fbpx

Kogemuslugu Marisega: millist infot noored vajavad?

Maris Praats on noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlike tegevuse tiimijuht, kelle vastutusala on sisuloome- ja koostöösuhted. Seetõttu on just tema õige inimene, kellelt uurida, mis see noorteinfo on ja kuidas noored kõige meelsamini infot vastu võtavad. 

Kuidas leidsid kutsumuse noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlike tegevuse tiimijuhini?

Nüüdseks olen olnud sisuloome- ja koostöösuhete tiimi juht üle kolme aasta. Selle ajaga on palju muutunud, kuid endiselt meeldib mulle töö väga. Liitumine Teeviit tiimiga oli tegelikult väga juhuslik. Leidsin lihtsalt kuulutuse, kus otsiti vabatahtlikke ning nii ma liitusin ja kohe sain ka tiimijuhiks. Teeviidas meeldib mulle eriti see, et saan panustada noorteinfo arengusse ning seeläbi olen ka ise palju arenenud ning õppinud.  Mulle meeldib see, et saan ise ideid välja pakkuda ning neid teoks teha, samuti on võimalik suhelda ning lugusid teha väga inspireerivate inimestega. 

Milliseid võimalusi pakub Teeviit? Miks pead Sina oluliseks, et iga noor oleks infoportaaliga tuttav? 

Teeviit pakub endas väga palju erinevaid võimalusi. Näiteks on portaalis kasulikke sisu-, kogemus- ja persoonilugusid. Samuti ilmuvad meil lühivideod, podcastid ja veebinarid ning sotsiaalmeedias toimuvad erinevad live-d ja takeoverid. Lisaks sellele toimuvad tihti erinevad kampaaniad ning Teeviit on ka hea võimalus jagada erinevate partnerite infot. Näiteks on võimalik leida Teeviit portaalist noorteinfo töötubade juhendmaterjale, mis aitavad noortele teha kvaliteetseid ning õpetlikke töötubasid. Teeviit portaalis on igal kuul erinev fookus. Fookuses on just need teemad, mis on noortele südamelähedased ja need on leitud just koostöös noortega. 

Samuti on Teeviit koondanud enda alla üle 30 noore vabatahtliku, kes aitavad kogu süsteemi üleval hoida. Neil on võimalus läbi portaali panustamise ise arendada, leida tuttavaid ning panna ennast proovile.

Mis on Sinu jaoks noorteinfo ja milliseid noorteinfoga seotud tegevusi ja teenuseid pead eriti oluliseks? Miks?

Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele. Noorteinfo lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab info noortele kättesaadavaks. Noorteinfo pakub noortele ümbritsevast elust teavet, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas. Ma usun, et ei saa välja tuua ühte teenust, mis on oluline. Kõik teenused on noorele vajalikud. Näiteks on Teeviit portaalis sisulood, mis on üles ehitatud nii, et neid on võimalik kasutada aastaringselt, samuti on info koostatud koos Teeviit partneritega ja ekspertide poolt kontrollitud. Ka noorteinfo töötoad annavad võimaluse tekitada noortes huvi ühe teemavaldkonna põhiselt või viia läbi just selle teemaga töötuba, mida noored oluliseks peavad. Lisaks on sotsiaalmeedial noorte elus suur roll, seetõttu on oluline, et kvaliteetne noorteinfo oleks kättesaadav ka sotsiaalmeedias – nii on Teeviit esindatud nii instagramis, facebookis kui ka VKontaktes ning Tiktokis. 

Noorteinfo töötubade juhendmaterjalide teemadeks on sisendi andnud noored üle-eesti. Oled ka ise materjalidega tuttav ja töötuba läbi viinud. Mille põhjal valisid sina töötoa teema ja kas valik vastab noorte huvidele ja vajadustele? Ja kuidas töötoa formaadis info mõtestamine noortele sobib?

Olen viinud läbi mitmeid töötube. Samuti olen saanud rääkida kaasa töötubade arengus ning saanud anda ka töötubadele tagasisidet.  Kõige rohkem olen rääkinud töötubades noorte osalusest, finantstarkusest, vaimsest tervisest  ja soostereotüüpidest. Valisin töötoa teemad peamiselt lähtudes enda pädevusest, teadmistest ja huvidest, samuti vastavalt huvigrupi huvidele. Töötubade juhendid on hästi ettevalmistatud, mistõttu saab töötoa andja häid nippe, kuidas töötuba üles ehitada ning mis vanusegrupile vastav töötuba võiks sobida. Tagasiside töötubadele on olnud positiivne – noortel on olnud huvitav, saanud uusi teadmisi ning on tekkinud huvitavad arutelud. Seetõttu eeldan, et sellised töötoad on noortele vajalikud ja vastavad huvidele ning vajadustele- tähtis on mõelda läbi enne enda sihtgrupp ning võimalikud huvid, samuti teha põhjalik eeltöö, et tekiks usaldus. Usun, et selline formaat on noortele hea, sest on kaasav ning mitmekülgne. Noored räägivad ise kaasa ning seetõttu jäävad neile teadmised paremini meelde. Samuti tegu on praktilise õpetusega, mistõttu noored on kohe kaasatud ning saavad ise asjad kohe ka ära proovida.

Millisel teemal noored eriti infot vajavad? Millisest infost on Sinu hinnangul puudu? Millisest infost on üleküllus?

Päris ühest teemat, mis on oluline, on raske välja tuua. Praeguses olukorras usun, et tähtsaimad teemad on vaimne tervis ning finantstarkus. Usun, et iga teema on kellegi jaoks tähtis. Oluline on leida õige sihtrühm ning läheneda vastavalt eale, soole, haridusele jne.  Usun, et infot otsides on võimalik leida küsimustele vastused. Tähtis on info otsimise oskus. 

Millised noorteinfoga seotud tegevused/võimalused on noorte jaoks eriti põnevad ja populaarsed? Kuidas noored infot kõige mõjusamalt tarbivad?

Kuna noored on palju aega sotsiaalmeedias, siis on oluline pakkuda neile ka seal kvaliteetset ning eakohast infot. Samas googeldavad noored enamikke enda küsimusi, mistõttu on oluline, et googeldades jõuaks nad kvaliteetse ning faktidel põhineva infoni. Seetõttu arendab Teeviit nii portaali kui ka sotsiaalmeediat, tuues pidevalt kaasa uuendusi ning käies kaasas trendide, infoga ning noorte eelistustega.

Sinu poolsed soovitused juhendmaterjalide kasutamiseks.

  • Lähtuge töötoa valikul noorte huvidest ja sihtrühmast
  • Valmistuge põhjalikult töötoaks ette, et tekiks usaldus noorte ja töötoa läbiviija vahel 
  • Mõelge läbi ka millised küsimused võivad tekkida noortel ning uurige infot lisaks
  • Koostage slaidid/ esitlus- esitlusele vaid tähtsamad asjad 
  • Katsetage enne esitlust ära interaktiivsed lahendused, et need ikka töötaks 
  • Olge enesekindel ning avatud noortega aruteluks

Artikkel on valminud 2021. aastal.

Skip to content