Millised on usaldusväärse info tunnused?

08.02.2018
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Tänapäeva noortele ei valmista enamasti mingeid probleeme mingi teema või valdkonna kohta info leidmine. Infokülluses ja laiapõhjalisuses on hoopis olulisemaks muutunud oskus infot analüüsida ja selle usaldusväärsust hinnata.

Internetis liigub virtuaalsel kujul ringi väga palju inimesi, kes tegutsevad erinevate eesmärkide nimel. See tähendab, et mõnikord tehakse sisutühje reklaame või suunatakse sind infoni, millel ei ole usaldusväärne sisu. Sama kehtib ka paberkandjal ilmunud info puhul. Eelkõige tasub märgata seda, millal on tekst, pilt või info avaldatud ning kas tegemist pole juba vananenud infoga.

Info puhul on enamasti tegemist kirjelduste, teooriate, tõlgenduste või arvandmetega ja need põhinevad kellegi poolt läbiviidud uuringul või teadmisel. Infot analüüsides ja hinnates ning kaaludes, kas ja kuidas andmeid või seisukohti enda töödes esitada, pead pöörama tähelepanu info avaldamise protsessile, allika autorsusele ja päritolule.

Pane tähele järgnevat infot usaldusvääruse hindamisel:

  1. Kas teksti autorit on võimalik kindlaks teha? Kui autor on sulle teada ja tuntud kui oma ala autoriteet, on otsust teha lihtne. Muul juhul aitab taustauuring.
  2. Päritolu. Kas on märgitud autori töökoht? Selle järgi võib olla võimalik otsustada, kas tema esitatud faktid ja arvamused tuginevad teadusuuringutele. Mõelda tuleb ka sellele, kui objektiivne on allikas ning kas avaldatu sisu võib peegeldada mõne ettevõtte või erakonna huve.
  3. Allika vanus. Vana info ei pruugi olla vale, kuid võib nüüdseks olla muutunud.
  4. Autori esitatud refereeringute ulatus ja kvaliteet. Refereeringud võivad näidata, et juba varem on tehtud teataval määral uuringuid ning tulemuste aluseks on tõelised teadmised.
  5. Allikale viitamine. Vaata, kes veel on autori tööle viidanud ja kuidas. Sama valdkonna töödes, mis on avaldatud sinu allikast hiljem, võib leiduda kasulikke kommentaare.

Koostatud Tudengiveeb allika põhjal

 

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend