Meist lähemalt

Noorteinfoportaal Teeviit

Noorteinfoportaal  Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas.  Veebilehel on igal noorel võimalus registreeruda kasutajaks ning alustada isikliku kogemustepagasi täitmisega, mis võimaldab omandatud kogemusi analüüsida ja mõtestada. Samuti on võimalus lugeda noorte kogemuslugusid, leida vajalikud kontaktid nõu ja abi saamiseks ning saada infot pakkumiste ja sündmuste kohta. Teeviit sisutegevus toimub teemakuude põhimõttel ning iga kuu on fookuses konkreetne teema, loe Teeviit teemakuudest.

Teeviit vahendab noortele vajalikku ja neile suunatud infot noortepärasel viisil ning kujul arvestades noorte huve ja nende seas levinud trende. Noorteinfo on vahetult kättesaadav, kallutamata, usaldusväärne ja kontrollitud, järjepidevalt uuenev ja arenev, noortepärases sõnastuses ja vormis, noortele sobival viisil ja kujul, ollakse kursis uuemate trendidega. Teeviit on leitav ka sotsiaalmeediakanalites: Facebook, Instagram ja Youtube kanalil “Teeviit tulevikku“.

Noorteinfo arendamise aluseks on noorte seas läbiviidud uuringud ja konsultatsioonid ning seda arendatakse riiklikul tasandil lähtuvalt erinevatest teemadest koostöös siduspartneritega. Teeviit tegevust korraldab Haridus- ja noorteamet.

Teeviit tiim

Kadri Koort – Peaekspert

Olen noorteinfoportaali tiimis tegutsenud alates 2017. aasta septembrist. Minu peamiseks tööülesandeks on olnud suhtlus partneritega ning nende info levitamine portaali kanalite kaudu. Samuti olen toetanud noortega töötavate inimeste teadlikkust noorteinfost ja levitanud noorteinfoportaali alast teavet siduspartnerite ringis.

Kaie Pranno – Peaekspert

Noorteinfoportaali Teeviit tiimis tegutsen 2019. aasta augustikuust ning peamised tööülesanded on noorteinfo vahendamise läbi Teeviit portaali ning sotsiaalmeedia kanalite (sh koostöö partneritega), digitaalsete noorteinfo meetodite arendamine ning koostöös partneritega noorteinfo arendamine riiklikult.

Kristina Samra – Peaekspert

Teeviit tiimis tegutsen 2019. aasta oktoobrist ning minu peamiseks panuseks on ideede algatamine, noorte algatustele hoogu andmine, tekstide toimetamine ja kommunikatsioonialane juhendamine. Seisan hea selle eest, et noorte hääl võimalikult laia kõlapinna saaks ja kaugele leviks.

Aulika Laagus – Sotsiaalmeedia tiimi juht

Liitusin Teeviit tiimiga 27. aprill 2019, kui päris alguses hakati laiemalt Teeviit noorteinfoportaalile vabatahtlikke otsima.

Sotsiaalmeedia tiimis tegelen tiimi juhtimisega, kus koordineerin tiimis olevate vabatahtlike tööd ning sotsiaalmeedia haldamisega, kus teen postitusi, kujundusi ning tekste Instagram’i ja Facebook’i. Lisaks tegelen kampaaniatega ning sotsiaalmeedia plaanide loomisega.

Maris Praats – Sisuloome tiimi juht

Mina liitusin Teeviit tiimiga 2019. aasta kevadel. Minu ülesandeks on noorteinfoportaalis Teeviit koordineerida sisuloome tiimi ning kirjutada ja toimetada artikleid.

Elizaveta Cheremisina – Venekeelse suuna juht

Liitusin Teeviit tiimiga suvel 2020 ning minu ülesanneteks on artiklite, kampaaniate, üleskutsete ja visuaalide tõlkimine, vene keelse rubriigi ja sisuloome haldus ning VK sotiaalmeedia konto haldamine. Seisan selle eest, et noorte hääl jõuaks otsustejateni ja vene keelt emakeelena kõnelevad noored oleksid võrdväärne partner kodanikuühiskonna küsimustes.

Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis alustas tööd 1. augustil 2020. Ameti peamisteks tegevusaladeks on haridus-  ja noortepoliitika rakendamine. Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal. Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks. Ameti veebileht: www.harno.ee.

Ameti üheks ülesandeks on ka riikliku noorteinfo arendamine ja noorteinfo pakkumine. Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet, toetab iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks.  Noorteinfo on suunatud 7-26 aastastele noortele ning lähtub noorte vajadustest ja huvidest ning muudab noortele suunatud info neile kättesaadavaks.

 

7+

Meie partnerid

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus