Miks võtta osa noorteorganisatsiooni tööst?

Kui Sulle meeldiks leida uusi sõpru, osaleda vingetel üritustel, arendada enda oskusi ja ületada põnevaid väljakutseid, siis võib-olla on järgnev just Sinule. Loe, mida räägivad noorteorganisatsioonide tegevuste ja võimaluste kohta Eesti Skautide Ühing (ESÜ), noorteühendusi ja osaluskogusid ühendav Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) ning rahvusvaheliselt tuntud YFU.

Millega teie noorteorganisatsioon igapäevaselt tegeleb?

ESÜ: Igapäevane tegevus toimub salgasüsteemis ehk 5–8 noort moodustavad ühe salga ning kohtuvad keskmiselt korra nädalas, et koos õppida, tegutseda, katsetada ja areneda. Skaudiks olemise juurde kuuluvad ka näiteks mitmed erinevad (üle-Eestilised või ka rahvusvahelised) laagrid, matkad ja muud põnevad üritused.

ENL: Peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas. ENL annab noortele võimaluse osaleda meie tegemistes läbi erinevate sündmuste, kuhu ootame meeskonda vabatahtlikke ning projektijuhte, kes on valmis riiklikul tasandil erinevaid tegevusi koordineerima ja aitama neid ellu viia.

YFU: Töötame igapäevaselt selle nimel, et võimalikult palju noori saaks võimaluse kogeda väliskogemust ning võimalikult paljud pered kuuleksid võimalusest võõrustada välisõpilast.
Lisaks sellele pingutame selle nimel, et meie vabatahtlikud leiaksid endale uusi ja põnevaid väljakutseid organisatsioonisiseselt. Selleks võib olla näiteks mõne suurürituse korraldamine, messidel või infotundidel YFU Eesti esindamine või hoopiski töötubade läbiviimine Eestimaa koolides.

Miks peaks üks noor üldse noorteorganisatsiooni tegevustes kaasa lööma? Mis see talle annab?

ESÜ: Noorteorganisatsiooni tegevustes kaasa löömine annab noorele väga palju uusi kogemusi ja teadmisi, mida ainult koolis käies ei pruugi saada. Näiteks on skautluses võimalik muuhulgas tegeleda ürituste korraldamisega või olla kõige noorematele liikmetele juhiks. Samuti saab noorteorganisatsiooniga liitudes väga palju uusi sõpru – sageli kas üle kogu Eesti või ka välismaalt.

ENL: Noorteorganisatsioonides osalemine annab noorele kogemustepagasi, mis loob parema stardiplatvormi tulevikus tööturule sisenemiseks. Lisaks, panustades vabatahtlikult noorteorganisatsioonide tegevustesse, laieneb noore silmaring ja suureneb kontaktide võrgustik.

YFU: Noorteorganisatsioonis on võimalik noorel alustada enesearengut just täpselt sellises tempos ja jõukohaste ülesannetega, nagu talle sobib. Pidevad uued väljakutsed hoiavad vaimu värskena ning motivatsiooni kõrgena.

Mida soovitada noortele, kes veel ei tea, millise organisatsiooni tegemistes ta kaasa lüüa tahab?

ESÜ: Kui Sa tunned noorteorganisatsioonide vastu huvi, aga ei tea veel täpselt, millise organisatsiooniga ise liituda tahaksid, siis vali välja paar organisatsiooni, mis sinu huvidega kõige rohkem kattuvad ning uuri juba organisatsiooni tegevuses kaasalööjate käest nende kogemusi ja muljeid. Nii saad kõige ehedama pildi, kas vastav organisatsioon ja selle pakutav on ka sinu jaoks õige.

ENL: Kindlasti julgustame kõiki noori katsetama ja avastama erinevaid organisatsioone. ENLil on oma liikmeplatvorm, kus on võimalik tutvuda meie liikmesorganisatsioonidega. Nende seast saab valida endale meelepärase organisatsiooni, mille tegevus kattub noore huvidega. Seejärel on võimalus võtta ühendust ja alustada valitud organisatsiooni tegemistesse panustamist.

YFU: Soovitame mõelda küsimusele: milliseid oskusi soovin endas arendada? Sellest võiks saada aimu, kas soov on lüüa kaasa pigem rahvusvahelistes projektides või saada kogemusi kohalikul tasandil.

Noorteorganisatsioonid ongi loodud noorte jaoks! Igal juhul tasub ühendust võtta mõne huvipakkuva noorteorganisatsiooniga ning seeläbi omandada uusi kogemusi ja leida uusi tutvusi!

See artikkel on valminud Noorsootöö nädal 10 #looniseomaelu raames, mis toimus 23.-30.november 2020. Vaata rohkem noorsootoonadal.ee 

Vaata ka kogemus- ja inspiratsioonilugusid meie Teeviit tulevikku Youtube kanalist.

Kogemusi jagasid ENL, YFU ja ESÜ 2020. aastal.

Skip to content