fbpx

Kuidas kirjutada arvamuslugu?

01.01.2022
Maris Praats, sisuloome tiimijuht

Lühidalt öeldes on arvamuslugu mõtete kirjalik väljendamine. Tegemist on veenva arutlusega, kus ei rünnata mitte isikuid, vaid nende arvamusi. Arvamuslugu peab moodustama seotud terviku, järgima õigekirjareegleid ning peegeldama autori seisukohta või hinnangut käsitletava teema osas. Arvamusloos kirjutatakse ka sellest, miks nii arvatakse ja kuidas see arvamus kujunenud on. 

Arvamuslugu sarnaneb arutleva kirjandiga, kuid on lühem ja sisukam.

Arvamusloos on oluline oma mõtete presenteerimine, arutlus ning erinevate teemanurkade avamine. Eesmärk on edasi anda noorte mõtteid ja arvamusi ühiskonnast. Arvamusloo peamiseks omaduseks on autori isikliku, subjektiivse arvamuse avaldamine.  Hea arvamuslugu paneb lugeja kaasa mõtlema, selgitab teatud sündmustega kaasnevaid muutusi ning nende mõju, aitab kujundada keerulises teemas seisukohta, veenab lugejat midagi tegema või muutma, kritiseerib või vastab kriitikale, ennustab, annab juhiseid või soovitusi ning teatud juhtudel(juhtkiri) kajastab ka toimetuse seisukohta ühiskondlikult olulistes küsimustes.

Arvamusloo ülesehitus: 

 • Esmalt mõtle, mida sa arvamusloos öelda soovid ning mis on sinu kirjatüki eesmärk. Võid koostada näiteks mõttekaardi, kus saad ideid genereerida ning leida endale sobivad teemad. 
 • Arvamuslugu koosneb tavaliselt kolmest osast: sissejuhatus, arvamus ja järeldused. Seetõttu pane algselt paberile kirja vaid kondikava sellest, mida ja millise fookusega kirjutada sooviksid. 
 • Sissejuhatuses anna ülevaade taustast, millest on ajendatud sinu arvamusloo kirjutamine (nt mõne sündmuse ülevaade). Sissejuhatus peab olema lühike, ülevaatlik ning võimalikult paeluv, et lugejat kaasa mõtlema panna. Sarnaselt kirjandi sissejuhatusele tuleb ka arvamusloo sissejuhatuses anda ülevaade taustast, millest ajendatuna arvamuslugu kirjutatakse. Huvi äratamiseks on soovitav kasutada tsitaati või mõnda muud meeleolu loovat lauset, mis peaks olema lühike, ülevaatlik ja võimalikult paeluv.
 • Järgmises osas kirjuta, mida sa asjast arvad ehk sinu arvamus. Teema arenduses hakkab autor selgitama oma mõttekäiku, tuues oma esitatud väidetele poolt- ja vastuargumente, väljendades seejuures isiklikku arvamust, mida esitab kronoloogilises, loogilises või probleemi olulisuse järjekorras. Oma argumentide tõestuseks kasutab fakte, detaile ning näiteid elust enesest, mis toetavad tema arvamusavaldust. 
 • Parim moodus arvamusloo lõpetamiseks on teha ettepanekuid ja lisada omapoolseid soovitusi. Tee omapoolsed järeldused ning koosta sellest arvamusloo kokkuvõtlik osa.
 • Viimane ning kõige tähtsam samm on enda arvamuslugu ära saata.

Nipid arvamuslooks: 

 • Mõtle, mis sul päriselt öelda on, ning siis liigu järgmiste punktide juurde.
 • Alustuseks uuri, mida on teised sarnasel teemal kirjutanud. 
 • Pane paika aspektid, mida oleks vaja arvamusloos käsitleda.
 • Pane paika kondikava ning alusta kirjutamist.
 • Esialgu võid panna kirja kõik mõtted, mis tekitavad ning hiljem saad neid vormindada

Kaustatud: https://enk.ee/kuidas-kirjutada-arvamuslugu-mida-meedia-tahaks-avaldada-juhised-noorsootootajale/

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus