fbpx

Milline garantii on Noortegarantii?

09.02.2018
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Eesti noortegarantii on riiklik tegevuskava, milles sisalduvate erinevate tegevustega soovitakse aidata, et noored saaksid töötuks jäämisel või koolist lahkumisel võimalikult kiiresti tagasi tööle, oma haridusteed jätkata või olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud.
Hinnanguliselt on 5,5 miljonit alla 25-aastast noort Euroopas töötud. See tähendab, et ligi 23 protsenti Euroopa noortest ei käi ametlikult tööl. Kuni 26-aastastele noortele on tööturule aitamiseks ja suunamiseks olemas Noortegarantii algatus, mis aitab vähendada tööpuudust noorte seas.
Noortegarantii ei jäta ühtegi noort kõrvale ja kõikidele pakutakse töö- või praktikakohta, väljaõpet või koolitust nelja kuu jooksul pärast viimasest töökohast lahkumist. Kõikidele noortele proovitakse leida just neile sobivad töökohad või õppimisvõimalused!
Noortegarantii aitab mitmel tegevussuunal:

 • “Minu esimene töökoht“ on mõeldud 16–29aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta
  ja kellel ei ole töökogemust või kellel on vähene töökogemus.
 • Karjääriteenused on avatud kõikidele soovijatele: õpilastele, noortele, tööotsijatele,
  töötajatele, lapsevanematele, pensioniealistele. Vajadus karjääriteenuse järele võib
  tekkida erinevatel eluetappidel ja olukordades, näiteks:
   haridustee valikul;
   tööelu alustamisel;
   töökoha vahetamisel;
   pärast vanemapuhkust;
   konkurentsivõime kaardistamisel;
   tööalasel ümber- ja täiendusõppel;
   töökoha kaotamise ohu korral või töötuks jäämisel;
   uute väljakutsete otsinguil;
   enda paremal tundmaõppimisel.
 • Alaealise töötamise toetust saavad taotleda tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16- aastastele noortele. Toetuse eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada nende tööharjumuse ja -kogemuse saamist.

Noortegarantii algatusest saad hea ülevaate videost, mille leiad siit. Noortegarantii kaudu on sul võimalus  saada osa erinevatest noortekeskuste poolt läbiviidavatest projektidest, saada nõustamist ja tuge noorsootöö asutustest ja osaleda kogemusõppes kogukonnapraktika raames.

 

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus