fbpx

Mida tuleb mul teada enne sõidueksamit?

Juhtimisõiguse ja juhiloa saamiseks tuleb sooritada sõidueksam. Eksamile saabudes peab eksamineeritaval kaasas olema isikut tõendav dokument, mida kontrollitakse enne eksamit!

Sõidueksamile lubatakse isik, kes on:

Sõidueksamil hinnatakse eksamineeritava oskust juhtida sõidukit ohutult, iseseisvalt, ettenägelikult ning teisi liiklejaid arvestavalt erineva liiklustihedusega teedel ning tingimustes. Samuti hinnatakse sõidueksamil ettenähtud sõiduharjutuste (PDF) sooritamise oskust. Eksamineerija ei anna eksamineeritavale liiklusnõuetele mittevastavaid korraldusi.

Liigeldes on kõige olulisem tagada ohutus nii enda kui ka teiste liiklejate suhtes.  Erineva liiklustihedusega asula ja asulavälistel teedel sõites, peab eksamineeritav jälgima sõidukiirust, sõiduteel paiknemist, liikluskorraldusvahendeid, hoidma ohutut piki- ja külgvahet, jälgides seejuures tähelepanelikult ja ettenägelikult teiste liiklejate tegevust.

Erinevatel kiirustel sõites on oluline tagada sõidusujuvus, vältimaks teiste liiklejate põhjendamatut takistamist. Eksamineeritav peab oskama kasutada efektiivselt ka tahavaatepeegleid, jälgimaks süstemaatiliselt liiklust ning liiklusolukordi. Enne iga manöövri sooritamist tuleb veenduda selle ohutuses.

Eksamineerija erapooletu eksperdina annab hinnangu isiku kvalifikatsiooninõuete saavutamisele ning vajadusel suunatakse juhikandidaat sõiduõppesse saamaks täiendavat praktikat.

Seda, milliseid oskusi ja käitumist eksamineerija sõidueksamil hindab ning millised on tõsised ja korduvad vead, saab täpsemalt lugeda siin.


Koostatud
Maanteeameti allika alusel

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus