fbpx

Intervjuu Lii Urbiga: 10 küsimust ja 10 vastust noortest, ettevõtlikkusest ja tulevikust

18.11.2020
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Lii Urb on Lääneranna vallast pärit noor, kellel on oma noore ea kohta hulganisti kogemusi ja kes panustab oma piirkonna noortesse nii Lääneranna Noortevolikogu, Lihula Gümnaasiumi õpilasesindus kui ka  MTÜ Kõmsi Külaseltsi tegevuse raames. Küsisime Liilt 10 küsimust, loe ise, mida Lii vastas!

⭐️Kuidas sai Sinust aktiivne noor?
Ma arvan, et minust sai aktiivne noor esialgu tänu minu emale. Ta on juba aastaid olnud kohaliku elu edendaja, algatanud erinevaid projekte ja korraldanud mitmeid üritusi. Tihti olin nooremana temaga kaasas ja abiks nii palju, kui oskasin ja sain. Aja jooksul sai sellest mulle kui eluviis – tegeleda kõigega, millega võimalik ja aidata teisi igal võimalusel.

Lisaks veel sai minust aktiivne noor tänu mu sõpradele, kes ikka aeg ajalt midagi korraldasid. Võimalusel lõin ma kaasa ja sellega jäin ka teistele silma. Niimoodi jõudsin ma ka Lääneranna Noortevolikogu algatusgruppi.

⭐️Mis Sind motiveerib?
Mind motiveerivad mu pere ja sõbrad. Nende enda positiivne suhtumine, tegutsemine ja julgustamine on alati mulle jõudu ja motivatsiooni andnud. Veel motiveerivad mind erinevate teadmiste ja kogemuste kogumine, kuna minu jaoks on see kõik tohutult põnev ja huvitav. Ja ka rõõmsate nägude nägemine peale pikka ja rasket loomisprotsessi on üheks rajal hoidjaks.

⭐️Miks on noorte osalus, kaasatus ja arvamusega arvestamine Sinu arvates oluline?
Noored on siiski meie kõigi tulevik ja nende arvamusega arvestamine, nende kaasamine ja osalus on olulised, kuna siis saavad nad juba varakult hakata meie tulevikku kujundama ja vormima paremuse suunas.

See annab neile motivatsiooni ja ütleb, et nende arvamus loeb, nende heaolu loeb ja neil on võimalus ka ise midagi vägevat ja head ära teha. Noorte kaasamine ja kuulamine annab neile motivatsiooni tegutsemiseks ja edasi minemiseks. Ja kes teab, äkki on nende kaasamine eeskujuks neile endale, et ka tulevikus arvestataks järgmiste põlvkondadega.

⭐️Aga noorte ettevõtlikkus?
Noorte ettevõtlikkus on oluline, kuna see on noorte osaluse ja algatuse baas. Selleks, et kusagil kaasa rääkida ja midagi kaasa teha, tuleb see ise ette võtta. Ise midagi algatamine on kõige kiirem tee probleemi lahendamiseks ja unistuste täide viimiseks. Kui noor ise ei näita üles huvi millegagi tegeleda, on ka teistel teda raske erinevatesse tegevustesse kaasata.

⭐️Millised on Sinu arvates tänaste noorte info- ja osalusvajadused?
Arvan, et tänapäeva noored tahavad ligi pääseda just sellisele infole, mis kajastab noorte endi ettevõtmisi ning suunab neid huvitavate ettevõtmiste ja tegevuste juurde. Nendega erineva info jagamine näitabki, et neil on võimalus kuskil kaasa lüüa, midagi vägevat ära teha või lihtsalt midagi vahvat kogeda.

⭐️Oskad ehk välja tuua mõne praktilise soovituse noortele kogukonnas toimuva noortega seotud teemade arendamiseks, edendamiseks?
Minu soovitus on, et hakka selle ideega tegelema, mille peale sa oled juba mõnda aega mõelnud! Kui sul on ideid millegi arendamiseks või loomiseks, räägi sellest oma sõpradele või näiteks kohalikele noorsootöötajatele ja sa ei kujuta ettegi kui kiiresti hakkab see unistus teoks saama! Rääkides kohalike noorsootöötajatega annad sa ka neile aimu, millest sinu kandi noored tegelikult unistavad ning noortejuhid on alati valmis idee teostamisega aitama.

Lisaks, ära unusta end kurssi viia kõige hiljutisemate uudisetga noorsootöö valdkonnas. Ei või iial teada, millal avaneb hea võimalus projekti kirjutamiseks või näiteks üritustel osalemiseks või nende korraldamiseks.

⭐️Kuidas saaks kõlama kõikide noorte, st ka passiivsemate ja vähemusgruppide, hääle?
See on üks väga hea küsimus ja tegelikult väga vajalik tegevus. Kõige parem oleks ilmselt otse nende juurde minna ja uurida, mida nad sooviksid ja millest nad puudust tunnevad.
Tähtis on ka näidata noortele, et ollakse iga kell valmis nendega tegelema ja nende muresid kuulama. Noortega tuleb suhelda õigetel teemadel, et saada teada arvamused, ideed ja ka murekohad.

Noori tuleb noori puudutavatesse teemadesse võimalikult palju kaasata, sest nii, kuuldakse nende arvamusi ja ideid. Niimoodi on võimalik teha noorte hääl kuuldavaks. Nende endi jaoks üksinda oleks see ülesanne päris keeruline, aga nad saaksid hakkama. Selleks, et noorte hääl saaks kiiremini kuuldavaks, on vaja neil ka täiskasvanute tuge ja abi.

⭐️Milline oli noorte elu 10 aastat tagasi?
Ilmselt vähe igavam kui hetkel, kuna neid võimalusi ei olnud tegelikult nii palju kui meil on. Paljud erinevad organisatsioonid ja fondid on viimase 10 aasta jooksul alguse saanud või kõvasti arenenud ja loonud noortele uusi võimalusi oma hääle kuuldavaks tegemisel ja endale meelepäraste asjadega tegelemisel.

⭐️Millised on noored/noorus Sinu arvates 10 aasta pärast – mis on muutunud ja kas on?
Kindlasti on uusi võimalusi juurde tulnud, maailm ju areneb pidevalt ja seda teevad ka noored. Seetõttu on nad ilmselt ka ettevõtlikumad ja teadlikumad kõigest, mis nende ümber toimub.

Loodetavasti on noored jätkuvalt vähemalt sama aktiivsed kui praegu, võib-olla isegi aktiivsemad. Ning nende arvamustega arvestatakse alati, neid kuulatakse ja nad on ise valmis rääkima. Tulevikus (ilmselt lähitulevikus) tehakse kõike noortega, mitte ainult noortele.

⭐️Mis on Sinu suurim unistus seoses noortega/ noorte eluga?
Seoses noorte ja nende eluga on minu suurim unistus, et kõik oleksid piisavalt julged, et midagi ette võtta, vahet pole, mis olukorras. Olgu see uue tehnika muretsemine kohalikku noortekeskusesse, õpilasfirma loomine või kiusamise takistamine. Millegi ette võtmine viib elus edasi.

Lisaks unistan, et keegi ei jääks märkamata: keegi ei jääks oma muredega üksi ja nendega tegeletaks; ükski hea noor ja tegu ei jääks kiidusõnadeta; kõigist hoolitakse ja kõiki sallitakse. Hoides noori positiivsetena, hoiame ka oma tuleviku erksa ja säravana.

See artikkel on valminud Noorsootöö nädal 10 #looniseomaelu raames, mis toimus 23.-30.november 2020. Vaata rohkem noorsootoonadal.ee

2020. aasta noorsootöö nädala teavitustegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend