusi.

Kogemuste pagasisse kanna enda jaoks olulisemad õpikogemused ja tee seda nii, et ajaliselt kõige viimane jääb esimesele kohale.

Teeviit.ee kogemuste pagasisse saab oma õpikogemusi kirjeldada järgnevate alateemade kaupa:


  • Hariduskäik

Siia kirjuta oma lõpetatud koolid või kooliastmed, kui ükski kool pole veel lõpetatud. Iga kooli/kooliastme puhul nimeta õppimise periood, õppeasutuse nimi ja kui on, siis ka eriala või lisaerialad, õppesuunad (Näiteks humanitaar, reaal, kunst, võõrkeeled jms).

  • (Üli)õpilasvahetused

Siia kirjuta toimumise aeg ja koht, kus õpilasvahetus toimus ning korraldaja. Sõnasta oma olulisemad õpikogemused, mida sa uut õppisid või mida sa nüüd paremini oskad, kirjelda milliseid pädevusi ja mis osas endas arendasid. Nimeta olulisemad rollid ja ülesanded, mida sa täitsid ja peamised oskused, mida nende täitmise käigus arendasid. Kui õpilasvahetuse lõpus toimus õpikogemuste analüüs või täitsid näiteks Noortepassi, siis lisa see ka siia.

  • Koolitused

Siia märgi koolituse toimumise kuupäev, nimetusnimetus, koolituse korraldaja ja kestvus tundides. Soovi korral võid kirjeldada peamised ja sinu jaoks olulised teemad, mida käsitleti ja mis osas suurenesid sinu pädevused.

  • Seminarid, konverentsid

Märgi sarnaselt koolitustele. Kui sule oli seminaril või konverentsil täita mingi roll (näiteks olid korraldajate meeskonnas või hoopis esinesid ettekandega vms), siis märgi kindlasti ka see ära ning lisa, mis sa selle käigus õppisid.

  • Vabatahtlik tegevus

Vabatahtlikku tegevust saab teha nii lühi- kui pikaajaliselt nii Eestis kui välisriikides. Siia märgi kõigepealt vabatahtliku tegevuse aeg/kestvus, koht ja organisatsioon ning sinu roll ja ülesanded vabatahtlikus tegevuses. Kirjelda pädevusi, mida sa selle käigus arendasid. Kui õpikogemuste analüüs toimus peale vabatahtlikku tegevust, siis lisa siia täidetud dokument. Seda osa täites võid abi saada vabatahtlike Värava kodulehelt ja kasutada vabatahtliku passi

  • Noortelaagrid

Siia märgi julgelt noortelaagrid, milles oled osalenud, sest kõikide laagrite eesmärk on noortele arenguvõimaluste pakkumine. Pane kirja laagri toimumise aeg ja kestvus, laagri nimetus, korraldaja. Edasi kirjelda oma rolle ja ülesandeid, mis sul laagri käigus ette tulid. Näiteks aitasid korraldada sündmust, osalesid rühmatöös etteaste ettevalmistamisel, täitsid rühmas mingit rolli jne. Kirjelda kindlasti, mis uusi oskusi ja pädevusi omandasid, mida arendasid.

  • Noortevahetused

Noortevahetused võivad olla Eesti sisesed ja rahvusvahelised, mida saab ellu viia SA Archimedes noorteagentuuri kaasabil. Rahvusvaheline noortevahetus on hea võimalus õppida tundma teisi kultuure ja noori teistest riikidest ning tegeleda just nende teemadega, mis on sinu jaoks olulised ning korraldamine annab sulle rahvusvahelise projekti tegemise kogemuse, avardab maailmavaadet, võimaldab luua koostöö- ja sõprussuhteid teistest rahvustest noortega ning annab hea võimaluse keelepraktikaks.

Siia märgi sarnaselt eelmistele alateemadele, toimumise aeg ja kestvus, koht ja korraldaja. Noortevahetuse nimetus ja mis teemasid käsitleti ja millised olid sinu rollid ja tegevused noortevahetuse käigus. Rahvusvahelises noortevahetuses osaledes analüüsitakse tavapäraselt pädevusi noortepassi. Selle abil saab ka siin õpikogemusi kirjeldada.

  • Hobid ja harrastused

Hobid ja harrastused räägivad inimese kohta palju ning nende käigus saab palju vajalikke kogemusi. Hobide ja harrastustega saab tegeleda huvikoolides, -ringides, -klubides  kui ka iseseisvalt. Huvikoolides ja huviringides ning klubides toimub tegevus kindlate plaanide kaupa ja õpikogemusete omandamine toimud eesmärgipäraselt. Siia märgi huvikoolis ja – ringis osalemise aeg ja kestvus, nimetus ja korraldaja. Kirjelda millised sinu jaoks olulisi oskusi ja kogemusi sa osalemise käigus oled omandanud. Kui sa tegeled iseseisvalt oma hobide ja harrastustega, siis soovitame need kindlasti ka kogemustepagasisse kirja panna, kuid pigem võiks neid kirjeldada rubriigis “Muud oskused ja omadused”.

Oma kogemused lisa Teeviit.ee kogemuste pagasisse

Avaldatud aastal 2021

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus