fbpx

Kust leida toetust oma idee teostamiseks?

Sul on idee, aga see jääb teostumata, kuna sa ei leia toetust oma idee ellu viimiseks?

Teeviit toob välja erinevad fondid ja programmid, mis aitavad sul oma idee kas kohalikul või riiklikul tasandil ellu viia. Mõtle, mida sa soovid teha ning vali olenevalt oma eesmärgist sobiv programm. Kõikidel programmidel on oma kontaktisikud, kellega sa saad konsulteerida oma projektiidee osas.


Kui sul on soov arendada noorte osalust või panustada kodukoha arengusse, siis võiksid Sinu valikus olla just need programmid:

 • Noorte projektikonkurss Ideeviit

Projektikonkurssi Ideeviit eesmärk on toetada noorte ettevõtlikkust ja osalust. Projektikonkursiga toetatakse noorte ideede elluviimist, mis on suunatud teadlikkuse tõstmisele neid huvitavates valdkondades, näiteks: koolituste, sündmuste, (veebi)seminaride, töötubade, konverentside vms vormis. Ideeviit pakub projektide arendamiseks nõustamist, tuge ja rahalisi vahendeid. Loe täpsemalt Ideeviida lehelt SIIN. Uus taotlusvoor juba 2021. aastal, seniks jälgi Ideeviida kodulehte.

 • Euroopa Solidaarsuskorpuse programm (“Noorte solidaarsusprojektid”)

Solidaarsusprojekte saavad algatada ja ellu viia noored vanuses 18-30 vähemalt 5-liikmelises grupis. Solidaarsusprojekti aluseks on noorte poolt valitud ühiskondlik probleem, mille lahendamiseks on neil oma kogukonnas välja pakkuda hea lahendus. Noored mõtlevad välja ja viivad ise ellu 2-12 kuu pikkuse tegevusplaani ja saavad selle jaoks taotleda kuni 6000€ toetust. Programmi koordineerib SA Archimedese noorteagentuur ja täpsem info on leitav SIIN.

 • Põhjamaade laste ja noorte programm NORDBUK

NORDBUK programmi on oodatud laste ja noorte omaalgatuslikud projektid, mis toetavad nende osalust ühiskonnas poliitiliselt, kultuuriliselt ja sotsiaalselt. Eestist on võimalik osaleda juhul kui on kaasatud vähemalt 3 Põhjamaa riiki. Loe täpsemalt programmi kodulehelt SIIT.

 • Noorte osaluse fond

Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega. Osaluse fond toetab projekte uute osalusvõimaluste loomiseks, olemasolevate osalusvormide arendamiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste vahelise koostöö edendamiseks.  Täpsem info SIIN. Uus taotlusvoor juba 2021 veebruaris.

 • Kohaliku Omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku Omaalgatuse programm sobib suurepäraselt plaanile, mis toetab tugevate ja omaalgatustel põhinevate kogukondade tekkimist ja püsimist. Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Varasemalt KÜSKi poolt koordineeritud programm on alates 2018. aastast maakondlike arendusorganisatsiooni koordineerida.  Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile. Taotlusvormid ja informatsioon taotlemisest on avalikustatud maakondlike organisatsioonide kodulehekülgedel.

 • Omaalgatusfondid kohalikul tasandil

Sa võid alati uurida oma kodukoha noorsootöötaja käest, kas Sinu kohalikul omavalitsusel on olemas fond omaalgatuste toetamiseks.

 • Kaasav eelarve

Kaasav eelarve on kohalike omavalitsuse meede, et kaasata omavalitsuse elanike. Kaasava eelarve suurus ning kord sõltub omavalitsusest.  kõik elanikud saavad kaasavas eelarves ideid esitada, ideedeks on enamasti investeeringuprojektid, kõik omavalitsuse elanikud saavad ideede üle hääletada ning hääletustulemus on omavalitsuse jaoks siduv


Kui Sinu eesmärk ja ambitsioon on suurem, siis võiksid uurida just nende programmide võimaluste kohta:

 • Erasmus+

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014-2020, mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas. rasmus+: Euroopa Noored programmist saavad toetust taotleda mitmesugused MTÜ-d ja SA-d, avalik-õiguslikud juriidilised isikud (nt kool, noortekeskus) ja ettevõtted (piiratud võimalused) ning ka mitteformaalsed noortegrupid – peamine, et projekti fookuses oleks noorte mitteformaalne õppimine ja/või noorsootöö arendamine. Loe taotlemise kohta täpsemalt iga tegevusvõimaluse juurest.

 • Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK)

KÜSKi põhiliseks eesmärgiks on suurendada Eestis avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste tegevusvõimekust. Peamiselt teeb ta seda erinevate temaatiliste taotlusvoorude ja konkursside kaudu, võimaldades vabaühendusel kas iseenda või kogukonna arendamiseks toetust küsida. Samuti märkab KÜSK tegusaid ühinguid ja ettevõtmisi ka ise ning annab parimatele iga-aastaselt stipendiumi näol tuge. Täpsem info SIIN.

 • Briti Nõukogu

Briti Nõukogu pakub partnerlust, mis nende sõnul võib tähendada kõike: „partnerlus meiega võib tähendada kõike, alates lihtsast ürituse toetamisest ja lõpetades pikaajalise koostööga. Jõudude ühendamine Briti Nõukoguga toob meie partneritele käegakatsutavat kasu.“


Kui Sa soovid arendada oma ühingu tegevust, siis võivad abiks olla just need toetused:

 • Mittetulundustegevuse toetus kohalikul tasandil

Kohalikud omavalitsused pakuvad mitmeid toetusi mittetulundustegevuste toetamiseks eri valdkondades. Uuri kindlasti oma kohaliku omavalitsuse kodulehelt täpsemat informatsiooni!


Kui Sind kõnetavad sellised märksõnad nagu ühiskondlik algatus ja sotsiaalne ettevõtlus, siis võivad olla just need programmid sulle:

 • NULA ühiskondlike algatuste inkubaator

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori on käivitanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega. NULA inkubaatoris osalevad nutikad, mõjusaid ja uuenduslikud ideed, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme. Loe rohkem SIIN.

 • Changemakers Academy

Changemakers Academy on Briti Nõukoguga koostöös korraldatav sotsiaalse ettevõtluse konkurss, mille eesmärk on tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, ühendada eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ja anda noorele võimalus teha esimesi samme ettevõtlusmaailmas koos mentori ja ettevõtja abiga, õppides turundamist. Loe rohkem SIIN.


Kui soovid leida toetust oma loovale projektile, siis võivad Sulle abiks olla sellised võimalused:

 • Hooandja

Hooandja on ühisrahastusplatvorm, kust on võimalik koguda oma loomingulisele ideele rahalist toetust. Tegemist ei ole heategevuse keskkonnaga, vaid iga toetuse eest pakub idee autor midagi vastu, mis on seotud ka ideega. Vaata täpsemalt Hooandja kodulehelt SIIT.

Loodame, et leiad enda ideele kõige sobivama programmi. Teeviit soovib edukat ideede elluviimist!

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus