Maksu- ja Tolliameti vastused noorte küsimustele!

Noortel oli võimalik Maksu- ja Tolliametilt küsida küsimusi seoses palga, maksude ja maksusüsteemiga. Loe edasi ning leiad Maksu- ja Tolliameti vastused noorte esitatud küsimustele.


PALK JA MAKSUD

Kust saab kontrollida, kas tööandja on sind tööle registreerinud ja maksab sinu töötasult ka õigesti makse?

Seda, kas tööandja on sinu töötamise registreerinud ja palga nõuetekohaselt deklareerinud, saad kontrollida e-maksuameti/e-tolli rubriigi „Töötamised ja väljamaksed“ alajaotustes „Minu töötamised“ ja „Minu sissetulekud“.

Mis peab töölepingus kindlasti paigas olema, et töötasu osas oleks kõik õigesti arvestatud?

Veendu, et sul on tööandjaga sõlmitud korralik leping, kus on kindlasti paika pandud sinu tööülesanded ning täielik töötasu suurus. Kindel leping annab sulle tugevama seljataguse juhuks, kui tööandja hakkab oma kohustusi rikkuma ning võimalike töövaidluste korral oled paremal positsioonil kui juhul, mil sul ei ole korralikku lepingut sõlmitud.

Millised maksud lähevad palgast maha?

Palgatulult tuleb tasuda järgmised maksud: tulumaks, sotsiaalmaks, pensionikindlustusmakse ja töötuskindlustusmakse. Maksud arvestab tööandja, kes need ka deklareerib ja tasub. Oma palgalt maha minevaid makse näed täpsemalt palgakalkulaatoris.

Kuidas arvutada tulumaksuvaba miinimumi? 

Tulumaksuvaba miinimumi arvutamiseks pead sa teadma oma aasta bruto sissetulekut.

  • Aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas.
  • Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile: 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).
  • Aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0 eurot.

Abimehena saad kasutada ka seda kalkulaatorit.

Tulumaksuvaba miinimum – kui palk aasta jooksul muutub, siis kuidas ja kus muuta tulumaksuvaba miinimumi?

Muutuva sissetuleku puhul võid üks kord kuus maksuvaba tulu avaldust muuta või tagasi võtta, et seda arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse. Kui maksuvaba tulu on rakendatud iga kuu suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb sul tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta. Kui aga tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saad tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.


MAKSUSÜSTEEM

Miks on üldse riigil makse vaja? Ning kes maksudest kasu saavad?

Maksude maksmine on meie ühiselt valitud ühiskondlik kokkulepe, mis tagab riigi toimimise ja võimaldab igale inimesele sotsiaalseid garantiisid. Maksudega mõtleme me endast kaugemale. Kõigele sellele, mis on meil ühine. Maanteed, haiglad, kooli, metsad ja palju muud on meil kõigil olemas tänu meie ühisele rahale, mille eest majandame Eestit. Kui satud raskustesse, siis on just maksuraha see, mille eest sind aidatakse. Seejuures on väga oluline, et igaüks meist annaks ühise raha kogumisse oma panuse. Ainult siis on meil, mille eest Eestit majandada ja hoida.

Kuidas jaguneb Eesti riigis maksuraha?

Mida me oma maksude eest saame?

  • tervishoid (haigekassa, perearst, traumapunkt, haiglaravi);
  • teedeehitus ja transport;
  • haridus ja teadus (lasteaed, kool, ülikool);
  • kultuur (raamatukogud jne);
  • sotsiaalne kaitse (lastetoetused, pensionid, emapalk);
  • riigikaitse ja turvalisus (politsei, päästeamet, kaitsevägi);
  • muud riigikulud (kultuur, õpetajate ja lasteaiaõpetajate palgad jne).
Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Artikkel on kirjutatud koostöös Maksu-ja Tolliametiga. Kui Teil on veel palga, maksude ja maksusüsteemi teemal küsimusi, siis võite need saata teeviit@harno.ee.

Artikkel on avaldatud 2022. aastal.

Skip to content