fbpx

Kuidas mõtestada kogemust ja kogud tagasisidet?

Tegevuse järgselt võimalda osalejatel oma kogemusi kirjalikult, suuliselt või piltlikult väljendada,  suurendades ja toetudes seeläbi osaleja isiklikku õpikogemust. Planeeri, valmista ette, leia võimalus ja  aeg mõtestada kogemust. Küsi kindlasti osalejatelt ja korraldustiimilt tegevuse järgselt tagasisidet, mis  võimaldab edaspidi tegevusi veel paremini planeerida ja ellu viia. Tagasisidet ei tohi karta! 

Igaüks meist teab, mis on kogemus. Kui aga peaksime selgitama teistele, mida tähendab kogemus, tuleks appi  võtta mõisted nagu „olukord“ või „meid ümbritsev keskkond“. Lihtsalt öeldes on kogemus see, kui me teadvustame,  mis olukorras me oleme ja missugune on meid ümbritsev keskkond. Kogemusest õppimine tähendab aga  kogemustest saadud teadmiste ja oskuste mõistmist ja mõtestamist. Kogemusõppes õpivadki inimesed tegevuste  – ehk kogemise – abil. See on protsess, mis aitab meil luua teadmised, omandada oskused või väärtused vahetu  kogemuse abil. Kogemusõppe puhul on aga oluline, et tegevus, mida teed, oleks sinu jaoks oluline ja  tähendusrikas. 

Kogemusest õppimise 4 sammu: 

1. Kogemusõppes on esimeseks sammuks mõelda, mis on sinu jaoks oluline ja tähtis ning seejärel tuleb seda  teha ehk hankida kogemus sulle olulisel teemal. 

2. Pärast tegutsemist on järgmiseks sammuks arutleda üksi või grupis saadud kogemuse üle – mis toimus ja  kuidas toimus. Justkui võtaksid sama kogemuse juppideks lahti ja vaataksid kõik jupid eraldi läbi. 

3. Kolmanda sammuna tuleb oma kogemus mõtestada – proovid leida põhjendusi ehk miks juhtus nii nagu  juhtus ja miks läks just nii nagu läks. 

4. Neljanda ja viimase sammuna tekivad järeldused – me saame aru, miks läks nii nagu läks ning me oskame  järgmisel korral seda juba ette näha või ära kasutada! Ehk siis me loome järeldused ja tulemused, mida  tulevikus juba kasutada. 

Mõtestamist toetavad võimalused: avatud arutelud, grupitöö, (veebipõhine) kogemuste pagas, kogemuslugu,  artikkel, arvustus, lühifilm, otseülekanne, blogipostitus.  

Tegevuste korraldajatel, külalistel ja esinejatel võimalus saada osalejatelt tagasisidet, mis aitab arendada ja  parendada erinevaid sihtgrupile suunatud tegevuste nagu näiteks töötubade, veebiseminaride, arutelude,  mõttetalgute, külaskäikude ja teiste sündmuste sisu ootustega ja õpieesmärkidega rohkem kooskõlla. 

Tagasiside 4 sammu: 

1. Valmista ette konkreetne plaan, kuidas soovid osalejatelt tagasisidet saada ja/või küsida. 

2. Tagasiside olgu pigem lühike ja konkreetne, kui pikk ja väga palju aega nõudev – kasuta nutikaid lahendusi  ja huvitavaid võimalusi selle kogumiseks ning kokkuvõte loomiseks. 

3. Analüüsi tagasisidet ning jaga peamisi tulemusi ka tagasiside andjatega. 

4. Arvesta osalejate tagasisidega edasiste tegevuste planeerimisel ja planeeri parendused. 

Tagasiside küsimise võimalused: avatud arutelud, veebipõhine küsimusik, märksõnapilv, kollane-punane roheline meetod. 

Tagasiside kogumine ja järeltegevused võimaldavad osalejal muuta kogemuse õppimiseks ja kogetu  kinnistada. Ära unusta seda, et kui kogud tagasisidet, pead ka osalejatele andma tulemustest ülevaate! 

Koostanud noorteinfoportaal Teeviit poolt noorsootöö nädala raames. 

Loe veel sarnasel teemal:

Meie partnerid

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus