fbpx

Kogemuslugu Liialt: leidsin oma kutsumuse just läbi vabatahtliku töö

11.12.2018
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Vabatahtlik töö avab meid nii inimesena või pakub meile põnevaid võimalusi ja kogemusi. Liia on pikaajalise kogemusega vabatahtlik, kes on oma kutsumuse ja soovi tegutseda noortevaldkonnas ja panustada noorte arengusse just läbi selle, mida ta on teinud vabast tahtest. Loe edasi Liia kogemustest ja mõtetest seoses vabatahtlikku tööga.


Räägi iseendast – kes sa oled, kust tuled ja millega igapäevaselt tegeled?

Olen Liia Kass, 23-aastane noor Tartust, aga elan Tallinnas. Tegelikult on mul ainult keskharidus, aga tänu oma sihikindlusele olen jõudnud nii kaugele, et saan öelda, et mu töö on mu hobi. Igapäevaselt töötan Harju ringkonnas, kodutütarde noorteinstruktorina. Minu igapäeva ellu kuuluvad veel Tartu Valla Noortevolikogu juhtimine, Tartu valla volikogutöös osalemine ja kaks aastat olen korraldanud ka noortekonverentsi “Lahe Koolipäev”.

Sa oled aktiivne vabatahtlik. Räägi oma kogemustest vabatahtlikuna lähemalt – kus ja millega sa oled tegelenud või tegeled praegu? 

Kui olin 7-aastane, siis ma astusin kodutütreks ning saan öelda, et kasvasin selles organisatsioonis üles. Kodutütardele õpetatakse erinevaid oskusi, mis on vajalikud elus hakkama saamiseks ja samuti on tähtsal kohal isamaaline haridus. Gümnaasiumis astusin noortevolikokku ja õige pea sai minust ka esimees, mida olen nüüdseks juhtinud juba üle nelja aasta. Noortevolikogu seisab igapäevaselt oma piirkonna noorte huvide eest ning on käepikendus valla ja noorte vahel. Noortekonverentsil “Lahe Koolipäev” olin ise osalenud juba 4 aastat enne kui otsustasin kandideerida meeskonda. Lahe Koolipäev kutsub üheks päevaks kokku noored kogu üle Eesti ja räägitakse teemadel, mis on noorte jaoks tähtsad, aga seda mitteformaalsel õppeviisil.

Miks Sa otsustasid just nendes tegevustes vabatahtlikuna kaasa lüüa? 

Kodutütreks astusin, kuna kõik mu sõbrannad astusid ka ja ega ma 7-aastasena väga ei mõelnud, et mis see on ja mida me seal teeme. Peaasi, et lõbus oleks. Vanemaks saades tundus loogiline, et hakkan ise ka noortele õpetama erinevaid tarkusi ja korraldan neile laagreid. Seetõttu läbisin rühmajuhtide kooli ja lõin ka endale oma rühma.

Noortevolikogus otsustasin kaasa lüüa, kuna minu jaoks on alati tähtsal kohal olnud, et noortel oleks hea elada oma vallas. Olen väiksest peale olnud hakkaja tüüp ja tahtsin väga korraldada põnevaid sündmusi noortele ja noortevolikogu andis ka selle võimaluse. Noortevolikoguga oleme kõvasti vaeva näinud, et vald meid tähele paneks ja kaasaks valla tegevustesse. Tänu sellele oleme saanud valla noortele korraldada erinevaid üritusi ning iga aasta lõpus jagama välja ka Tartu Valla Noorsootöö Pärlid.

Noortekonverentsi meeskonda kandideerisin selleks, et panna ennast proovile ja saada teada, mis tunne on korraldada 1300le noorele üks lahe koolipäev. Sellel aastal juhtisin näiteks ka vabatahtlike tiimi, kellel on suur panus terve konverentsi kordaminekule. Suunasin vabatahtlikke erinevate valdkondade peale ning jagasin erinevaid ülesandeid.

Räägi lähemalt, millised on Sinu peamised ülesanded. Too ka näiteid, millega oled tegelenud.

Alustasin kodutütarde organisatsioonis küll 7-aastase noorliikmena, kuid nüüdseks olen täiskohaga noorteinstruktor. Minu peamiseks tööülesandeks on kõigile noortejuhtidele tagada vajaminevad vahendid laagrite ja koonduste korraldamiseks. Lisaks hoian korras Harju ringkonna dokumentatsiooni ning korraldan ka ise erinevaid sündmusi.

Üleüldiselt on noortevolikogu ülesanne noorte sõnumite edastamine vallale. Mina kui esimees juhin noortevolikogu, motiveerin liikmeid, koostan ja jälgin tegevuskava. Muidugi korraldan ka erinevaid sündmusi, millest viimane oli näiteks Tartumaa ja Jõgevamaa osaluskohvik.

Noortekonverentsi meeskonnas vastutasin juba teist aastat järjest ka noorsootöötajate eest. Sellel aastal koos ENTK, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu abiga korraldasime noorsootöötajatele eraldi tänuprogrammi.

Kuidas on vabatahtlikuna panustamine aidanud kaasa sinu enesearengule? 

Ma usun, et kui ma ei oleks astunud kodutütreks, siis ei oleks ma avastanud noortevaldkonda ja seda, et ma tõesti tahan panustada noortesse. Vabatahtlikuna olen saanud osa väga paljudes erinevatest koolitustest nii Eestis kui ka välismaal. Ma tõesti ei kujuta ette, mis valdkonnas töötades oleksin ma sama rahul kui praegu.

 Miks pead üleüldiselt vabatahtlikuna panustamist oluliseks?

Pean seda oluliseks, kuna see annab tegelikult nii palju oskusi ja võimalusi, mida kuskilt mujalt ei saa. Vabatahtlikuna olen avastanud väga palju asju enda kohta, mida ma arvatavasti muidu ei oleks avastanud. Kuhugile panustamine on alati tore ja avardab maailmapilti ja paneb mõistma, et kõike ei saagi mõõta rahas.

Kuidas kasutad vabatahtliku kogemust oma elu paremaks korraldamiseks?

Fakt on see, et ma olen noorteinstruktor just tänu vabatahtlikule tööle. Erinevaid koolitusi läbides olen saanud teadmisi nii aja planeerimise, motiveerimise, vaimse tervise, erinevate kultuuride, noorte nõustamise, noorteinfo ja paljude muude teemade kohta. Kõige enam hindan just aja planeerimise oskust. Tihtipeale on minu kalender täis erinevaid laagreid, koolitusi, kohtumisi erinevates linnades ja tähtaegu. Kõik see nõuab aega ja head aja planeerimist.

Anna teistele noortele paar soovitust, miks nad võiksid vabatahtlikuna mõne valdkonna arengusse panustada. 

  • Võib tunduda, et vabatahtlik olla on raske ja tuleb väga palju oma vaba aega ära anda, aga tegelikult see avab uksed, mis muidu ei avaneks kunagi. Läbi erinevate vabatahtlike organisatsioonide kaudu leiad lõpuks selle valdkonna, mis Sind päriselt huvitab.
  • Tänu nendele organisatsioonidele on Sul võimalus proovida nö ameteid, mida muidu proovida ei saaks.
  • Kõigele sellele lisab vürtsi ka nö sisemine põlemine, mida saad vabatahtlikuna tunda. Selleks, et aru saada, millest jutt, tuleb seda ise kogeda.

Artikkel on koostatud 2018. aastal.

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend