Mida teeb noordelegaat ÜRO noore delegaadi programmis?

12.02.2018
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

ÜRO noore delegaadi programmi puhul on tegemist Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Välisministeeriumi ühisprojektiga, mille eesmärgiks on suurendada noorte teadlikkust ÜRO ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni teemadel ning tõsta esile noorte õiguste ja püüdluste tunnustamist.

Ühisprojektis osaleb noor ehk vabatahtlik noordelegaat, kes kuulub ametlikku Eesti ÜRO delegatsiooni ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ning sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Allpool mõningad olulised mõisted ja terminid teema paremaks mõistmiseks.

Mis on ÜRO? ÜRO ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub 193 riiki, et teha koostööd rahu ja rahvusvahelise julgeoleku nimel, arendada heanaaberlikke suhteid ning edendada sotsiaalset arengut, elatustaset ja inimõigusi. Eesti on ÜRO liige alates 1991. aastast.

Kes on delegaat? Delegaat on inimene, kes on volitatud ehk omab õigust mingil teemal riiki esindada.

Mis on peaassamblee? Peaassamblee on teise sõnaga üldkoosolek.

Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsessidesse ning noordelegaadi programm on üks noorte osaluse vorm.  Delegaat tegeleb Eestis ka oluliste ÜRO-ga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega. 2018. aastal on prioriteetseteks teemadeks inimõigused, jätkusuutlik areng ja Eesti kandidatuur ÜRO julgeolekunõukokku aastatel 2020–2021.

ÜRO Noordelegaadi programmi koordineerib Eesti Noorteühenduste Liit ning projekt on ellu kutsutud ja rahastatud koostöös Välisministeeriumiga.


Artikli on koostanud
Eesti Noorteühenduste Liit 2018.aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend