fbpx

Oskuseid, mida tulevikus kindlasti vaja läheb

01.04.2021
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Mitmeid tänaseid menukaid ameteid ei olnud 10 aastat tagasi veel väljagi mõeldud. Samas võib mitmeid alles äsja tavapäraseks saanud töid varsti leida ajalooõpikust. Aga kuidas siis teada, millist eriala tasuks õppima minna?

Nii täna kui ka tulevikus on suur vajadus kutse-, teadus- ja tehnikaalase töötegija järele. Näiteks on enim vaja mootorsõidukite juhte, loodus- ja tehnikateaduste spetsialiste, oskustöölisi ja veel paljude ametite esindajad.

Tulevikku silmas pidades tasub teada, et üheks kiiresti arenevaks tegevusalaks on kahtlemata programmeerimine. Seoses elanikkonna vananemisega võib tulevikus üha suurem vajadus olla ka tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkujate järele.

Selleks, et ennast veel paremini tööks ette valmistada, vaata neid universaalseid oskuseid, mida tulevikus kindlasti vaja läheb:

  • Mõtestamine –  oskus mõtestada ja väärtustada väljendatu sisulist tähendust.
  • Sotsiaalne intelligentsus – oskus tunnetada suhtlemisel inimeste vajadusi ja soove ning luua nendega usalduslik suhe.
  • Loovus ja kohanemine – oskus kiiresti reageerida ootamatule olukorrale ja leida omanäolisi lahendusi.
  • Virtuaalne koostöö – oskus töötada tulemuslikult erinevates (ka virtuaalsetes) töörühmades, hoida inimesi pühendunud ja motiveeritud ning tekitada neis ühtekuuluvuse tunnet.
  • Uue meedia kirjaoskus – oskus kriitiliselt hinnata ja luua sotsiaalmeedias uut sisu ning kasutada seda veenvaks kommunikatsiooniks.

Millised ametid on tasuvamad?

Tulevase ameti valikul on hea teada ka seda, milline on erinevate ametite puhul töötasu. Kõrgemad töötasud on enamasti juhtivatel ametikohtadel, kuid üldjuhul on erinevatel ametipositsioonidel kõrgemad töötasud näiteks IT-valdkonnas, ettevõtluses või finantsalal töötavatel inimestel.

Otsuse pead langetama siiski sina ise – valida tuleb eriala ning amet mida tõeliselt naudid!


Koostatud
Kutsekoja allika põhjal

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend