fbpx

Kuidas kirjutada sisuartiklit?

01.01.2022
Maris Praats, sisuloome tiimijuht

Sisuartikkel põhineb kontrollitud faktidel ning on uudisele sarnase ülesehitusega. Sisuartikkel vastab küsimustele: mis? kus? millal? kuidas? miks?. Eesmärk on tutvustada uut valdkonda või mingit sündmust. Sisuloos ei ole autori enda arvamust käsitletavast teemast vaid keskendutakse faktidele. Oluline on objektiivsus, neutraalsus ja tasakaal erinevatele osapoolte arvamuste vahel. Sisuartikli puhul on oluline, et selle autor vahendab ennekõike teavet, mis huvitab avalikkust, võtmata ise selle suhtes mingit seisukohta. 

Soovituslik sisuartikli ülesehitus

1) Pealkiri – lühike, täpne, lööv, tähelepanu tõmbav (5–7 sõna, 1-2 rida).

Hea pealkiri ütleb alati sedasama, millest räägib juhtlõik. Pealkirjas ei poolitata sõnu, ei kasutata tundmatuid isikunimesid ega lühendeid.

2) Juhtlõik – juhtlõigu ülesanne on äratada tähelepanu, teavitada kõige olulisemast ning luua sobiv meeleolu (võimalikult lühikeselt anda edasi sisuloo teemat, umbes 30 sõna)

3) Teema arendus – materjal esitatakse loogiliselt: tähtsaim öeldakse kohe ära nign seejärel kahanevas järjekorras. Iga lõik sisaldab vaid ühte alateemat. Teema arenduse lõigud on lühikesed (kuni 3 lauset), kõige huvitavam materjal ja ilmekad tsitaadid on uudise alguses.

4) Lisamaterjal – allikad, taustinfo (sündmusele eelnenu, teised analoogsed juhtumid), perspektiiv (mis saab edasi), kommentaarid (tsitaat on öeldu sõnasõnaline edastamine, mis pannakse jutumärkide vahele ning viitama peab ka selle autorile). Taust ja perspektiiv esinevad pikkades lugudes. See on materjal, mis aitab sündmust selgitada, selle arengut jälgida ja põhjendada.

Nipid sisuloo kirjutamiseks:

  • Leia teema, mis sind kõnetab;
  • Tee artikkel ainult usaldusväärsete allikate põhjal;
  • Struktueeri sisulugu ning tee vajadusel tähtsamad kohad nähtavaks;
  • Viita õigele allikale;
  • Leia juurde sobilik pilt;
  • Vajadusel küsi luba artikli kasutamiseks.

Mõned näited Teeviit sisulugudest:

Rohkem infot uudise ülesehituse ja muu kohta leiab ka Tiit Hennoste raamatust “Uudise käsiraamat: kuidas otsida, kirjutada, toimetada ja serveerida ajaleheuudist”.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus