Meist lähemalt

Eesti Noorsootöö Keskus

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames. ENTK koostöös HTM noorteosakonnaga vastutab noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 sätestatud eesmärkide saavutamise ja strateegia rakendusplaanis sätestatud tegevuste elluviimise eest. Lisaks tehakse  tööd selle nimel, et noortele osutatavad teenused lähtuksid noorte vajadustest, noortepoliitika eesmärkidest ja suundadest, oleksid kvaliteetsed ja noortele parimal moel kättesaadavad.

Eesti Noorsootöö Keskuse üheks ülesandeks on ka riikliku noorteinfo arendamine.

Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet, toetab iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks. Pakutakse vahetut infot ja teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas.

Riiklik noorteinfo veebileht Teeviit on suunatud kõikidele Eesti noortele ning vahendab noortele vajalikku ja neile suunatud infot noortepärasel viisil ning kujul arvestades noorte huve ja nende seas levinud trende. Noorteinfo on vahetult kättesaadav, kallutamata, usaldusväärne ja kontrollitud, järjepidevalt uuenev ja arenev, noortepärases sõnastuses ja vormis, noortele sobival viisil ja kujul, ollakse kursis uuemate trendidega. Noorteinfo arendamise aluseks on noorte seas läbiviidud uuringud ja konsultatsioonid ning seda arendatakse riiklikul tasandil lähtuvalt erinevatest teemadest koostöös siduspartneritega.

2+

Meie partnerid

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus