fbpx

Kust saada kogemusi ja kuidas see sulle tulevikus kasulik on?

Stardiplats on luubi alla võtnud kogemused ja kogemustest õppimise. Nii keskendumegi sellele, kust saada kogemusi ja kuidas need võiksid sulle tulevikus kasuks olla.

Üks tavapärasemaid võimalusi uute kogemuste saamiseks on proovida midagi uut. See tähendab, et me teeme midagi, mida me tavapäraselt ei teeks. Näiteks õpime mõne muusikapilli selgeks või leiame endale uue hobi! Küll aga võib uute kogemuse saamiseks olla veel mitu erinevat võimalust.

Kogemused läbi vabatahtliku tegevuse  

Uusi asju saab proovida näiteks läbi vabatahtliku tegevuse. Mis siis, et vabatahtliku tegevuse ees tasu ei saa, kuid see-eest saab küllaga uusi kogemusi, uusi teadmisi-oskusi ning sõpru-tuttavaid. Samuti ei eelda vabatahtlik tegevus, et see maksaks sinu jaoks midagi. Vastupidi – see on sulle ju täiesti tasuta! Kes või mis on vabatahtlik, sellest saad lugeda juba Stardiplatsi artiklist.
Seega – uuri, kas sinu kodukohas otsitakse vabatahtlike ja mine vabatahtlikuks.

Kogemused kohalikust noorteorganisatsioonist

Lisaks kusagile vabatahtlikuks minemisel võib alati panustada mõne kohaliku piirkonna noorteorganisatsiooni töösse! Näiteks võid ühineda oma kooli õpilasesinduse või kodukoha noortevolikoguga! Nii õpilasesinduses kui noortevolikogus saad uusi kogemusi osaluse ja kaasatuse teemadel – saad esindada ennast ja teisi noori, aidata kaasa kohalike noorte elu edendamisele ja piirkonna elu planeerimisele jne! Kõik need kogemused on seotud otsustuses osalemisega ja noorte kaasamisega!

Kogemused õpilasfirmast

Uusi ja kasulikke kogemusi saad ka ettevõtlusest! Nii on Eestiski juba päris palju õpilaste enda poolt loodud firmasid, mida kutsutakse õpilasfirmadeks. Nii saad juba kooliajal arendada välja oma ettevõtte! Need on kogemused, mida ka paljud täiskasvanud täna tahaksid! Kuidas oma õpilasfirma luua, sellest saad lugeda Stardiplatsi õpilasfirmade loomise artiklist.

Kuidas sellised kogemused tulevikus kasulikud on?

Loogika on siin lihtne. Mida rohkem on sul kogemusi, seda rohkem on sul ka teadmisi ja oskusi, mida tulevikus ülikoolis või tööturul käiku lasta! Ehk kui sa oled juba koolieas loonud oma õpilasfirma, tead ja tunned ettevõtlusmaastiku juba noorusest alates, siis täiskasvanuks saades on sul ettevõtluse kogemus olemas juba oluliselt varem kui teistel! Kandideerides ettevõtlusvaldkonnas annab see sulle suure eelise teiste kandidaatide ees!

Sama kehtib ka õpilasesinduse või noortevolikogu töös osalemise kogemusega. Mõtestades saadud kogemused läbi, on sul juba olemas oskused ja teadmised, mida teised veel otsivad ja endas arendavad – seetõttu oled tööle kandideerides palju tugevam kandidaat! Puutudes kokku valla- või linnavolikogu tööga (just noortevolikogude puhul puutuksid sellega kokku), saad kasulikud kogemused kogukonna elu kujundamisest, otsuste tegemise protsessist ning oskuse kaasata nii noori kui ka teisi!

Seega – kasutada tuleks kõiki saadud kogemusi!
Küll aga ei tohi unustada, et kogemusest on kasu siis, kui sa oled sellest ka midagi õppinud, seda analüüsinud ja sellest ka järeldused teinud! Kuidas seda teha? Sellest saad lugeda siin!

Parim viis saadud kogemused enda kasuks tööle panna, on kirjutada need üles Stardiplatsi CV-s!

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus