Milliseid dokumente läheb vaja välismaale tööle minekuks?

09.02.2022
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Välismaal töötamine on kahtlemata põnev ja väljakutseid pakkuv kogemus. Eduka kandideerimise nimel tuleks aga juba enne kodumaa piiri ületamist läbi mõelda, kuidas teha omandatud oskused ja varasemaid kogemused välismaa tööandja jaoks mõistetavaks.

Välismaa tööandjale annab oskustest ja varasematest kogemustest hea ülevaate Europass – portfoolio, mis lihtsustab nii välismaale tööle kandideerimist kui ka sealt saadud kogemuse tunnustamist. Panustades veidi oma aega dokumentide kogumisele, on võimalik koostada tugev oskuste ja teadmiste portfoolio, mis aitab tulevasel tööandjal just sinu kasuks otsustada. Vaata järele, milliseid dokumente võib sul välismaal vaja minna!

CV
Üks esimesi ettevalmistusi välismaale tööleminekuks on CV koostamine. CV peab olema kergesti mõistetav ja peegeldama ainult vajalikku ning asjakohast infot. Selle info süsteemseks esitamiseks aitab oluliselt kaasa loogilise ülesehitusega Stardiplatsi või Europassi CV vorm.

Keelepass
Keelepass on oluline dokument, kui soovid omandatud keeleoskusi võimalikult täpselt kirja panna. See ei asenda keeleoskust tõendavat dokumenti, kuid aitab hinnata oma tegelikku keeleoskuse taset. Keelepassis saad hinnata oma keeleoskusi kuueastmelisel skaalal, lisada tunnistusi ja keeleoskusi tõendavaid dokumente. Lisaväärtusena saab kirja panna ka oma keelelist ja kultuurilist kogemust, luues sellega terviklikku pilti saavutatud keeleoskustest.

Kutsetunnistuse lisa ja diplomilisa
Mõlemad dokumendid on loodud eesmärgiga muuta üheselt mõistetavaks õpingute jooksul saadud teadmisi ja oskusi. Kutsetunnistuse juurde kuuluv kutsetunnistuse lisa sisaldab kutseoskuste kirjeldust ja võimalikke ametinimetusi. Need muudavad õpingute jooksul omandatud kutseoskuste mõistmise lihtsamaks ka välismaal. Diplomilisa sisaldab põhjalikku Eesti haridussüsteemi kirjeldust, mis võib olla väga kasulik välismaale tööle kandideerides.

Õpirände tunnistus
Õpirände tunnistusse saab kirja panna kõik oskused või akadeemilised saavutused, mis on omandatud välismaal õppimise ajal. Seda saab kasutada õpitud oskuste tõendamiseks nii kodumaal kui ka välismaal.

Välismaale tööleminek on kindlasti väljakutseid pakkuv ja põnev kogemus. Kuid selleks, et nii kandideerimine kui ka töötamine mööduksid rahulikult ja hästi, on vajalik korralik eeltöö ja ettevalmistus.

Koostatud koostöös Kutsekojaga. Artikkel avaldatud 2022. aastal. 

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend