Kust leida toetust oma idee teostamiseks?

Sul on idee, aga see jääb teostumata, kuna sa ei leia toetust oma idee ellu viimiseks?

Stardiplats toob välja erinevad fondid ja programmid, mis aitavad sinu ideel kas kohalikul või riiklikul tasandil ellu viia. Mõtle, mida sa soovid teha ning vali olenevalt oma eesmärgist sobiv programm. Kõikidel programmidel on oma kontaktisikud, kellega sa saad konsulteerida oma projektiidee osas.

Kui sul on soov arendada noorte osalust või panustada kodukoha arengusse, siis võiksid Sinu valikus olla just need programmid:

 • Noorte omaalgatuslike ideede projektifond „Nopi üles“

Sul on idee ja soovid seda oma kodukohas koos teiste noortega selle ellu viia? Selleks on olemas noorte piirkondlikute ideede projektifond Nopi Üles! Fond on mõeldud 7-26 aastaste noorte kogukondlike omaalgatuslike ideede elluviimise toetamiseks. See tähendab seda, et noored ise avaldavad soovi oma kodukohas ise midagi põnevat teha ja esitavad ise projektitaotluse. Täpsem info leitav SIIN ja SIIN.

 • Noorte osaluse fond

Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega. Laiemalt toetatakse projekte uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste (sh osaluskogude) vahelise koostöö arendamiseks. Täpsem info SIIN.

 • Kohaliku Omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku Omaalgatuse programm sobib suurepäraselt plaanile, mis toetab tugevate ja omaalgatustel põhinevate kogukondade tekkimist ja püsimist. Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Varasemalt KÜSKi poolt koordineeritud programm on alates 2018. aastast maakondlike arendusorganisatsiooni koordineerida.  Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile. Taotlusvormid ja informatsioon taotlemisest on avalikustatud maakondlike organisatsioonide kodulehekülgedel.

 • Omaalgatusfondid kohalikul tasandil

Sa võid alati uurida oma kodukoha noorsootöötaja käest, kas Sinu kohalikul omavalitsusel on olemas fond omaalgatuste toetamiseks.

Kui Sinu eesmärk ja ambitsioon on suurem, siis võiksid uurida just nende programmide võimaluste kohta:

 • Hasartmängumaksu Nõukogu

Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) on Riigikogu loodud organ hasartmängumaksu laekumistest toetuste jagamiseks spordi-, kultuuri-, teadus-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini- ja hoolekandeprojektidele. HMN-ist on võimalik taotleda projektitoetust väga erinevates valdkondades – leia enda projektiideele sobiv valdkond ja prioriteet. Täpsem info SIIN.

 • Erasmus+

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014-2020, mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas. rasmus+: Euroopa Noored programmist saavad toetust taotleda mitmesugused MTÜ-d ja SA-d, avalik-õiguslikud juriidilised isikud (nt kool, noortekeskus) ja ettevõtted (piiratud võimalused) ning ka mitteformaalsed noortegrupid – peamine, et projekti fookuses oleks noorte mitteformaalne õppimine ja/või noorsootöö arendamine. Loe taotlemise kohta täpsemalt iga tegevusvõimaluse juurest.

 • Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK)

KÜSKi põhiliseks eesmärgiks on suurendada Eestis avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste tegevusvõimekust. Peamiselt teeb ta seda erinevate temaatiliste taotlusvoorude ja konkursside kaudu, võimaldades vabaühendusel kas iseenda või kogukonna arendamiseks toetust küsida. Samuti märkab KÜSK tegusaid ühinguid ja ettevõtmisi ka ise ning annab parimatele iga-aastaselt stipendiumi näol tuge. Täpsem info SIIN.

 • Briti Nõukogu

Briti Nõukogu pakub partnerlust, mis nende sõnul võib tähendada kõike: „partnerlus meiega võib tähendada kõike, alates lihtsast ürituse toetamisest ja lõpetades pikaajalise koostööga. Jõudude ühendamine Briti Nõukoguga toob meie partneritele käegakatsutavat kasu.“

Kui Sa soovid arendada oma ühingu tegevust, siis võivad abiks olla just need toetused:

 • Noorteühingute aastatoetus

Noorteühingu aastatoetuse eesmärgiks on noorteühingute võimekuse tõstmine ja noorsootöö ning noortepoliitika riiklike eesmärkide saavutamine. Noorteühingute aastatoetus on suunatud noorteühingutele, kelle põhikirjaline eesmärk on noorsootöö korraldamine ning mis tegutseb vähemalt 5 maakonnas, millel on vähemalt 500 liiget ning mille liikmetest vähemalt 2/3 on noored. Täpsemat infot leiad SIIT.

 • Hasartmängumaksu Nõukogu

Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) on Riigikogu loodud organ hasartmängumaksu laekumistest toetuste jagamiseks spordi-, kultuuri-, teadus-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini- ja hoolekandeprojektidele. HMN-ist on võimalik taotleda projektitoetust väga erinevates valdkondades – leia enda projektiideele sobiv valdkond ja prioriteet. Täpsem info SIIN.

 • Mittetulundustegevuse toetus kohalikul tasandil

Kohalikud omavalitsused pakuvad mitmeid toetusi mittetulundustegevuste toetamiseks eri valdkondades. Uuri kindlasti oma kohaliku omavalitsuse kodulehelt täpsemat informatsiooni!

Kui Sind kõnetavad sellised märksõnad nagu ühiskondlik algatus ja sotsiaalne ettevõtlus, siis võivad olla just need programmid sulle:

 • NULA ühiskondlike algatuste inkubaator

NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori on käivitanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega. NULA inkubaatoris osalevad nutikad, mõjusaid ja uuenduslikud ideed, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme. Loe rohkem SIIN.

 • Changemakers Academy

Changemakers Academy on Briti Nõukoguga koostöös korraldatav sotsiaalse ettevõtluse konkurss, mille eesmärk on tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, ühendada eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ja anda noorele võimalus teha esimesi samme ettevõtlusmaailmas koos mentori ja ettevõtja abiga, õppides turundamist. Loe rohkem SIIN.

Loodame, et leiad enda ideele kõige sobivama programmi. Stardiplats soovib edukat ideede elluviimist!

 

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus