fbpx

Kogemuslugu Markos Parvega: imelik küsimus “Miks noori kaasata?”, sest lihtne vastus on “Miks mitte?”

25.04.2020
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Teeviit sisuloome tiim intervjueeris covidist tuleneva olukorra ja muutuste valguses noortevolikogude noori ning uuris, kuidas ja mismoodi on noored uue olukorraga harjunud. Loe lähemalt ise, mida Kohila Noortevolikogu esimees Markos Parve meiega jagas.


Markos, saame tuttavaks – kes sa oled ja millega tegeled?
Mina olen Markos Parve ning olen pärit Kohilast. Kohilas olen õppinud 12 aastat ja nüüd lõpetan gümnaasiumit. Vabal ajal meeldib mulle raamatuid lugeda ning looduses viibida. Praegusel ajal on mul selle jaoks palju rohkem aega kui tavaliselt.

Minu rännak osalusmaastikul algas 2015 kui liitusin kooli õpilasesindusega. Seal aga jäi mulle ruumi väheks ja aasta pärast liitusin Raplamaa Noortekoguga. Noortekogus sain juba rohkem enda potentsiaali rakendada ning osalesin erinevates nõukogudes ja viisime läbi erinevaid tegevusi. Haldusreformijärgselt lõpetas Raplamaa Noortekogu oma töö, mistõttu jäin organisatsioonita. Minu õnneks alustasime koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga Kohila Noortevolikogu loomist. Selle loomisega oli tükk tööd, kuid 2019 toimusid kauaoodatud Noortevolikogu valimised. Mina hakkasin seda juhtima ja olen sellest ajast saadik, kuni praeguseni, olnud Kohila Noortevolikogu esimehe kohal.


Miks on noorte osaluse ja kaasamise teema Sulle oluline?

Minu jaoks on noorte kaasamine oluline just sellepärast, et see on asi, mida tehakse vähe. Meie ühiskond tahab aktiivseid ja asjast huvituvaid noori ja üldse kodanikke, kuid tihtipeale ei soovita selle jaoks omapoolset panust anda. Aga kuna aktiivsuse määrab paljuski just noores eas saadud kogemus, siis peab keegi seda arendama. Demokraatia ei saa püsida ilma asjast huvitatud rahvata. Noorte osalus ongi just väärtus seetõttu, et kui anda noortele võimalus kaasa rääkida, tekibki harjumus seda teha. Kui minule poleks antud õpilasesinduses võimalust osaleda, ei oleks ma kunagi isegi tahtnud juhtida osaluskogu.


Mis Sind motiveerib?

Minule annavad tahet teised noored. Kui ma näen inimeste positiivseid emotsioone, seda kui nad saavad rääkida kaasa teemadel, mis on neile olulised, isegi seda kui ma saan näha, kuidas veel aasta tagasi oli keegi tagasihoidlik ja hoidus enda arvamuse avaldamisest, siis nüüd on aktiivne ja enesekindel noor, kes teeb tohutult põnevaid asju. Just teised noored annavadki mulle motivatsiooni nende jaoks töötada


Miks on noorte kaasamine Sinu arvates oluline ja miks tuleb kaasata?

Minu jaoks on alati imelik olnud küsimus “Miks noori kaasata?”, sest lihtne vastus on sellele “Miks mitte?”. Me ei küsi kunagi, et miks kaasata näiteks keskealisi või miks kaasata eakaid, järsku on aga küsimus, kas seda eagruppi on vaja ka kaasata. Noorte kaasamine ongi tähtis, et tulevases elus oleksid need samad inimesed huvitatud oma riigi või valla käekäigust. Keegi ei hakka olema huvitunud imekombel, kui kunagi varem pole teda kaasatud. Ainuke erinevus noorte puhul on lihtsalt see, et puuduvad ülispetsiifilised teadmised, aga kui suhelda lihtsas eesti keeles nö maakeeli, saab iga noor aru, milles asi on.

Samuti ei tasu arvata, et noored on rumalad või et neil puudub huvi – meid ei kõneta ainult see, kas ehitatakse rulapark, vaid enamus asju mõjutab ka noori, nii ühistranspordi liinidest, kuni kohaliku kaupluse sulgemiseni. Ei ole raske noortelt küsida ka kõige lihtsamaid asju, sest kui pole seda varem tehtud, siis on ka see juba midagi. Ega kui noori ei taheta kaasata, siis ei hoia palju midagi neid kodukohas kinni.


Kuidas saaks kõlama kõikide noorte, st ka passiivsemate ja vähemusgruppide, hääle?

Kõiki noori huvitab midagi, ei ole olemas passiivset noort. Ühtesid noori huvitab ühistranspordi toimimine, teist viimase miili internetiühenduse parandamine ja kolmandat põllumajanduse olukord. See ongi probleem praeguses kaasamises – ei ole olemas “noorte teemasid”. Kõik teemad huvitavad mingit osa noortest ja noori peab kaasama nendesse kõigisse. Tuleb lihtsalt osata küsida.


Mida soovitad noortel koolivaheajal ette võtta?

Praegusel ajal soovitan mina võtta aeg maha, nautida võimalusel ilusat ilma ning mis kõige tähtsam, õppida elama iseendaga.

Intervjueeris noorteinfoportaal Teeviit 2020. aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus