Kutsume aktiivseid ja kaasatud noori osalema üritusel #YEYS2023

21.11.2022
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Kas olete valmis meie iga-aastaseks ürituseks „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“, kus õpilased kogu Euroopast saavad avaldada arvamust kodanikuaktiivsuse kohta osalusdemokraatias? Kui jah, siis liituge meiega!

Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ korraldatakse juba 14. korda ja üle kolme aasta taas füüsilise kohalviibimise vormis. See toimub pealkirja „Noorte dialoogid demokraatia teemal“ all 23.–24. märtsil 2023.

Arvestades, et üritus toimub pärast aastat, mil on domineerinud Ukraina kriis, ohud rahumeelsele riigikorraldusele ning ettearvamatud ühiskondlikud ja majanduslikud probleemid, mis põhjustavad süsteemseid muutusi, keskendutakse seekordsel üritusel sellele, kuidas suurendada teadlikkust demokraatlikest väärtustest, julgustades samal ajal kriitilist mõtlemist, noorte võimestamist ja noorte osalemist.

Ürituse käigus osalevad õpilased mitmetel seminaridel ja interaktiivsetel üritustel, et nad saaksid esitada soovitusi, mis edastatakse Euroopa institutsioonidele ning kõrgetasemelistele Euroopa poliitikakujundajatele ja otsustajatele.

Registreerumine on käimas ning kandideerida võivad koolid kõigist ELi liikmesriikidest ja seitsmest kandidaatriigist (Albaania, Moldova, Põhja-Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia, Türgi ja Ukraina). Kui olete keskkooliõpetaja ja õpetate 16–18aastaseid õpilasi, võite saata taotluse 2023. aasta üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ osalemiseks.

Taotluste esitamise tähtpäev on 30. november 2022.

Kuidas kandideerida?

Osaleda soovivad koolid peavad täitma taotluse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee veebisaidil.

Igast riigist valitakse juhuslikkuse põhimõttel üks kool. Valitud koolidel palutakse valida osalema kolm eelistatult eelviimase klassi õpilast ja üks sama kooli õpetaja, kes neid juhendab.

Ürituse eel külastavad komitee liikmed iga väljavalitud kooli, et õpilasi ja õpetajaid ürituseks ette valmistada. Enne külastusi saadetakse koolidele dokumendid ja õppematerjal.

Olete oodatud ainulaadsest kogemusest osa saama!

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust:

EMSK pressiosakond – Agata Berdys
32 (0) 2 546 9476
agata.berdys@eesc.europa.eu

_______________________________________________________________________________

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tagab organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvate majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindatuse. Komitee on nõuandev organ, mis loodi Rooma lepinguga aastal 1957. Komitee nõuandev roll võimaldab selle liikmetel ja seega organisatsioonidel, mida nad esindavad, osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis.

_______________________________________________________________________________

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend