Kuidas sai alguse noorteinfobränd Teeviit?

28.11.2021
Maris Praats, sisuloome tiimijuht

Noorteinfoportaal  Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas. Portaalis on võimalus lugeda noorte kogemuslugusid, leida vajalikud kontaktid nõu ja abi saamiseks ning saada infot pakkumiste ja sündmuste kohta. Teeviit sisutegevus toimub teemakuude põhimõttel ning iga kuu on fookuses konkreetne teema, loe Teeviit teemakuudest.

Kuidas sai alguse Teeviit?

Paljud ilmselt ei tea Teeviit taustalugu ehk kuidas noortele suunatud infomessist, mis toimus ligi 20 aastat tagasi, sai ühel hetkel veebipõhist infot vahendav infokanal ehk noorteinfoportaal Teeviit. Nimelt on noorte ja ka kogu ühiskonna infotarbimise harjumused ajaga muutunud. On toimunud digitaliseerumine, rohkelt kasutatakse sotsiaalmeediat ning infot hangitakse peamiselt veebist. 

Muutusele eelnes ka teemavaldkonna analüüs, mis näitas, et noored eelistavad tarbida infot veebipõhiselt. Just sel põhjusel „kolis“ noorteinfomess Teeviit veebi ja noortele vahendatakse infot veebilehel ning sotsiaalmeediakanalites. Märksõnad „noorteinfo“ ja „Teeviit“ on olnud Eestis koos kasutusel pikka aega ning rõõm on tõdeda, et veeb ja selle teised kanalid on suure jälgijaskonnaga. 

Millega tegeleb Teeviit?

Teeviit ja selle hallatavad sotsiaalmeediakanalid ning veebileht koondavad ja vahendavad noortele infot neile arusaadavas keeles ning kujul. Teeviit on Haridus- ja Noorteameti noorteosakonna poolt koordineeritav tegevus. 

Noorteinfo puhul on oluliseks ka kvaliteet, usaldusväärsus ja asjakohasus ehk et info peab olema õige ja kontrollitud. Teeviit teeb koostööd kümnete ja kümnete partneritega, et erinevatel teemadel noortele infot vahendada, näiteks vaimse tervise, tervise, finantsteadlikkuse ühiskondliku aktiivsuse, tööhõive ja paljude teiste teemade kohta. Portaal on kakskeelne, so eesti ja vene keelne. 

Teeviit partnerid on ametid, ministeeriumid, MTÜd, SAd, erasektori ja riigitasandi organisatsioonid, näiteks MTÜ Peaasi, Finantsinspektsioon, Eesti Noorteühenduste Liit, Sotsiaalministeerium ja paljud teised. Samuti toimuvad Teeviit eestvedamisel sündmused, töötoad, veebinarid, seminarid ja aktiivselt rakendatakse sotsiaalmeediakanaleid, nt Facebook, Instagram, Tik-Tok, Youtube, V-Kontakte

Miks peate oluliseks noorteinfot jagada just sellisel kujul?

Tuleb ju tõdeda seda, et noortega tuleb „rääkida“ neile sobivas keeles ja rakendada selleks neid kanaleid, mida kasutavad noored. See teebki noorteinfo noorteinfoks, kuna esil on noorte vajadused ja huvid. Reaalsus on ju see, et suur osa noorematest noortest pigem ei hangi infot näiteks ametiasutuste ja/või teenusepakkujate veebidest, vaid otsivad atraktiivsel kujul veebipõhist infot ja otsesuhtlust nii noorsootöötajate ning spetsialistidega, et saada oma küsimusele vastus näiteks kujunduse, video, sotsiaalmeedia postituse või hoopis vestluse kaudu. 

Miks on oluline noorte kaasatus ja kuidas Teeviit noori kaasab noorteinfo arendamisse?

Just nagu koosnevad sõnad „noorteinfo“ ja „noorsootöö“ sõnast „noor“, on mõlema puhul olulisemaks põhimõtteks noorte kaasamine ehk kõike planeeritakse, teostatakse ja analüüsitakse koos noortega. Sihtgrupi kaasamine on oluline, sest nemad teavad, mida on vaja, mis töötab ja mis mitte. 

Oma tegevuse raames on Teeviit näiteks küsinud teemade kajastamise osas sisendit kuupõhise kalendri koostamisel. See tähendab seda, et iga kuu on fookuses üks konkreetne teema, mida käsitletakse süvitsi. Samuti viisime läbi kevadel küsitluse vene keelt kõnelevate noorte hulgas, et nende ootustele ja vajadustele paremini vastata. Tegevus tegevuse haaval kaasame noori ja arendame erinevaid tegevusi.  

Kuidas veel noored saavad kaasa lüüa?

Teeviit on oma tegevuses kindlasti eriline, kuna kaasab igapäevaselt üle 30 noore, seda nii portaalis avalduvate artiklite toimetamisel ja nende avaldamisel, sotsiaalmeedia plaani koostamisel ning postituste tegemisel ja paljude muude tegevuste juures. Kokku on meil neli tiimi, so sisuloome tiim, sotsiaalmeedia tiim, vene keele tiim, sündmuste tiim. Alustasime vabatahtlike kaasamisega 2018 ning tänaseni on noored huvitatud vabatahtlikuna panustama ning vabatahtlike panus täieneb pidevalt. Samuti on Teeviit juures pea kaks korda aastal ülikoolist praktikandid, kes aitavad kaasa oma tegevusega kas sisuloomes või sündmuste korraldamisel. Teeviit vabatahtlike tiimiga liitumiseks võib võtta julgelt ühendust teeviit@harno.ee või jälgida meie kanalitest sellega seotud üleskutseid. 

Kuidas on noorel võimalik saada osa tegemistest?

Kuna tegemisi on mitmeid, siis tasub hoida silm peal sotsiaalmeedial ja veebilehel. Korraldame noortele sündmusi, kampaaniaid, veebinare, otseülekandeid ja portaalist saab lugeda artikleid ning voogedastusplatvormilt taskuhäälinguid. Samuti ilmub meil iga kuu uudiskiri, mis toob olulisemad tegevused otse e-maili peale. 

Kust leiab rohkem infot?

Kirjutas noorteinfo ekspert Kadri Koort toimetas sisuloome- ja koostöösuhete tiimi liige Mariliis Lulla 2021. aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend