Millega tegeleb MTÜ Peaasjad?

MTÜ Peaasjad ühendab inimesi, kes hoolivad vaimsest tervisest.  Tegeleme vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas.

Peaasjade üheks olulisemaks eesmärgiks vaimse tervise edendamisel on probleemide ennetamine ja võimalikult varane sekkumine. Seetõttu on lisaks teavitusele olnud meie tegevuse algusest alates oluliseks lisaks ka e-nõustamine. Teenus, millele on kiire ja lihtne ligipääs kõigil, kes vajavad vaimse tervise murede korral abi. 

Tänaseks oleme loonud Peaasjade keskuse, mis koondab enda alla kõiki meie poolt pakutavad nõustamisteenused. Peaasjade keskuse eesti- ja venekeelsetele tasuta nõustamistele üle Eesti saab registreerida aja meie online registratuuris:

Keskuse teenused:

  • Peaasjade keskuse noortenõustamine on madala lävendiga nõustamine noortele vanuses 16.-26. aastat, kes otsivad abi  teismea ja noore täiskasvanu eaga kaasas käivate vaimse tervise probleemide korral.
  • E-nõustamine: Vaimse tervise infoportaalis Peaasi.ee on võimalik küsida vaimse tervise alase abi võimaluste kohta e-kirja teel kliiniliselt töötavalt spetsialistilt: http://peaasi.ee/kysi-noustajalt/
  • Nõustamisprogramm VALIK on Tervise Arengu Instituudiga koostöös väljatöötatud lühisekkumine kanepitarvitajatele.

Usume, et igaüks meist saab oma vaimse tervise jaoks palju ära teha ja seetõttu tahame toetada kõigi uudishimu ning soovi saada rohkem teada ja omandada uusi oskusi nii enda kui ka teiste heaolu toetamiseks. Oluliseks peame teemaga seotud väärtustega tegelemist ning võimalust mõtestada, mida vaimne tervis meie jaoks tähendab ning kuidas me ühiskonnana sellesse suhtume. Vaimse tervise valdkonnas pädevamad inimesed oskavad paremini märgata, toetada ja hoida nii iseenda kui ka endaga kokkupuutuvate inimeste vaimset tervist.

Pakume selle jaoks:

  1. Võimalust osaleda vaimse tervise teemalistel koolitustel

See annab igaühele võimaluse eraisiku või organisatsiooni liikmena individuaalselt osaleda omale huvi pakkuval koolitusel. Koolituste toimumiskuupäevad on kindlaks määratud.

  1. Võimalust tellida oma organisatsioonile/grupile vaimse tervise teemaline koolitus

See annab võimaluse oma organisatsioonile tellida just oma vajadustest lähtuv koolitus. Valida saab erinevate teemade vahel ning koolitust ellu viies lähtume konkreetse sihtgrupi vajadustest. 

  1. Võimalust teha endale ise vaimse tervise teemaline koolitus

See annab võimaluse igaühel omandada vaimse tervise teadmisi omas tempos ning enda poolt välja valitud teemavaldkondade kaupa. 

MTÜ Peaasjade koolitustel käsitletavad teemad puudutavad nii vaimse tervise hoidmist ning edendamist kui psüühikahäireid, ennetamist ja varast märkamist. Koolitused on reeglina interaktiivsed, ­edasi antavad teadmised, oskused ja hoiakud on tihedalt seotud praktiliste tööde, arutelude ja harjutustega. Oma töös lähtume teaduspõhisusest.

Artikkel on valminud oktoobris 2021 ning uuendatud märtsis 2023.

Skip to content